Yderligere 13 overskridelser af maksimale ventetider på udredning og behandling af kræft på Rigshospitalet

I sidste uge indberettede Region Hovedstaden 26 overskridelser af maksimale ventetider på udredning og behandling af kræft i maj og en enkelt i april til Sundhedsstyrelsen.

Af de 27 overskridelser var der 5 på Rigshospitalets brystkræftafdeling. Rigshospitalet meldte i den forbindelse ud, at de ville gennemgå procedurerne på alle klinikker. Det har de gjort nu, og beklageligvis blev der fundet yderligere 13 overskridelser, hvor de maksimale ventetider er overskredet, og hvor patienterne ikke er blevet informeret om deres ret til udredning eller behandling på et andet hospital.

Overskridelserne er hovedsagligt på 1-10 dage, men en enkelt overskridelse var 15 dage. Grunden til overskridelserne er udfordringer med kapaciteten. Region Hovedstadens umiddelbare vurdering er, at overskridelserne ikke har haft betydning for patienternes forløb, fordi det drejer sig om så få dage. Region Hovedstaden vil selvfølgelig følge op for at se, om overskridelserne har haft en betydning.

Overskridelser er dybt beklagelige og sagen tages meget alvorligt af ledelsen på Rigshospitalet. Krav om maksimale ventetider på kræftbehandling og -udredning er indskærpet på ledermøder på Rigshospitalet.

Regionsrådet i Region Hovedstaden har 13. juni godkendt 2. Økonomirapport og besluttet at udmønte 52 mio. kroner til kapacitetsudvidelse på udvalgte kræftformer, og således er der en forventning om, at kapaciteten fremadrettet vil blive øget.

Redaktør