Designskabeloner til print

​Til mindre oplag af pjecer, faktaark, nyhedsbreve og plakater i små formater, er der udviklet en række designskabeloner, som kan tilgås på RegionH-pc'er via Templafy i Word. Skabelonerne må ikke benyttes til skriftlig patientinformation, der skal udgives på hjemmesiden eller sendes med digital post.

​​​​

Designskabelonerne er bygget op i overensstemmelse med regionens designprogram.. 

Skabelonerne kan hentes på RegionH-pc'er i Templafy i Word under Designskabeloner (fællesregionale) og er udviklet i følgende formater: 

Designskabeloner i Templafy

Templafy styrer via brugerprofilen, hvilket farvetema og logo en skabelonen åbner med. Vælger man eksempelvis Rigshospitalet som afsender, vil skabelonen tilpasse sig hospitalernes farvetema og Rigshospitalets visuelle afsenderidentitet. I brugerprofilen kan man også vælge dansk eller engelsk version, og cobranding med Københavns Universitet som ekstralogo.

Skabelonerne benytter skrifttypen Mari, som er regionens egen typografi.

Skriftlig patientinformationsmateriale, som skal udgives på hjemmesiden eller sendes med digital post, skal udformes i en særlig skabelon: A4 publikation til digital post og fjernprint

A4 pjece forside opslag

Inspiration

A4_pjece_2spalter_8sider

Redaktør