Grundelementer i annoncer

​​​

Region Hovedstadens annoncer gør alle brug af en række grundelementer:

 • Region Hovedstadens mærke (H’et), der altid er venstrestillet
 • De lodrette striber i annoncernes venstreside, som i bredden forholder sig til benene i H’et
 • Det 5. element, bjælken, der altid sidder på H’et, placeres som et felt på annoncerne
 • Skriftttypen Mari, der anvendes til al tekst
 • Et Region Hovedstaden-grid, der opdeler annoncerne og giver struktur til tekst, billeder og illustrationer
 • Farver i annoncer er altid i gråtoner eller procent af logofarve
 • Aviser benytter også DP-farver (kan erstatte 4-farve):
  - Psykiatri: 172
  - RegionH: 153 + 50% sort
  - Hospital: 163

 

 Annoncer 86 x 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør