2017 - spørgsmål fra regionsrådets medlemmer til administrationen

Her finder du de spørgsmål, som regionsrådets politikere har stillet administrationen i 2017 samt administrationens svar.​


Spørgsmål fra regionsrådet og svar fra administartionen

Nr.

​Spørger

​Dato

Spørgs​mål​​

​232
​Henrik Thorup (O)
​28/12-2017
​Jeg skal bede oplyst følgende:
Jvnf. 3. kvartalsrapport Punkt nr.3 29017,  4. Overblik, punkt 4.1 står at læse: ”Endvidere er kapellet udvidet med 110 m2”.
Hvad er det for et kapel der er udvidet – og hvad er årsagen?
Læs svar fra administrationen

​231
​Henrik Thorup (O)
​28/12-2017
​Ved selvsyn kan jeg konstatere, at de to villaer på hhv. Annemonevej samt Baunegårdsvej, som hører under RegionH. 
endnu ikke er solgt, efter at have været til salg i nok 1 år. 
Hvad indsats har mægleren gjort? Hvad har man gjort fra regionens side?
Tilsyneladende findes husene ikke på CDC mæglerens hjemmeside, hvor der ellers står 120 huse til salg, men ikke noget fra de to adresser.
Er det ikke muligt at finde en mægler med større interesse/indsats for salg end den nuværende?
Husenes tilstand forringes dag for dag, og mister selvfølgelig langsomt sin værdi.
Læs svar fra administrationen

230
​Lise Müller (F)
​21/12-2017
​Jeg er informeret om at en borger, det har fået brev om at hendes første graviditetsbesøg er udskudt til 28. uge.
Jeg vil gerne vide hvor mange fødesteder, der før dette, over hvor lang en periode de gør det og om ikke regionsrådet burde forelægges dette? Jeg antager st det er i strid med vores fødeplan.
Herudover vil jeg gerne vide hvad der sættes i værk, så graviditetsbesøgene kan genoptages dom planlagt.
Læs svar fra administrationen

​229
​Anne Ehrenreich (V)
​18/12-2017
​I opfølgning af regionsspørgsmål nr. 206/17 vil jeg gerne have et bud på de vigtigste teknologiske og medicinske landvindinger i 2015 og 2016 samt deres betydning for vores arbejdstilrettelæggelse. Jeg tænker bl.a. på medicin til behandling af hepatitis C, som helt fundamentalt har ændret behandlingen af de berørte patienter samt vores personaleressourcer på området? Der er formentlig også andre eksempler. Sådanne landvindinger må da have betydning for arbejdstilrettelæggelsen, og det bør Regionsrådet da have et overblik over? Netop for at sikre at gevinsterne investeres i mere og bedre sundhed?
Læs svar fra administrationen

​228
​Karin Friis Bach (B)
​12/12-2017
​Jeg har hørt, at Lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital har reduceret sengekapaciteten fra oprindeligt 32 til nu kun 18 senge. Jeg vil gerne spørge om følgende:
1. Kan det bekræftes, at der er sket en reduktion af kapaciteten på afdelingen?
I givet fald: 
2. Hvad er årsagen?
3. Hvor lang tid forventes det, at afdelingen skal have en reduceret kapacitet?
4. Hvilke konsekvenser får det for patientbehandlingen, fx overholdelse af behandlingsgarantien?

​227
​Niels Høiby (I)
​12/12-2017
​På baggrund af nedenstående artikel i Sundhedspolitisk Tidsskrift om Cochrane Centeret på Rigshospitalet vil jeg gerne stille følgende politikerspørgsmål:
For nogle år siden blev der afsløret et misbrug af forskningspenge blandt nogle professorer på Rigshospitalet. Det fik Hovedstadsregionen til at gennemføre en stor undersøgelse af alle professorers forskningskonti på ...
Læs svar fra administrationen

​226
​Tormod Olsen
​7/12- 2017
​Jeg har følgende opfølgende spørgsmål til (RR-214-17):
Er det muligt at få adgang til referater omkring WOCO´s godkendelse af engagementet i CWG. Både indledende og beslutningen om at hæve støtten med 1 mio, efter at Københavns Kommune ikke ville give fuldt til savn?
Er det muligt at få oplyst hvilke personaleresurser WOCO har haft tilknyttet CWG og hvordan de er anvendt?....
Læs svar fra administrationen incl bilag 

