​​​​​​​​​​​​

Energi på Tværs

​Omstillingen til et fossilfrit energi- og transportsystem i 2050 kræver, at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder. Samtidig kræver omstillingen, at der planlægges strategisk på tværs af sektorer og geografiske skel. I projektet Energi på Tværs samarbejder kommuner og forsyningsselskaber i hovedstadsregionen om den fælles strategiske energiplanlægning.

Energi på Tværs sætter en fælles energivision for hovedstadsregionen og arbejder for at skabe et sammenhængende energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi. Energivisionen indeholder hovedstadsregionens samlede mål for energiomstillingen og lyder:

" I 2035 skal hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri og transportsektoren skal være fossilfri i 2050."

Med udgangspunkt i visionen har partnere og deltagere i projektet udarbejdet ”Fælles Strategisk Energiplan for Hovedstadsområdet”. Denne plan danner en ramme og skaber retning for, hvordan målene fra visionen kan indfries. Dertil beskriver ”Roadmap 2025” de første 34 konkrete tiltag frem mod 2025. Se begge dokumenter i boksen ”Læs mere” til højre på siden.

Fælles retning er afgørende for energiomstillingen

Med energiforsyninger, der går på tværs af kommunegrænser, og kommuner med mange af de samme udfordringer er et samarbejde i hovedstadsregionen mellem kommuner samt kommuner og forsyningsselskaber afgørende.  

Den fælles strategiske energiplan danner rammen for vigtige politiske beslutninger, der skal tages for milliardstore investeringer frem mod et fossilfrit energi- og transportsystem.

Den Fælles Strategiske Energiplan med tilhørende roadmap er således den overordnede ramme, som gerne skal blive udgangspunktet for kommunernes energiplanlægning.

​Omkring 90 personer fra kommuner og energiselskaber deltager i arbejdet med Energi på Tværs.

Kommuner:
Region Hovedstaden: Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholms Regionskommune, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby, Vallensbæk.
Region Sjælland: Greve, Køge, Roskilde, Solrød.

Partnere:

ARC, Argo, CTR, Evida, HOFOR, VEKS, Norfors, Vestforbrænding, Hillerød Forsyning, Forsyning Helsingør og Ørsted.


Konkrete værktøjer fra projektet

Energi på Tværs stiller en række konkrete værktøjer til rådighed til kommunerne, der viser vejen mod et fremtidigt energisystem. Find disse værktøjer i Energi på Tværs' publikationer, se link i boksen "Læs Mere" og i fold-ud-boksen "Værktøjer til kommuner og forsyningsselskaber" nedenfor.

Projektet tilbyder også fælles sparring og læring fra realiserede projekter og demonstrationsprojekter gennemført i regi af Energi på Tværs.

Projektet er nu i sin tredje fase og har fokus på, hvordan tiltag fra strategi og roadmap skal føres ud i livet. Tredje fase løber i periode januar 2019 til december 2021.
Læs mere om projektet på hjemmesiden for Energi på Tværs.


Redaktør