Forløbsprogram for hjerte-kar

Forløbsprogrammet for hjerte-kar sygdomme beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats ved de to hyppigste kroniske hjertesygdomme: iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt

Fo​r​​mål ​​

​Forløbsprogra​mmet for hjerte-kar sygdom (pdf - åbner i et nyt vindue)har særlig fokus på rehabilitering, dvs. efterbehandlingen af hjertepatienter. Formålet med hjerterehabiliteringen er på kort sigt at stabilisere sygdommen, begrænse de fysiske, psykiske og sociale følger af sygdommen samt at forbedre patienternes funktionsniveau og livskvalitet. Det langsigtedet er mål eret at reducere patienternes samlede risiko for yderligere sygdomsudvikling: bremse progression samt nedsætte sygelighed og dødelighed af hjertesygdomme.

Ind​hold ​​

Forløbsprogrammet fokuserer på overgangsfaserne imellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Programmet præsenterer konkrete anbefalinger for organisering og indhold af forløbet for den sundhedsfaglige indsats. Forløbsprogrammet henvender sig til fagpersoner, beslutningstagere og andre, som møder og arbejder med mennesker med hjerte-kar sygdomme.

Målgruppe ​​​​​

Forløbsprogrammet beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats ved de to hyppigste, kroniske hjertesygdomme:
  • Patienter med åreforkalkningssygdom i hjertet = iskæmisk hjertesygdom(IHS). 
  • ​Patienter med nedsat hjertepumpefunktion= hjertesvigt 

Redaktør