Samarbejde med Københavns Universitet

Københavns Universitet og Region Hovedstaden samarbejder på en række områder og niveauer. Derfor er der indgået aftaler om særlige fælles tiltag, strategiske satsninger mellem de to parter.

Greater Copenhagen Health Science Partners

Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) er en fælles organisation med det formål at intensivere samarbejdet mellem Københavns Universitet (KU) og Region Hovedstaden på sundhedsområdet. Udover KU og RegionH indgår også Danmarks Tekniske Universitet og Region Sjælland i samarbejdet.

Kernen i samarbejdet er etableringen af en række Clinical Academic Groups (CAG), der har til formål at realisere et fælles potentiale indenfor et tværgående fagområde.

Læs mere om Copenhagen Health Science Partners

Etablering af kliniske delestillinger – professorater, forskningslektorater mv.

Region Hovedstaden og det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU samarbejder tæt om uddannelsen af fremtidens læger og om forskning inden for sundhedsområdet.

Centralt i dette arbejde er de mange kliniske professorer og lektorer, som, inden for en lang række specialer, har delt ansættelse på henholdsvis Københavns Universitetet og på regionens hospitaler.

Oplysninger om etablering og forlængelse af kliniske professorater og andre kliniske delestillinger

Redaktør