Regionsrådsmedlemmernes udgifter 2020

Godtgørelser til regionsrådets medlemmer i forbindelse med varetagelse af deres regionale hverv

Offentliggørelse af Region Hovedstadens udgifter til godtgørelser i forbindelse med regionsrådets medlemmers varetagelse af deres regionale hverv, for året 2020.  Beløb ex. moms, hele kroner.

Transport:

 • Taxakørsel: 95.037 kr.
 • Fly, tog/bus, egen bil, færge, broafgift, p-billet: 367.672 kr.

Telefoni og It-udstyr:

 • Mobiltelefon-abonnement: 19.327 kr.
 • Abonnement mobile bredbånd: 22.885 kr.
 •  Indkøb af telefoner, tablets, pc, printer toner mv: 100.464 kr. 

Abonnementer på aviser og tidsskrifter:

 • Aviser og tidsskrifter, selvvalgte: 138.172 kr.
 • Elektroniske medier kollektive abonnementer: 197.449 kr. 

Gebyr for deltagelse i eksterne seminar og konferencer: 57.970 kr. (se navneliste)

 • Susanne Due Kristensen
 • Martin Schepelern
 • Erik Gregersen
 • Kim Rockhill
 • Marianne Frederik
 • Sophie Hæstorp Andersen
 • Torben Kjær
 • Hanne Andersen
 • Karoline Vind
 • Peter Westermann


Redaktør