Forretningsorden for Patientinddragelsesudvalget

Her kan du se forretningsorden for Patientinddragelsesudvalget.

Regler om Patientinddragelsesudvalgets møder​​

Forretningsordenen indeholder de nærmere regler om forberedelse af, indkaldelse til og afholdelse af patientinddragelsesudvalgets møder. 
Her kan du læse Patientinddragelsesudvalgets forretningsorden PIU marts 2018 

Redaktør