Sikker mundtlig kommunikation

Op mod 70 % af alvorlige utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet skyldes helt eller delvist kommunikationsproblemer.

​​​​​​​​​​

​​​Da kommunikation foregår mellem mennesker og mennesker begår fejl, kan det ikke tages for givet at mundtlig kommunikation sker sikkert. Det er derfor vigtigt at personalet bliver bevidst om og erkender dette, og at man tilegner sig metoder til effektivt og præcist at modtage og videregive information.

Sikker Mundtlig Kommunikation fremmer teamets samarbejde.

  • Op mod 70% af alle alvorlige utilsigtede hændelser skyldes helt eller delvist prob​lemer i kommunikationen.
  • Mennesker begår fejl og sikker kommunikation kan ikke tages for givet - men det kan læres.
  • Siden 70'erne har man i luftfarten erkendt vigtigheden af Crew Ressouce Management - dvs. uddannelse og evaluering af personalet i kommunikation, samarbejde og teamledelse.
  • Erfaringer fra sundhedsvæsenet viser, at når man fokuserer på kommunikationen øges sikkerheden og arbejdsmiljøet bliver forbedret.

Redaktør