Amerikanske programmer

Danske forskere har en række forskellige muligheder for at søge finansiering hos både private og offentlige amerikanske fonde. Blandt de offentlige fonde er NIH den største aktør.

National Institutes of Health (NIH)

Det amerikanske National Institutes of Health (NIH) investerer årligt over 200 mia. kr. i forskning og udvikling inden for sundhedsområdet. Danske forskere har også mulighed for at søge disse midler.

NIH består af en række institutter og centre og giver mulighed for, at danske forskere kan søge til enkelte større, længerevarende projekter. For langt de fleste NIH-opslag er der ansøgningsfrist tre gange om året. Endvidere er der mulighed for at genansøge på samme opslag, hvis du modtager et afslag første gang. 

Hvis du påtænker at søge NIH om finansiering, så er det vigtigt, at dit projekt udfylder en mulighed, som amerikanske forskningsgrupper ikke selv kunne løfte. Endvidere anbefaler vi, at du har en amerikansk partner med i projektet.

Rådgivning om NIH

Hvis du vil søge NIH skal du altid involvere Finansieringsteamet, da det i modsætning til danske og europæiske ansøgninger ikke er dig selv som forsker, men derimod Region Hovedstaden, som søger pengene.

I Finansieringsteamet tilbyder vi desuden sparring til regionens forskere i alle faser af processen omkring ansøgninger – lige fra at identificere det rette opslag til din idé, sparring omkring konsortiesammensætning, og plan for ansøgningsprocessen til kommentering på ansøgningen og hjælp til budgetlægning.

Hvis du modtager en bevilling fra NIH, hjælper vi sammen med vores jurister med udarbejdelse af kontrakter og afrapportering af regnskaber.

Du kan søge om midler specifikt til udarbejdelse af en stor, international ansøgning i Regionens særlige pulje (link åbner i ny fane).

Her kan du finde links med flere informationer og aktuelle opslag (link åbner i ny fane).

Andre offentlige amerikanske programmer

Der findes en række andre offentlige forskningsprogrammer som kan søges af regionens forskere. Af eksempler kan nævnes Department of Defence. I Finansieringsteamet hjælper vi gerne med at identificere mulige programmer der passer til dit forskningsemne.

Ønsker du at søge amerikanske programmer om støtte anbefaler vi at du inddrager Finansieringsteamet i god tid. Du skal bl.a. være opmærksom på, at der er forskellige krav til, hvor og hvordan Region Hovedstaden skal være registreret og om det overhovedet er muligt for dig at søge om midler i det bestemte program.

Ved at inddrage Finansieringsteamet kan vi bidrage til, at din ansøgning ikke bliver afvist pga. administrative mangler.

Administrative informationer

Ved ansøgninger til NIH er der en række faste informationer, som skal oplyses. Det er vigtigt, at du oplyser de rigtige informationer allerede ved oprettelse af ansøgningen. Vi har nedenfor samlet de vigtigste informationer. Er du i besiddelse af andre numre eller informationer end dem, der fremgår på denne side, er dine oplysninger formentlig forældede.

Du kan altid kontakte Finansieringsteamet for at få oplyst de korrekte informationer. Det samme gælder, hvis der er informationer du skal bruge, men som ikke fremgår på denne side.

DUNS-nr.: 310046359
EIN:  44-4444444
Legal name: Region Hovedstaden

eRA Commons

eRA Commons er et amerikansk registreringssystem, som bruges til flere forskellige formål. Systemet bruges bl.a. til registrering af personer i forbindelse med oprettelse af ansøgninger, men det bruges også i forbindelse med at få adgang til specifikke datasæt.

Har du brug for at blive registreret i eRA Commons skal du kontakte Finansieringsteamet; så hjælper vi dig videre i processen. Det er ikke muligt at blive tilknyttet Region Hovedstaden i eRA Commons uden om Finansieringsteamet.

Redaktør