​225
​Hanne Andersen (A)
​4/12-2017
​Adviseret Lukning af Ambulatorium / "mindre prøvetagningsfilial" i Ballerup. 
Politikerspørgsmål, Svar haster, da jeg har forstået at, effektuering af beslutningen sker 1. februar 2018!
Vedhæftet som foto:
• Læserbrev fra Ballerup Bladet 7.11.2017
• Forslag til gevinstrealisering's forside!
• Teksten "Lukning af mindre prøvetagningsfilial i Ballerup"!
Ud fra disse bilag samt hvad jeg iøvrigt har "erfaret", har jeg følgende spørgsmål:...
Læs svar fra administrationen

​224
​Annie Hagel (Ø)
​29/11-2017
​Som det fremgår af Helsingør Dagblad den 27. november falder antallet af patienter i akutklinikken stadigvæk.
Jeg vil gerne bede om en analyse af årsagerne. Hvorfor henviser 1813 flere patienter til Hillerød end til akutklinikken i Sundhedshuset?
Hvordan indgår muligheden for at få flere til at bruge akutklinikken – herunder at 1813 henviser flere – i overvejelserne om det nye sundhedshus ved Pørvestenen?
Læs svar fra administrationen

​223
​Karsten Skawbo-Jensen (C), Karin Friis Bach (B), Torben Kjær (Ø)
​28/11-2017
​POLITIKERSPØRGSMÅL
Karsten Skawbo-Jensen (C), Torben Kjær (EL) og Karin Friis Bach (RV)
28. november 2017
Vedrørende Region Hovedstadens beslutning om at skifte velbehandlede hiv-patienters behandling
HIV-Danmark har gjort os opmærksom på, at man baseret på en beslutning i Region Hovedstadens Regionale Lægemiddelkomite er begyndt pr. 1.10.2017 systematisk at skifte velbehandlede hiv-patienters behandling.
Vi er fuldt ud opmærksomme på, at medicinskiftet ikke går på kompromis med den effekt på hiv-virusinfektionen, som er afgørende for overlevelsen, hvilket heller ikke har været den primære udfordring ved hiv-behandlingen gennem mange år. Der kan til gengæld være stor forskel på bivirkninger og følgevirkninger som følge af medicinskiftet, hvilket kan have indflydelse på den hiv-positives livskvalitet....
Læs svar fra administrationen

​222
​Per Roswall (V)
​28/11-2017
​Spørgsmål om ambulance og tilsyn af læge. 
Lørdag den 11. november fik en borger hjerteproblemer ca. kl. 10.00 i sin bolig, ved Udsholt Strand. Der blev kaldt 112, hvorefter der gik 45 minutter før ambulancen kom. Hvorfor kom den helt fra Frederiksværk ? 
Da borgeren kom til Hillerød Sygehus, varede 2 timer inden der var en læge der tilså hende.
Svar: Administrationen har desværre ikke nok konkrete informationer til at give et svar i den pågældende sag. For at kunne svare ville det kræve en af følgende: Konkret adresse, CPR-nr., køn og alder på borgeren og/eller konkret tidspunkt. Det kræver endvidere en fuldmagt fra patienten, hvis administrationen skal oplyse om en konkret sag.

​221
​Karin Friis Bach (B)
​27/11-2017
​Jeg har modtaget klager over, at sagsbehandlingstiderne hos de Videnskabsetiske Komiteer i vores region er ”alenlange”. 
På den baggrund vil jeg derfor gerne spørge om
1) Hvor lange ventetider der p.t. er for forskerne på at få svar på deres ansøgninger?
2) Hvordan udviklingen i ventetiden har været gennem de seneste 2-3 år?
3) Hvorvidt vi i Region Hovedstaden overholder de lovmæssigt fastlagte rammer for sagsbehandlingstider?

