Visuelt univers

​Som udgangspunkt er det alene Region Hovedstaden som koncern og dens underliggende virksomheder og hospitaler, der har egen visuel afsenderidentitet i form af et logo. Alle øvrige organisatoriske enheder hører under disse logoer. Men indenfor rammen af regionens designprogram, har man mulighed for at få en form for kendetegn med et såkaldt visuelt univers.

​​​​​

Kun i ligestillede cobranding-projekter og i særlige kampagner, kan der gives tilladelse til deciderede logoer, og det er primært de større kampagnetiltag i regionen, der har mulighed for at få et særligt kampagnelogo.

 

Den mulighed man har for at skille sig visuelt ud, men inden for rammerne af regionens designprogram, er at anvende/få udviklet et såkaldt visuelt univers, som er en særlig illustration/billede(stil) og/eller farver, som man kan indarbejde som supplement i sin visuelle kommunikation.

 

Det visuelle univers er altid underlagt det overordnede RegionH-designprograms principper og kan anvendes som et særligt kendetegn for en organisatorisk enhed eller for et konkret initiativ, projekt eller kampagne, der har en begyndelse og en afslutning - og også af længerevarende karakter.


Et vigtigt krav til visuelle universer er, at de ikke må have logokarakter, og at de samtidig kan placeres de steder, hvor vi i vores design placerer billeder og illustrationer.


Det betyder, at et visuelt univers primært anvendes i tryksager, annoncer og på web/digitale kanaler, men aldrig i brevlinje (visitkort undtaget, hvor bagsiden må anvendes til et understillet visuelt univers), blanketter, skilte og biler, der ikke indeholder foruddefinerede billedfelter. Desuden kan visuelle universer anvendes på diverse merchandise, tøj, flag og bannere, men altid suppleret med tydelige visuel RegionH-afsenderidentitet.


Eksempel på et visuelt univers for en tværgående enhed, som anvender særlige former og farver i deres billedmateriale, men altid underlagt regionens designprogram:

                    

Redaktør