​​​​​​

Litteratur

Inspiration til forskningslitteratur på det tværsektorielle sundhedsområde.

​​Litteratursamlingen er under opbygning. Temaerne og litteraturen inden for de enkelte temaer er ikke fyldestgørende.​