A4-publikation til digital post og fjernprint

I forbindelse med digitalisering af post til borgerne, skal der til vedhæftede informationsmaterialer/publikationer anvendes et særligt design, som imødekommer krav til print og kuvertering hos Region Hovedstadens fjernprintleverandør

​​​​​

Region Hovedstaden sender i dag de fleste indkaldelser til undersøgelse og behandling digitalt.

Det betyder konkret at indkaldelser med bilag (patientinformation)

  1. bliver sendt som digital post til patienter med postkasse på borger.dk,  

    eller

  2. bliver sendt til regionens fjernprintleverandør KMD, der printer, kuverterer og sender brevene med Postnord til de borgere der endnu ikke har digital postkasse.

De følgende specifikationer vedrører ikke selve hovedbrevet som sendes digitalt, men de bilag der vedhæftes. Det vil sige de informationsmaterialer, som tidligeredag lægges i kuverten sammen med hovedbrevet og typisk er udformet som A5 tryksager eller A4 spørgeskemaer.


De tekniske specifikationer til layout er dikteret af den produktionsproces der foregår hos KMD:

  1. Formatet skal være A4 pdf (i stedet for A5 folder), for at undgå ressourcespild
  2. Der skal som udgangspunkt ikke være for- og bagside, som på pjecer, da det er ressourcespild ved print.
  3. Der skal være blanke områder til forskellige koder som printes på alle ark, læses af en optisk læser, der sikrer at de rigtige ark samles i kuverter.
Hvilke typer bilag skal leve op til kravene?

Bilag til indkaldelser er typisk pjecer med patientinformation og spørgeskemaer.

Interne redaktører af patientinformation skal producere bilagene i XMedia eller bestille hos RegionH Design, der er regionens eget designbureau design@regionh.dk

Eksterne samarbejdspartnere, der har informationsmaterialer/spørgeskemaer (i eget corporate design), som udleveres til patienter/pårørende, skal også efterleve kravene. Hvis informationsmaterialerne skal indeholde Region Hovedstadens logo (co-branding), skal du kontakte regionens designredaktør på flemming.krog@regionh.dk


Redaktør