Kommercialiseringsprocessen

​Hvis du har gjort en opfindelse eller fundet frem til nogle resultater, der kan udnyttes kommercielt, kan du læse mere om hele processen vedr. kommercialisering., du kan læse om de mulige veje til at få opfindelsen ud på markedet, og læse om hvad du som opfinder får ud af at kommercialisere.

Kommercialiseringsprocessen trin for trin

1. Har du en opfindelse? 

Hvis du som ansat på et af Region Hovedstadens hospitaler har en opfindelse eller nogle resultater, som du mener, kan udnyttes kommercielt, har du pligt til* at anmelde din opfindelse til Tech Trans Kontoret Region Hovedstaden.

Tech Trans Kontorets eksperter vil hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at patentere din opfindelse samt det kommercielle potentiale.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din opfindelse er patenterbar og kommercielt interessant, er du altid velkommen til at kontakte os.

2. Anm​​​eldelse

Start med at anmelde din opfindelse til Tech Trans Kontoret via anmeldelsesskemaet:

Find skemaet til at anmelde din opfindelse 

3. Vurder​​ing af din opfindelse

På Tech Trans Kontoret undersøger vi, om der skal indstilles til direktionen, omkring at hospitalet overtager rettighederne til opfindelsen.

En vurdering tager normalt op til to måneder**. For at beskytte det kommercielle potentiale, må du ikke offentliggøre opfindelsen i disse to måneder. 

Tech Trans Kontoret er ansvarlig for de kommercielle aspekter af et samarbejde: 

 • IP-rettigheder: Vi foretager nyhedsundersøgelser og styrer patenteringsprocessen.
 • Forretningsplan: Vi giver input til den kommercielle strategi og forretningsplan..
 • Term Sheet: Vi udformer det indledende udkast efter aftale med en virksomhed. Det kan være en eksisterende virksomhed med interesse for teknologien - eller en virksomhed som stiftes af (nogle af) opfinderne som således etablerer en Spinout virksomhed. 
 • Licensaftale: Der indgås en licensaftale med en (eller flere) virksomhed(er) som er interesserede i at udnytte teknologien kommercielt.  

4. Overtag​​else af rettigheder

Hvis hospitalet overtager opfindelsen, er Tech Trans Kontoret ansvarlig for kommercialiseringen. Regionen betaler udgifterne i den forbindelse.

Hvis hospitalet ikke overtager din opfindelse, kan du selv forsøge at kommercialisere opfindelsen for egen regning. Det er dog betinget af, at hvis du opnår nettoindtægter ved kommercialisering af opfindelsen, skal du betale hospitalet et vederlag svarende til 1/3 af disse nettoindtægter*.

Yderligere information

Læs mere om bekendtgørelse af lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner på Retsinformation.dk

** Læs §11 om underretning og vurdering på Retsinformation.dk

Opfinderens udbytte af kommercialisering 

Forskere har generelt stort udbytte af kommercialiserings-processen, for selvom der er en del arbejde forbundet med det, er der også mange gevinster:

 • En succesfuld kommercialisering giver økonomisk afkast - både til dig som opfinder og for hospitalet. 
 • Du får mulighed for at se din forskning anvendt, idet at det i sidste ende kommer patienter til gavn.
 • Du får indsigt i, hvordan industrien ser på kommercielle samarbejder med det offentlige.
 • Du opnår viden om patenter og de muligheder, de giver dig for at beskytte dine ideer.
 • Du får udbygget dit professionelle netværk til virksomheder og organisationer, som du i fremtiden kan drage fordel af, fx i form af samarbejdsprojekter.

Fordeling af indtægterne

Hvis hospitalet overtager din opfindelse og den kommercialiseres, får du som opfinder en tredjedel af nettoindtægterne, en tredjedel går til klinikken/afdelingen og en sjettedel går til henholdsvis hospitalet og regionens patentpulje:

 

Licens eller startup?

Når Tech Trans Kontoret har vurderet, at en opfindelse kan udnyttes kommercielt, begynder arbejdet med at få opfindelsen ud på markedet.

Kontorets medarbejdere har ansvaret for at vælge strategi for kommercialiseringen. Vi har den nødvendige erfaring og kan forestå relevante analyser, der kan hjælpe med at pege på den bedste løsning for projektet.

Der er primært to veje til markedet

 • Samarbejde med en virksomhed: Der etableres et samarbejde med en virksomhed, som har kompetencerne til at få opfindelsen på markedet. Det sker typisk ved, at Tech Trans Kontoret forhandler en licensaftale med firmaet om rettighederne til at udnytte opfindelsen kommercielt. Aftalen sikrer, at hospitalet og du som opfinder modtager betaling for virksomhedens anvendelse af disse rettigheder. 
 • Etablering af et startup selskab: Den anden vej foregår ved at etablere et startup selskab, hvori rettighederne til at udnytte opfindelsen vil ligge. Der skal forhandles en aftale på plads med startup selskabet om vilkårene.
Redaktør