​220
​Torben Kjær (Ø)
​17/11-2017
​Politikerspørgsmål - anæstesisygeplejerskers kompetencer på akutbil
Revideret 19. november 2017 
Regionsrådet traf for et par år siden beslutning om, at akutbilen på Bornholm ud over paramediciner skal bemandes med anæstesiuddannet personale. Del af beslutningen var, at når akutbilen ikke kan bemandes med anæstesilæge, skal der ud over en paramediciner være en anæstesisygeplejerske på akutbilen. På baggrund af nyligt fremkomne og overraskende oplysninger vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:....
Læs svar fra administrationen

​219​Torben Kjær (Ø)​15/11-2017​ Et par på Bornholm har fået offentlig hjælp til et barn og kan derfor ikke få offentlig støtte til barn nummer to. Derfor foregår fertilitetsbehandlingen for det andet barn for egen regning på privat klinik i København, da der ikke findes fertilitetsklinikker på Bornholm. Det er forbundet med ekstra udgifter til transport og løntab, fordi de bor på Bornholm. Parret spørger bl.a. til, hvorfor..
Læs svar fra administrationen

​218
​Anne Ehrenreich (V)
​13/11-2017
​Jeg vil gerne vide, hvornår administrationen blev bekendt med de problemer med overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantien på hjerteområdet i Region Hovedstaden, som fremgår af oplysninger fra Sundhedsstyrelsen og Hjerteforeningens vedhæftede pressemeddelelse. jeg vil også gerne kende årsagerne til problemerne samt hvilke tiltag administrationen vil iværksætte for at rette op på problemerne hurtigst muligt. 
Læs svar incl. bilag fra administrationen

​217
​Erik Sejersten (V)
​10/11-2017
​Jeg vil grundet meget negativ omtale fra bådepatienter og ansatte på Akut klinikken i Frederikssund stille følgende spørgsmål:
Er klinikken realt åben og bemandet fra kl 7-22 med læge og akut sygeplejerske, hvis nej hvad er så den reale bemanding......
Læs hele spørgsmålet
Læs svar fra administrationen

​216
​Erik Sejersten (V)
​9/11-2017
​En dialyse patient som bor på landet, og skal i dialyse 4 x om ugen, kan hvis vi får en vinter med meget sne have problemer med at komme til dialyse hvis vejene ikke er ryddet, (kommunen rydder vejen 3 gange om ugen) og mener at det er Regionens opgave at bestille en sneplov, hvis der netop den dag hvor patienten skal til dialyse, og det ikke rammer dagen hvor kommunen har ryddet. Som det fremgår at svaret fra kommunen, mener de at det så må være Regionen som den ansvarlige behandler enhed, der skal rekvirer sneploven, da de har ansvaret for at patienten får sin behandling.....
Læs svar fra administrationen

​215
​Anne Ehrenreich (V)
​9/11-2017
​Jeg vil gerne vide, om Region Hovedstaden efter indførslen af 1813 har haft flere ambulancekørsler samt om baggrunden for det. Jeg er også interesseret i at vide, hvor mange udkørende læger vi har i 1813, samt hvor mange kørsler de har haft. 
Læs svar fra administrationen

​214
​Tormod Olsen (Ø)
​8/11-2017
​På baggrund af aflysningen af Copenhagen Winter Games (CWG) ønsker jeg at stille følgende spørgsmål.  
1. Jeg ønsker en redegørelse for virksomhedskonstruktionerne forbundet med CWG, herunder hvilke dele eller virksomheder, som det er muligt at få regnskabsindsigt hos som regionspolitiker.....
Læs svar fra administrationen

​213
​Pia Illum (A)
​6/11- 2017
​Vedrørende patientopslag i Sundhedsplatformen for læger og sygeplejersker
Jeg ved, at der med sundhedsplatformen er strammet gevaldigt op i de juridiske krav, men spørgsmålet er om systemet er blevet så rigidt, og håndhæves så rigidt, at det reelt kan være svært, at arbejde i. Jeg har tidligere i it og afbureaukratiseringsudvalget gjort opmærksom på, at jeg var i tvivl om, om det var gjort tilstrækkeligt klart for personalet, at der var strammet væsentligt op på det juridiske og vil derfor gerne stille spørgsmål om:
1. Hvad har vi RegionH gjort for, at sundhedspersonalet klart og utvetydigt forstår reglerne og derved trygt kan passe deres arbejde?..
Læs svar fra administrationen

​212
​Annie Hagel (Ø)
​31/10-2017
​Hvor langt er planerne om at etablere et nyt fælles sundhedshus i Helsingør og er der gang i planlægningen af det kommende fælles sundhedshus i Frederikssund? Er der overvejelser om muligheden for at bemande de regionale funktioner på de to sundhedshuse? Jeg spørger fordi der synes at være rekrutteringsproblemer både til Hillerød og Frederikssund Hospital?
Er der planlagt indsatser for at lokke læger og sygeplejersker til Nordsjælland?
Læs svar fra administrationen

