E-mail-signatur

Region Hovedstaden og dens tilhørende hospitaler, virksomheder og enheder anvender alle den samme opsætning for e-mail og skabelon til e-mail-signaturer.

​​

Hent skabeloner til e-mailsignatur:

Det er et bevidst valg, at der ikke er noget logo eller anden form for staffage og visuelle elementer, idet billedfiler ofte går tabt, når e-mails eksempelvis videresendes. Det er således heller ikke tilladt at anvende diverse grafikker og brevpapir-baggrunde, hverken de foruddefinerede i mailprogrammet eller de hjemmegjorte.

E-mail fra Region Hovedstaden anvender skrifttypen Verdana, der er standard i de fleste mailprogrammer. Til brødteksten anvendes punktstørrelse 10 og i sort, normal til brødtekst og evt. overskrifter fremhæves med fed. Til e-mail-signaturen anvendes punktstørrelse 8 også i sort. Størrelse og farve af e-mail-signaturen gælder til såvel personoplysninger som oplysninger om fortrolighed.

Har man behov for at supplere med besøgsadresse, placeres den med samme typografi mellem primær adresse og primær kontaktoplysninger, og med linjeskift før og efter.


BEMÆRK: Ovenstående oplysninger om fortrolighed (på dansk) bliver automatisk indsat nederst i din mail, når du sender via Outlook fra en RegionH-pc.

Har du behov for at indsætte links til sociale medier, skal det også være med linktekst (ikke grafik), fx:

SoMe-links

og placeres mellem e-mail-signaturen og oplysningerne om fortrolighed.

Facebook Instagram

Skabelon til din e-mail-signatur kan du kopiere ind i dit mailprogram fra ovenstående Word-dokumentet og tilrette med egne personoplysninger. E-mail-signaturen finder du også i en engelsk version.

HUSK: Når du opretter signaturen i dit mailprogram, skal du markere hele signaturen og (gen)sætte skrifttypen til Verdana 8.

Mail-signatur med kampagnegrafik

Til officielt vedtagne kampagner er det dog tilladt at indsætte tekst og design-elementer under den fælles signatur, som en del af den konkrete kampagnevirksomhed. Dette skal dog altid følge intentionerne i fællesdesignet og i opsætningen af den fælles mail-signatur. Disse elementer skal altid benyttes ensartet i kampagnen - og fjernes, når kampagnen er afsluttet.

Grafikker, der er hægtet op på et organinistorisk visuelt univers, må ikke anvendes i mailsignaturen!
Redaktør