Læs mere om Patientinddragelsesudvalget

​Her kan du læse mere om Patientinddragelsesudvalget​.

Funktionsperioden følger kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiode og løber fra år 2018-2021.

Udvalget skal systematisk inddrages i drøftelsen af emner, der ligger inden for planerne for almen praksis´ og sundhedskoordinationsudvalgets områder.

Udvalget kan i øvrigt drøfte og kommentere emner, som udvalget finder, er relevante for sammenhængen i patientforløb mellem sygehuse, praksissektor og kommunale tilbud. Udvalget behandler ikke enkeltsager.

Patientinddragelsesudvalget består af:

  • 3 medlemmer udpeget af Danske Patienter
  • 3 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer
  • 1 medlem udpeget af Regionsældrerådet
  • 1 medlem udpeget af Ældre Sagen

Udvalget sekretariatsbetjenes af Region Hovedstadens administration.

Patientinddragelsesudvalget arbejder sideløbende med at synliggøre mulighederne for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

Her kan du læse artiklen om brugerinddragelse i sundhedsvæsenet

Redaktør