​211
​Torben Kjær (Ø)
​30/10-2017
​Politikerspørgsmål - Gratis ophold for pårørende
Især for borgere fra Bornholm er der store udfordringer med afstanden og udgifter til ophold, når en ægtefælle/forældre/barn er indlagt med alvorlig sygdom på Rigshospitalet eller andet hospital i regionen. Af Bornholms Tidende kunne 28. oktober læses, at der kun sjældendt gives godkendelse af betalt ophold for nære pårørende, selv ved sygdom med dødelig udgang, samt at det er læger, der godkender betalt ophold for pårørende. På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:...
Læs svar fra administrationen

​210
​Annie Hagel (Ø)
​24/10-2017
​Arresødal hospice. Jeg er blevet kontaktet af en pårørende til en patient på Arresødal Hospice. Han undrer jeg over at, så vidt han kunne se, var to afdelinger med senge lukkede og altså ikke i brug. Er det rigtigt? Og hvis det er, hvad er så årsagen og har vi mulighed for at få dem åbnet?
Læs svar fra administrationen

​209
​Annie Hagel (Ø)
​24/10-2017
​Tolkning på Hospitalerne. Dagbladet Information har i en række artikler beskrevet, hvordan tolke uden relevante sproglige kvalifikationer ansættes af tolkebureauer og kan bruges på hospitaler. Der er uheldige eksempler på, at tolke har givet patienter en helt forkert oversættelse af en diagnose.
Hvad gør hospitalerne i Region Hovedstaden for at sikre, at de tolke, de bruger, kan de relevante sprog? Vil en genindførelse en autorisation af tolke være en hjælp? Kan Region Hovedstaden etablere sin egen stab af tolke?
Læs svar fra administrationen

​208
​Marianne Frederik (Ø)
​23/10-2017
​Politikerspørgsmål om fyring af pædagog. Hvad er baggrunden for fyringen af en pædagog på Klinik for Traumatisk Hjerneskade? Hvorfor er der ikke længere brug for pædagoger, der kan indgå et tværfagligt samarbejde? Hvem overtager de opgaver, pædagogen hidtil har haft? Fra hvornår gælder fyringen?
Hvorvidt er det undersøgt om personen kan indgå i en anden stilling i regionen, evt. med tilbud om ekstra uddannelse?
Læs svar fra administrationen

​207
​Henrik Thorup (O)
​23/10-2017
​Jeg skal bede oplyst, om alle regionens hospitaler benytter et evalueringsskema efter tre måneders prøveansættelsesforløb for læger, uddannet i udlandet udenfor EU og Norden, som søger varig autorisation som læge i DK?
Læs svar fra administrationen

​206
​Anne Ehrenreich (V)
​23/10-2017
​Jeg vil høre, hvordan vi i Region Hovedstaden holder styr på de kapacitetsmæssige og økonomiske gevinster, vi høster på ny medicin, ny teknologi mv. , som på afdelingerne kan betyde meget store tidsmæssige og økonomiske gevinster. Hvordan opgør vi dette, og hvordan sikrer vi, at disse gevinster kommer borgerne til gode i form af flere penge til investering i ny teknologi og ny medicin samt mere tid til pleje af patienterne? Jeg kunne godt tænke mig at se en sådan opgørelse for 2016. Har vi det? 
Læs svar fra administrationen

​205
​Randi Mondorf (V)
​20/10-2017
​På foranledning af information i pressen om 40.000 tomkørsler i Region Hovedstaden og et "tabt" forbrug på 8 mio.dkr. Bedes følgende belyst:
Såfremt andre har stillet tilsvarende spørgsmål, er det naturligvis i orden, at spørgsmålene besvares sammen. Administrationen bedes redegøre for:.....
Læs svar fra administrationen

​204
​Anne Ehrenreich (V)
​20/10-2017
​I lyset af vedhæftede artikel vil jeg lige sikre mig, at vi i Region Hovedstaden ikke giver læger mulighed for at arbejde 42 timer i træk på vores hospitaler.

https://www.bt.dk/danmark/chok-paa-sygehuset-kirurger-arbejdede-42-timer-paa-en-weekend
Bilag til spørgsmål (avisartikel)
Læs svar fra administrationen


