Læringskultur, rolle og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet

​Region Hovedstaden har foretaget en analyse af læringskultur og roller og ansvar i patientsikkerhedsarbejdet.

Analysens mål er at øge patientsikkerheden ved bedst mulig læring af de utilsigtede hændelser, anvendelse af proaktive metoder og spredning af viden.

Fokusområder var kultur, organisation, kompetencer og ledelse. Analysegruppen fandt frem til 9 handlinger med 18 konkrete underliggende indsatser.

Den styrkede indsats på området er bakket op fra politisk side. Regionsrådet bevilligede med budget 2018- 2021 midler til risikomanageruddannelse og forbedringsprojekter for at styrke patientsikkerheden.

Analyserapporten kan forefindes her

Se statusrapport her

Redaktør