Patienter i hovedstaden får hurtigere udredning og kræftbehandling

​Med budgettet for 2020 afsatte et bredt flertal i regionsrådet 50 mio. kr. til at styrke de områder, som er særligt pressede. Kræftområdet får 40 mio. kroner, og politikerne har vedtaget nye politiske mål

Vent...

De tre grafer viser udviklingen i overholdelsen af udretningsretten i Region H.JPGUdredningsretten blev overholdt i 87 procent af alle patientforløb i oktober 2019 i Region Hovedstaden. Det er 12 procent mere end i oktober året før - og kun tre procent fra de politisk fastlagte delmål på 90 procent, som blev besluttet i april. 

Hospitalerne har arbejdet intensivt på at nå målene, og det arbejde har båret frugt. Det glæder regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S):

"Når man fejler noget, er det er utilfredsstillende at vente på at få svar på, hvor alvorligt det i givet fald er. Det går i den rigtige retning. De nye tal viser, at vi med politisk opmærksomhed og en fokuseret indsats på hospitalerne bedre kan leve op til patienternes krav til hurtig udredning. Og det er et samlet Forretningsudvalg, der kvitterer for den flotte indsats og uddeler roser til personalet. Det kan man med rette være stolt af."

Med budgettet for 2020 afsatte et bredt flertal i regionsrådet 50 mio. kr. til at styrke de områder, som er særligt pressede og har lange ventelister. Regionsrådsformanden forventer, at pengene kan være med til, at endnu flere tilbydes udredning hurtigt:

"Jeg ved, at der er blevet knoklet i døgndrift på hospitalerne, og vi skal fortsætte arbejdet. Derfor har vi også sat nye politiske mål for oktober 2020. Målrettet fokus fra hospitalernes gør det ikke alene, og derfor har vi afsat 50. mio. kr. næste år og 40 mio. kr. i årene efter til at styrke kapaciteten på de afdelinger, som vi ved har lange ventelister."

Stor fremgang på Rigshospitalet

Rigshospitalet har de seneste måneder præsteret en stor fremgang i overholdelse af udredningsretten. Overholdelsen i oktober 2018 lå på 64 procent og er steget til 88 procent i oktober i år. Hospitalsdirektør Per Christiansen er stolt over medarbejdernes indsats:

"Det er en holdindsats, en fælles kraftanstrengelse, som medarbejderne på Rigshospitalet har præsteret. Det er virkelig, virkelig flot, men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Overholdelse af patientens rettigheder kræver vedvarende fokus i en hverdag, hvor presset på personalet, kapacitet og udstyr er enormt.

Der er ifølge Per Christiansen ikke en enkel opskrift på fremgangen:

"Klinikkerne på Rigshospitalet er meget specialiserede, og udfordringerne derfor forskellige. Vi har haft nedsat en lille task force, som har været på rundtur hos de afdelinger, som særligt har haft udfordringer, og så er der aftalt en helt konkret indsats afhængig af, om udfordringerne primært handlede om registrering, kapacitet eller arbejdsgange. Herudover har det selvsagt været vigtigt, at der fra politisk side er tilført midler til karkirurgien samt børne- og øjenområdet."

Udredningsretten overholdes i psykiatrien

Indenfor psykiatrien har et politisk og ledelsesmæssigt fokus resulteret i, at næsten 100 procent af alle patienter udredes indenfor 30 dage. Sådan har billedet set ud i snart et halvt år, og det glæder Sophie Hæstorp Andersen:

"Når man mistrives og har det dårligt psykisk, så er det vigtigt med hurtig udredning og en plan for det videre behandlingsforløb. Grænserne for udredning og behandling er jo lidt mere flydende indenfor psykiatrien. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi i psykiatrien nu er nået så langt – det gælder ikke mindst udredningen af børn og unge, der på et halvt år har hævet sig fra under 60 procent til, at mere end 90 procent af børn og unge udredes til tiden," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Fortsatte forbedringer på kræftområdet

Også på overholdelse af forløbstider for nogle kræftformer er der fremgang i forhold til sidste år. I oktober 2019 blev 77 procent af patienterne i kræftpakker behandlet indenfor de anbefalede forløbstider. Det er fortsat lidt mindre, end det politiske besluttede delmål på 82 procent.

"Det er heldigvis på vej til at blive bedre, siger Sophie Hæstorp Andersen, der særligt glæder sig over, at det tidligere udskældte brystkræftområde nu ligger på over 80 pct.:

"Vi har med budgettet afsat knap 40 mio. kr. til udredning og behandling af blandt andet bryst- og lungekræft til en fortsat forbedring af indsatsen," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Nye politiske mål

Forretningsudvalget har besluttet at erstatte tidligere delmål med nye mål, som hospitalerne skal arbejde mod i det kommende år. Målet for overholdelse af udredningsretten er nu 95 procent inden oktober 2020. Indenfor kræftområdet er politikerne enige om, at 85 procent skal udredes og behandles indenfor forløbstiderne i kræftpakkerne.

Fakta

  • I forhold til oktober sidste år har Region Hovedstaden forbedret overholdelsen af udredningsretten fra 75 til 87 procent. For kræft er den samlede overholdelse på niveau med sidste år.  Det er ikke muligt at sammenligne med landstallene, da Sundhedsdatastyrelsen ikke kan levere data pga. opdateringen af Landspatientregisteret (LPR3). Med Sundhedsplatformen er det dog muligt for Region Hovedstaden at levere egne data.

Yderlige info

  • Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen via pressevagten i Region Hovedstaden på 70209588
  • Direktør på Rigshospitalet Per Christiansen via Rigshospitalets pressevagt på 5144 6367 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor