​​​​​​​​​​​​​​​​

Patientsikkerhed

Patientsikkerhed handler om at forebygge, at patienter kommer til skade i deres berøring med sundhedsvæsenet.

Læs mere om patientsikkerhed på de nedenstående sider.