​203
​Anne Ehrenreich (V)
​19/10-2017
​Jeg har erfaret, at man på ortopædkirugisk afd. på Hvidovre har en Farmakon tilknyttet, som er kontraktansat via et større Apotek. Indgår sådanne udgifter i de almindelige driftsudgifter eller konteres det særskilt på andre konti? 
Læs svar fra administrationen
​202
​Karin Friis Bach (B)
​18/10-2017
​Jeg har et par spørgsmål vedrørende de recovery mentorer, som vi har ansat i psykiatrien. Jeg er nemlig blevet oplyst om, at de har mistet deres adgang til patienternes journaler i forbindelse med overgangen til Sundhedsplatformen i maj måned.
Læs svar fra administrationen

​201
​Anne Ehrenreich (V)
​17/10-2017
Regionsspørgsmål om behandlingen af rygsmarvsskadede.​
I nylige kontakter med repræsentanter fra rygmarvsskadede, som får behandling på Regionens hospitaler, har jeg fået oplyst, at der er kapacitetsproblemer. Følgende nævnes: .....
Læs svar fra administrationen

​200
​Anne Ehrenreich (V)
​17/10-2017
​Regionsspørgsmål om donation af udtjent hospitalsudstyr. 
Regionen har etableret en ordning for donation af udtjent hospitalsudstyr. I den forbindelse vil jeg gerne vide, hvor mange ansatte, der er i ordningen samt hvor mange donationer, der er ydet. 
Læs svar fra administrationen

​199
​Karin Friis Bach (B) og Lars Gaardhøj (A)
​16/10-2017
​Spørgsmål vedr. udlevering af høreapparater.
Fra Lars Gårdhøj og Karin Friis Bach
I de to audiologiske afdelinger, vi har i Region Hovedstaden på Nordsjællands og Bispebjerg Hospital er der p.t. henholdsvis 40 og 38 ugers ventetid på at komme til undersøgelse for at kunne få udleveret et høreapparat. Hvis man lider af en (ikke akut) kompliceret hørelidelse, er der ikke noget alternativ til undersøgelse på offentligt hospital. Det er kun ukomplicerede høretab, der kan behandles i privat regi.... 
Læs svar fra administrationen

​198
​Charlotte Fischer (B)
​16/10-2017
​Spørgsmål om incitamenter i lønkontrakter.
Jeg ønsker en dækkende oversigt over, hvilke incitamenter der indgår i følgende lederes lønkontrakter (fx bonus for aktivitet, særlige resultater som arbejdsmiljø mv.): Hospitalsdirektører, Direktører i administration, Indkøbschefer
Læs svar fra administrationen

​197
​Randi Mondorf (V)
​16/10-2017
​Hurtigere patientbehandling.
Vedlagte foto er fra Ugeskrift fra Læger fra 2. Okt.  Og vedrører et eksempel fra Region Midt. Med fare for at have overset et politikerspørgsmål den sidste uge, vil jeg bede Administrationen svare på hvad der skal til for at gennemføre samme forandringer i Region Hovedstaden ?Er det ansvarsfordelingen hos radiologerne ? Ansvarsfordelingen mellem specialer og radiologens ansvar. ?
Kan Sundhedsplatformen understøtte denne her reduktion i behandlingstid ? Og hvordan.
Læs svar fra administrationen

​196
​Tormod Olsen (Ø)
​13/10-2017
​På baggrund af de nuværende afsløringer af skattesvindel gennem Danske Bank og de tidligere afsløringer af skattesvindel gennem Nordea, ønsker jeg at vide hvilke finansielle institutter - udover Kommune Kredit - som Regionen kan indhente tilbud på finansiering fra.
Læs svar fra administrationen

​195
​Lars Gaardhøj (A)
​11/10-2017
​Spørgsmål trukket tilbage.

​194
​Jens Mandrup (F)
​10/10-2017
​I dagens Politiken omtales den spanske entreprenørvirksomhed Inabensa og de voldsomme budgetoverskridelser, der har været i forbindelse med byggeriet af den nye Niels Bohr Bygning, samt virksomhedens anvendelse af ukvalificeret arbejdskraft. I artiklen omtales det også at Inabensa har vundet 2 entrepriser i forbindelse med nybyggeriet på Herlev Hospital.
Det giver mig anledning til følgende spørgsmål:
Læs svar fra administrationen

