Samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet

​Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Region Hovedstaden har indgået en aftale om etablering af et tættere samarbejde på områder af faglig og strategisk interesse for begge parter.

Rammeaftale mellem DTU og Region Hovedstaden

Den fælles ambition med aftalen er konkret, at:

  • Positionere hovedstadsområdet - Greater Copenhagen som en innovativ, bæredygtig og værdiskabende region.
  • Fremme miljøtiltag og bæredygtige tiltag – herunder trafikale løsninger
  • Fremme klinisk forskning og udvikling inden for teknologier til sundhedsvæsenet
  • Bidrage til bæredygtig drift og udvikling af fremtidens hospitaler
  • Øge samarbejdet inden for relevante uddannelser

Rammeaftale mellem DTU og Region Hovedstaden (pdf. åbner i nyt vindue)

Etablering af delestillinger mellem DTU og Region Hovedstaden

DTU og regionen har en indgået en aftale, der giver DTUs ansatte mulighed for, via en formel ansættelse, at blive tilknyttet relevante faglige forskningsmiljøer på regionens hospitaler mv. Region Hovedstadens ansatte læger og ingeniører mv. kan tilsvarende via en formel ansættelse få tilknytning til DTU-institutter, der arbejder med sundhedsteknologiske og andre relevante forskningsområder.

Institutter og kliniske afdelinger, der ønsker at etablere en klinisk delestilling, skal følge en proces aftalt mellem DTU og Region Hovedstaden.

Greater Copenhagen Health Science Partners

Greater Copenhagen Health Science Partners (GCHSP) er en fælles organisation med det formål at intensivere samarbejdet mellem DTU, Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Region Sjælland på sundhedsområdet.

Kernen i samarbejdet er etableringen af en række Clinical Academic Groups (CAG), der har til formål at realisere et fælles potentiale indenfor et tværgående fagområde.

Læs mere om GCHSP samarbejdet og CAGs
Læs mere om Copenhagen Health Science Partners


Beskrivelse af proces og rammer for etablering af delestillinger DTU (pdf. åbner i nyt vindue).

Rammeaftale DTU og Region H - Delestillinger (pdf. åbner i nyt vindue).

Redaktør