Rapporteringer fra patienter og pårørende om utilsigtede hændelser

Patienterne og deres pårørende oplever hele patientens forløb og kan hjælpe sundhedsvæsenet til at se forløbene mere sammenhængende og fra nye vinkler ved at rapportere utilsigtede hændelser.

Hvorfor er det vigtigt at få kendskab til utilsigtede hændelser?

De rapporterede hændelser bliver brugt til læring og til at forebygge, at de samme fejl gentages, og er dermed med til at forbedre sundhedsvæsnet.

Hvorfor er det vigtigt at få både sundhedsfagliges, patientens og de pårørendes perspektiver på utilsigtede hændelser?

Patienterne og deres pårørende oplever hele patientens forløb og kan derfor hjælpe sundhedsvæsenet til at se tingene mere sammenhængende og fra nye vinkler. De ansatte i sundhedsvæsenet ser sjældent hele patientens forløb.

Patienter og pårørende kan rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på hospitaler, i plejebolig, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller et helt andet sted inden for sundhedsvæsenet.

Når patienter og pårørende rapporterer utilsigtede hændelser, får vi  med andre ord ny viden, der kan bruges til at forbedre sundhedsvæsnet.

Hvad er medarbejderens rolle i den sammenhæng?

Patienter og deres pårørende er sjældent klar over, at deres perspektiv på utilsigtede hændelser er vigtigt og kan komme andre til gavn. Derfor er det afgørende, at personalet fortæller både patienter og pårørende, at deres viden er vigtig, lytter til deres oplevelse af utilsigtede hændelser og motiverer dem til at rapportere utilsigtede hændelser.

Fakta

Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggjorde d. 1. november 2018  en kampagne, der opfordrer patienter og pårørende til at rapportere utilsigtede hændelser. Region Hovedstaden støtter kampagnen og har suppleret med en særlig indsats målrettet personalet på regionens hospitaler.

Indsatsen består af:

 • En film til infoskærmene på hospitalerne, som opfordrer patienter og pårørende til at rapportere.
 • En opdateret pjece, "Hjælp os med at blive endnu bedre!", der informerer patienter og pårørende om muligheden for at rapportere.
 • En plakat til venteområderne
 • Dele en mini-version af filmen på Region Hovedstadens facebookside
 • Forbedring af rapporteringsskemaet og nemmere adgang til rapporteringsdatabasen "DPSD".
 •  en dialogpakke til ansatte på regionens hospitaler. Pakken er blevet formidlet til hospitalerne to måneder før den nationale kampagnes opstart.

Læs pjece om utilsigtede hændelser fra Styrelsen for patientsikkerhed

Se og download plakat om utilsigtede hændelser fra Styrelsen for patientsikkerhed

Se og download plakat om utilsigtede hændelser fra Styrelsen for patientsikkerhed

Dialogpakken til hospitalsansatte

Alle hospitaler modtog i september 2018 information om den kommende nationale kampagne samt materialet til 'Dialogpakken', der understøtter medarbejderne i at sætte fokus på den værdi, patienter og pårørendes viden bidrager med. Dialogpakken indeholder en film til personalet samt dialogkort der skal skabe refleksion og give redskaber til at indgå i dialogen med patienter og pårørende om utilsigtede hændelser.

"Dialogkortene kan give anledning til at få talt om UTH´er og give en ny indsigt i, hvordan og hvorfor det er vigtigt at bruge den viden patienter kan bidrage med i vores arbejde."
Anne-Marie Schlüter
Sygeplejerske, Implementerings- og forbedringsspecialist, Nordsjællands Hospital.

Materialet til dialogpakken består af:

 • En film til personalet, der rammesætter indsatsen - film

 • Dialogkort, der lægger op til refleksion og drøftelse 
  Download Dialogkort

 • Introduktionspapir til at starte dialogen i afdelingerne, såfremt der ikke kan afspilles film
  Download introduktionspapir

Redaktør