Om Videndeling

Her kan du blive inspireret af konkrete projekter eller forskningslitteratur på det tværsektorielle område.

Litteratur
Oversigt over forskningslitteraturen på det tværsektorielle område inddelt efter temaer.

Database
Overblik over tværsektorielle projekter i Region Hovedstaden siden 2007.

Redaktør