Forløbsprogrammer

Forløbsprogrammerne er en udmøntning af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området

​​​​

Udviklet​ på baggrund af evidens og konkrete erfaringer​

Tværfaglige og tværsektorielle arbejdsgrupper har udarbejdet sygdomsspecifikke forløbsprogrammer på baggrund af foreliggende evidens samt på baggrund af de konkrete erfaringer, der allerede er gjort i Region Hovedstaden.

Arbejdet med​ forløbsprogrammer​​

Der findes seks forløbsprogrammer for kronisk sygdom. Derudover arbejdes der i Region Hovedstaden i øjeblikket med implementeringsplan for forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade og forløbsprogram for rehabiliter​ing af børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Info om forløbspr​ogrammerne​​​​

 
I pjecerne implementering af forløbsprogram for kronisk sygdom og et godt tilbud der passer, kan du læse mere om hvad et forløbsprogram er, rammerne for udarbejdelsen af forløbsprogrammerne og om implementeringen af dem.​
 
Redaktør