Forløbsprogram for erhvervet hjerneskade

Implementeringsplan for forløbsprogrammer for rehabilitering af voksne, samt børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Her kan du læse programmet for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade.

Her kan du læse programmet for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade.

I Region Hovedstaden er der udarbejdet implementeringsplaner for de nationale forløbsprogrammer for rehabilitering af henholdsvis voksne og børn/unge med erhvervet hjerneskade (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Implementeringsplanerne indeholder anbefalinger, der understøtter implementeringen af forløbsprogrammerne på hospitaler, i kommuner og almen praksis. Anbefalingerne omfatter de områder, hvor der i særlig grad er behov for nye tiltag eller et øget fokus og dermed behov for en ekstra implementeringsindsats.

Implementeringsplanerne er udarbejdet af en tværsektoriel arbejdsgruppe med repræsentanter fra regionen, kommunerne, almen praksis, samt bruger-/borgerrepræsentanter udpeget af Danske Handicaporganisationer.

Implementeringsplanenerne blev godkendt i Den Administrative Styregruppe i april 2018.

Redaktør