​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Budget 2023

På denne side kan du se budgetforslag for 2023 - 2026, læse om budgetprocessen, samt se det endelige budget 2023 når det foreligger.

​​​Budget 2023 - 2026

Budget 2023​​​


​​​Budgetaftale 2023 - 2026

Budgetaftale 2023​​


​​Budgetforslag 2023

Budgetforslag 20​23​​​


​Katalog over initiativer til brug for prioriteringspuljen ved budgetforhandlingerne 2023 – 2026​

​Sundhedsområdet, samlet​


Regio​​nal udvikling, samlet​


Henvendelser fra andre organisationer

Bemærkninger til budget 2023 fra Kræftens Bekæmpelse​​​​

​DSR anbefalinger 2023 - hold på sygeplejerskerne og styrk patientsikkerheden​​​


Kommentarer til udkast til budget 2023 fra Kræftens Bekæmpelse​


Tidslinje for processen for vedtagelse af budgettet for 2023


Tidsplanen vil kunne blive revideret, når der, efter at resultatet af økonomiforhandlingerne foreligger, er taget stilling til i hvilket omfang, der er behov for at udarbejde generelle effektiviseringsforslag for hospitaler, virksomheder og administration.

​​

Fra april til juni
De politiske udvalg drøfter økonomien.
10. juni
Regeringen og Danske Regioner indgår økonomiaftale for 2023
Juli til medio august
Hvis det er nødvendigt, kører hospitaler, virksomheder og koncerncentre lokale processer for at indhente spareforslag. Forslag afleveres til administrationen.
16. august
Møde i forretningsudvalget, som førstebehandler budgetforslaget. Herefter kan politikerne, indtil den 30. august kl. 12:00, stille spørgsmål til administrationen om budgetforslaget.
23. august
Møde i regionsrådet, der førstebehandler budgetforslaget.
Primo september til medio september
De politiske partier forhandler om budgettet, indtil de når frem til et forlig, der er politisk flertal for. Datoerne for forhandlingsmøderne er 6. sep, 8. sep og 12. sep.
20. september
Møde i forretningsudvalget, der andenbehandler budgetforslaget.
27. september
Møde i regionsrådet, der vedtager budgettet for 2023 - 2026 endeligt.

​​


Redaktør