Forløbsprogram for KOL

Forløbsprogrammet for KOL skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de forskellige sundhedsfaglige indsatser til patienter med KOL

Formål

Forløbsprogrammet for KOL ​skal både sikre det tværsektorielle samarbejde omkring patienten og samtidig give de sundhedsprofessionelle redskaber til at understøtte patienten med KOL i at mobilisere og udnytte egne ressourcer.

Her kan du læse forløbsprogrammet for KOL

Forløbsprogrammet for KOL er fagligt opdateret i november 2020.

Målg​​​ruppe

Forløbsprogrammet for KOL omfatter personer med diagnosen KOL – kronisk obstruktiv lungesygdom, som er defineret på baggrund af lungefunktionsundersøgelse i henhold til danske og internationale guidelines. I forløbsprogrammet er det beskrevet, hvordan patienter med KOL stratificeres ud fra en vurdering af sygdommens sværhedsgrad.

Forløb​sprogram​mets indhold ​

Forløbsprogrammet beskriver de sundhedsfaglige indsatser som aktørerne – almen praksis, hospitaler og kommuner – er ansvarlige for at tilbyde.  Afhængigt af sygdommens sværhedsgrad vil udredning, medicinsk behandling, kontrol og opfølgning foregå i henholdsvis almen praksis eller på hospitaler.

Reha​​bilitering​​​​

Alle patienter med KOL bør tilbydes rehabilitering i form af fysisk træning, hjælp til rygestop, kostvejledning, patientuddannelse og støtte til egenomsorg. Rehabiliteringen bør tilbydes som et standardiseret program i enten kommune eller på hospital.​

Redaktør