Hverv

​Regionsrådet vælger medlemmer til forskellige udvalg, råd og nævn mv., hvor Region Hovedstaden i henhold til lov eller anden bestemmelse (fx vedtægterne for et selvejende gymnasium) skal være repræsenteret. Regionsrådet udpeger, afhængigt af de relevante bestemmelser, enten medlemmer af regionsrådet eller personer, som ikke er medlemmer af regionsrådet, til de pågældende poster.​​​​

Redaktør