Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme

Forløbsprogram for rehabilitering af hjertesygdomme beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for mennesker med hjertesygdom på hospital, i kommune og almen praksis i Region Hovedstaden.

Fo​r​​mål ​​

Forløbsprogammets fokus er på rehabilitering. Formålet med hjerterehabilitering er på kort sigt at stabilisere sygdommen, begrænse de fysiske, psykiske og sociale følger af sygdommen samt at forbedre patienternes funktionsniveau og livskvalitet. Langsigtet er målet at reducere patienternes samlede risiko for yderligere sygdomsudvikling, bremse progression samt nedsætte sygelighed og dødelighed.

 Her kan du se forløbsprogrammet for rehabilitering af hjertesygdomme 

Ind​hold ​​

Forløbsprogrammet definerer den gruppe patienter med hjertesygdomme, der er omfattet af programmet. Endvidere beskrives organiseringen og ansvarsfordelingen i forhold til rehabiliteringsindsatsen, de faglige indsatser som udgør rehabiliteringsforløbet og evidensen herfor. Desuden beskrives monitorering og implementering af programmet samt ressourcemæssige konsekvenser heraf.

Målgruppe ​​​​​

I forhold til anvendelse af programmet er den primære målgruppe fagpersoner, der er i kontakt med patienter med hjertesygdomme. Det gælder fagpersoner på hospital, i kommune og almen praksis. Dertil kommer andre personer, som ønsker indsigt i behandling og rehabilitering af patienter med hjertesygdomme, fx planlæggere, politikere, patienter og pårørende mv.


Redaktør