Co-branding

​Retningslinjer for co-branding i RegionH.

​​​​​​​

Co-branding er hvor to eller flere brands vælger at gå sammen med henblik på at opnå større og gensidig, positiv opmærksomhed.
 
Samarbejdet kan være kortvarigt med fx konkrete projekter eller kampagneaktiviteter. Det kan også være af mere langvarig, virksomhedsstrategisk karakter.

Princip for co-branding

I co-branding-sammenhæng, hvor Region Hovedstaden, dens hospitaler eller virksomheder er hovedejer på opgaven, skal Region Hovedstadens designlinje som overordnede princip altid følges, mens øvrige parters logo - eller kampagnelogoer, projektlogoer, kvalitetslogoer etc.  - understilles og altid i en størrelse, der ikke konkurrerer med os som  hovedafsender.

Bemærk:  Kampagnelogoer og visuelle kendetegn skal altid fremstå i sammenhæng med Region Hovedstadens logo/visuelle design. Det gælder både i intern og ekstern kommunikationssammenhæng.

Placering af co-branding-elementer

Placering af co-branding-elementer er afhængig af, hvilke medie, der er tale om, men visuelt skal den dominerende part være Region Hovedstaden, dens hospitaler eller virksomheder.

På brevpapir placeres co-branding-elementer højrestillet​ fra bund og op, fx Københavns Universitets logo, projekt- og kampagnelogoer som eksempelvis Greater Copenhagen.

På visitkort, publikationer og PowerPoints placeres cobranding-logo på bagsiden/sidste side/kolofonside. Dog kan man på publikations- og PowerPoint-forsider placere kampagnegrafik som illustration til erstatning for et forsidebillede eller partslogoer som supplerende elementer, men altid højrestillet i øverste eller nederst hjørne.

Regionens websites har særlige design-retningslinjer for co-branding, som kan findes under Digital-designguide i venstremenuen.

Hospital_KU_Brev_2020.jpgCobranding specifikationer: Placering af cobranding-logo
 
Redaktør