Patientsikkerhedskultur

​Region Hovedstaden har foretaget en måling af patientsikkerhedskulturen "PLUS" (Patient, Læring, Udvikling, Sikkerhed).

Patientsikkerhedskulturen afspejler medarbejdernes oplevede adfærd, holdninger, normer og værdier relateret til patientsikkerheden. Patientsikkerhedskulturen antages at være et underliggende fundament for patientsikkerheden, og der er dokumentation for at kulturen kan udvikle sig positivt parallelt med at antallet af specifikke utilsigtede hændelser nedbringes.

Region Hovedstaden har foretaget en måling af patientsikkerhedskulturen "PLUS" (Patient, Læring, Udvikling, Sikkerhed).

Til undersøgelse af patientsikkerhedskulturen er spørgeskemaet Safety Attitudes Questionnaire valgt. Dette er valideret til brug i Danmark (SAQ-DK).

PLUS blev gennemført fra d. 13. marts til d 3. april 2019 på alle regionens hospitaler, i Psykiatrien, på hospitalsapoteker og i Akutberedskabet. PLUS spørgeskema er udsendt til ”personale involveret i patientforløb”, i alt 30.115 medarbejdere. Svar procenten efter 3 uger blev 50%, det vil sige at 15.106 medarbejdere har besvaret spørgeskemaet.

Resultater og anbefalinger kan forefindes her

Redaktør