​193
​Charlotte Fischer (B)
​10/10-2017
​Såvel Kora som Rigsrevisionen har undersøgt hjerneskadeområdet - og hvorvidt patientrettigheder overholdes, når det handler om genoptræningsplaner. Jeg er som medlem af bestyrelsen i Center for Hjerneskade blevet opmærksom på rapporterne - og at ikke mindst Region Hovedstaden har en udfordring på området med lavt antal genoptræningsplaner, få med henvisning til specialiseret genoptræning og for mange, der udarbejdes for sent. Fx ligger Region H lavest blandt regionerne med genoptræningsplaner, hvor der henvises til specialiseret behandling....
Læs svar fra administrationen 

​192
​Martin Geertsen (V)
​3/10-2017
​Administrationen bedes redegøre for, hvor store de årlige nettodriftsudgifter er for regionen pr hospiceplads på selvejende institutioner som eksempelvis Hospice Søndergård? 
Læs svar fra administrationen

​191
​Martin Geertsen (V)
​2/10-2017
​Administrationen bedes på baggrund af artikler i Politiken 2. oktober vedrørende ventetider på Karkirurgisk Klinik på Rigshospitalet (KKR) give en redegørelse af forløbet, herunder besvare følgende spørgsmål:
- Hvor mange ansøgninger fra KKR/Rigshospitalet vedrørende økonomiske midler til nedbringelse af ventelister m.v. har administrationen modtaget?
Læs svar fra administrationen

​190
​Marianne Frederik (Ø)
​2/10-2017
​Politikerspørgsmål vedr. 17 patienter døde, mens de var på Rigets venteliste
Stillet af Marianne Frederik. Ifølge en artikel i Politiken 1.oktober døde 17 patienter mens de var på venteliste (se nedenfor), på Karkirurgiske Klinik på Rigshospitalet.
- Hvorvidt er disse dødsfald større end andre år?
- Hvad er forklaringen på antallet af dødsfald på en venteliste og den forlængede ventetid?
- Hvorvidt skyldes det Sundhedsplatformen, manglende kapacitet, manglende økonomi?
- Hvem har afvist flere penge til Karkirurgiske Klinik på Rigshospitalet, efter ansøgning i januar og august, og med hvilken begrundelse?
Læs svar fra administrationen

​189
​Lars Gaardhøj (A)
​2/10-2017
​I forbindelse med medieomtalen af de mange aflyste operationer på Rigshospitalets hjertecenter, samt lange ventetider til karkirurgi fremgår det, at en af årsagerne er en stigning i antallet af patienter set i forhold til den eksisterende kapacitet; læger, sygeplejersker, andet personale, samt f.eks. operationslejer.  Jeg gerne have oplyst, om vi på de behandlingsområder, hvor Region Hovedstaden har ansvaret for hele landet eller Østdanmark (landsdelsfunktion eller landsfunktion) har den tilstrækkelige kapacitet?.....
Læs svar fra administrationen
 
​188
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​2/10-2017
​Kan Region Hovedstadens endokrinologiske afdelinger nægte at se patienter, som fuldt lovligt er ordineret Thyreoid? 
Thyreoid er et lovligt lægemiddel i Danmark. I 2012 besluttede Sundhedsstyrelsen, at der skulle særlig tilladelse til udlevere Thyreoid. Lægemidlet fremstilles magistrelt på Glostrup Apotek, hvor ca. 700 borgere får medicinen fra. ......
Læs svar fra administrationen incl. bilag

​187
​Susanne Due Kristensen (A)
​2/10-2017
​Vedr. Nye åbningstider på regionens apoteker
I forbindelse med ændret åbningstid for Frederiksborg apotek pr. 1. Januar vil jeg gerne oplyses om følgende:
1. Vil det pr. 1. Januar 2018 være sådan at alle borgere der kommer til vagtlægen i Hillerød eller i Frederiksund ved fremmøde, vederlagsfrit vil få udleveret medicin ved igangsætning af behandling? Hvis ja, til hvor mange dage?......
Læs svar fra administrationen

​186
​Susanne Due Kristensen (A)
​2/10-2017
​Vedr. "Tidligt hjemmebesøg"
Jeg har talt med nogle sygeplejersker på neonatalafsnittet på Nordsjællands hospital og vil gerne spørge om følgende:
Et for tidligt født barn kan tilbydes ”tidligt hjemmeophold” efter barnets 35 uge og en vægt på 2 kilo. De andre steder i regionen tilbydes der, at hospitalets sygeplejersker kører ud til familierne i deres eget hjem og tilser barnet og hjælper familien fx med barnets trivsel og ernæring.....
Læs svar fra administrationen

