Metodekatalog til patientsikkerhedsanalyser

Region Hovedstaden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgiver i fællesskab et nyt katalog, der beskriver metoder til analyse af patientsikkerheden. Kataloget følges op af interaktive læringssæt, der er under udvikling.

Et nyt katalog med beskrivelse af en række metoder til at analysere patientsikkerheden udgives nu af Region Hovedstaden i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Målgruppen for kataloget er risikomanagere og andre, der arbejder med analyser inden for patientsikkerhed

Kataloget indeholder en beskrivelse af udvalgte metoder inklusive det teoretiske fundament, som hver enkelt af metoderne hviler på. Dermed kan kataloget være en hjælp til at afgøre, hvornår én metode med fordel kan vælges frem for en anden, afhængigt af problemstillingens karakter. Formålet med kataloget er også at støtte op om et fælles sprog og ensartet metodevalg i patientsikkerhedsarbejdet. De beskrevne metoder er hændelsesanalyse, kerneårsagsanalyse, Functional Resonance Analysis Method – FRAM analyse og fejlkildeanalyse.

Metodekataloget kan findes her

Redaktør