Forløbsprogrammer

Forløbsprogrammerne er en udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området

​​​​

Udviklet​ på baggrund af evidens og konkrete erfaringer​

Tværfaglige og tværsektorielle arbejdsgrupper har udarbejdet sygdomsspecifikke forløbsprogrammer på baggrund af foreliggende evidens samt på baggrund af de konkrete erfaringer, der allerede er gjort i Region Hovedstaden.

Arbejdet med​ forløbsprogrammer​​

Der findes seks forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Derudover arbejdes der i Region Hovedstaden i øjeblikket med implementeringsplan for forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade og forløbsprogram for rehabiliter​ing af børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Info om forløbspr​ogammerne​​​​

I pjecerne Implementering af forløbsprogram for kronisk sygdom (pdf åbner i et nyt vindue) og Et tilbud der passer (pdf - åbner i et nyt vind​ue)​. kan du læse mere om hvad et forløbsprogram er, rammerne for udarbejdelsen af forløbsprogrammerne og om implementeringen af dem.​
Hvis du vil vide mere om de enkelte forløbsprogrammer så tryk på dette link.
 
Redaktør