Venligt personale høster roser fra patienter

​Patienter og pårørende på Region Hovedstadens hospitaler bliver mødt af et venligt og informativt personale. Det viser den store årlige undersøgelse af patienttilfredshed (LUP), hvor personalets imødekommenhed igen i år scorer højt.

Bedre rengøring, bedre skiltning og god mundtlig kommunikation fra personalet er blandt de områder, som patienter og pårørende synes fungerer rigtig godt på hospitalerne. De bliver spurgt en gang om året i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), som netop er blevet offentliggjort for 2016. Årets undersøgelse for Region Hovedstaden viser stor stabilitet i forhold til tidligere undersøgelser, med enkelte positive udsving på de tidligere nævnte områder. 

Derudover viser enkelte afdelinger store forbedringer, f.eks. Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet Glostrup, hvor sengeafdelingen har forbedret sig signifikant på 28 ud af 35 spørgsmål, og dermed er regional topscorer ved årets undersøgelse.

- Der er ikke én ting, der forklarer det, for vi arbejder systematisk med læring. Det er det overordnede. Vi taler ikke faggrupper og personer. Vi taler patientforløb, og vi arbejder systematisk for at drage læring af alle de tilbagemeldinger og den feedback vi får fra personale, patienter og pårørende.”, siger ledende oversygeplejerske Tine Lundbak fra afdelingen.

Sundhedsplatformen spiller ind

Der er dog ikke kun godt nyt i årets LUP, da Herlev og Gentofte Hospitaler oplever et generelt dyk i patienttilfredsheden. Dette skyldes med stor sandsynlighed implementeringen af Sundhedsplatformen, som har medført en lang række ændrede arbejdsgange og nedsat produktivitet i den periode, hvor undersøgelsen er foretaget. 

- Det er desværre forventeligt, at Herlev og Gentofte ligger under standarden på årets måling. Vi vidste godt, at implementeringen af Sundhedsplatformen ville være vanskelig og krævende, og det afspejler sig da også. Når det er sagt, så synes jeg, at der generelt set er fin tilfredshed med vores hospitaler. Det er altid godt at få feedback, og jeg er glad for at se, at vores kommunikation til patienter og pårørende er blevet bedre, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Derudover er også fødeafdelingen på Rigshospitalet gået ned i patienternes vurdering.

Strategier skinner igennem

Derudover går det generelt den rigtige vej, og især de akut indlagte og ambulante patienter er blevet mere tilfredse siden sidste måling. Det gælder på vigtige områder som f.eks. pårørendes mulighed for at deltage i beslutninger om behandling, og oplevelsen af at personalet har sat sig ind i patientens sygdomsforløb ved besøget. Det afspejler den politisk vedtagne målsætning i Region Hovedstaden om, at Patientens situation styrer forløbet. Samtidigt får bedre skiltning også roser med på vejen fra patienterne – skiltningen er et led i strategien Ventet og Velkommen, som fortsat er under udrulning og først er endeligt implementeret ved udgangen af 2017.

Fakta:

  • Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser af deres undersøgelses- og behandlingsforløb. 
  • Undersøgelsen gennemføres af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden på vegne af de fem regioner.
  • Formålet med LUP er at identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer.
  • Formålet med LUP er at give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer.
  • Formålet med LUP er at kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid.
  • Spørgeskemaet er udsendt til i alt 73.063 borgere i Region Hovedstaden, der har været behandlet i perioden august til oktober 2016. Af dem har 42.832 svaret. 
  • Patienterne er delt ind i tre grupper (antal svar i parentes): planlagt indlagte patienter (7.494 svar), akut indlagte patienter (9.963 svar) og ambulante patienter (25.375 svar).
Læs den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed 2016:
LUP_2016.pdf (pdf-fil, åbner en ny fane)

Læs den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed 2016 for Region Hovedstaden:
RH LUP 2016.pdf (pdf-fil, åbner en ny fane)

Læs den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed blandt fødende 2016:
LUP_Fødende_2016.pdf (pdf-fil, åbner en ny fane)

Yderligere information:

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88
Redaktør