​185​Torben Kjær (Ø)​29/9-2017

​Flere steder i regionen er opsat pullerter til afspæring af kørsel, som kan åbnes med nøgle og sænkes, så nødvendig kørsel kan passere. Det er blevet mig oplyst, at Københavns Brandvæsen godkender 3 typer af pullerter, som kan åbnes med den samme elektroniske nøgle, så man kun behøver have én nøgle i alle køretøjer. Visse steder, hvor beredskabskøretøjer skal kunne passere, men hvor pullerter er...
Læs svar fra administrationen 

​184
​Annie Hagel (Ø)
​28/9-2017
​Ifølge et indslag i TV2 Lorry ser de gravide på Hvidovre Hospital først en jordemoder, når de er 7. måned, fordi det første besøg er skåret væk.
Er det en varig nedskæring og gælder det også på regionens andre fødesteder?
Jeg forstår på svaret fra Hvidovre Hospital, at årsagen er mangel på jordemødre, fordi en tredjedel er på barsel eller i gang med at læse.
Og at der ikke er ledige jordemødre at få...
Læs svar fra administrationen incl. bilag

​183
​Torben Kjær (Ø)
​28/9-2017
​Politikerspørgsmål - Tandbehandling i forbindelse med anden behandling
Det er blevet mig oplyst, at en borger i forbindelse med en hjerteoperation blev bedt om at få ordnet tænder inden hjerteoperationen, da vurderingen var, at tandbakterierne havde betydning for hjertesygdommen. Tandbehandlingen beløb sig til 26.000 kr., som borgeren efter sædvanlige regler selv måtte afholde. På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål..

​182
​Torben Kjær (Ø)
​28/9-2017
​Politikerspørgsmål - Medicinalvirksomheds brug af regionens navn
I besvarelse af spørgsmål 189-15 om medicinalvirksomheden Bristol-Myers Squibbs (BMS) uretmæssige brug af Region Hovedstadens logo i forbindelse med deres arrangement den 24. september 2015 fremgår det bl.a.: 
- at Region Hovedstaden har taget de fornødne skridt over for BMS i forbindelse med deres uretmæssige anvendelse af regionens logo.
Læs svar fra administrationen incl. bilag

​181
​Marianne Frederik (Ø)
​27/9-2017
​- Hvordan gå det med at teste IBM’s Watson for Oncology, hvorvidt er der kommer større overensstemmelse mellem Watsons anbefalinger og kræfteksperternes anbefalinger?
- Hvorvidt er det lykkedes at anvende data fra Sundhedsplatformen til udvikling af teknologiske løsninger til sundhedsvæsenet?
Begrundelse en række artikler stiller sig noget skeptiske overfor anvendelsen af Watson. 
Vedhæftet bilag til spørgsmål 181
Læs svar fra administrationen

​180
​Marianne Frederik (Ø)
​27/9-2017
​Er det rigtig forstået, at EPIC er forpligtet til at levere en årlig sikkerhedsrapport vedr. datasikkerhed? Hvis svaret er ja, hvornår vil den foreligge, og hvornår vil regionsrådets politikere får den at se?  Hvordan vil  opfølgningen være fra CIMT og andre dele af administrationen?
Læs svar fra administrationen

​179
​Lise Müller (F)
​25/9-2017
​Disse bannere står på Herlev Gentofte Hospital.
Jeg vil gerne vide:
1. Hvor mange er der indkøbt?
2. Hvad har design/beslutningsproces/indkøb kostet dels i kroner/ører, dels i antal ansatte (hvor mange har været impliceret)?
3. Hvad er de en del af? Altså hvorfor er de opstillet? Hvad er hensigten/målet?
4. Er det hospitalet selv eller regionen centralt, der har fundet på projektet og tager del i udførelsen
Bilag til spørgsmålet (billede af bannere)
Læs svar fra administrationen

​178
​Martin Geertsen (V)
​25/9-2017
​Administrationen bedes redegøre for de årlige driftsudgifter til Indvandrermedicinsk Klinik?
Administrationen bedes redegøre for funktionerne på Indvandrermedicinsk klinik, herunder opgaver i forhold til torturofre, som ikke løses på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri eller andre afdelinger/institutioner i regionens regi, som beskæftiger sig med torturofre?
Administrationen bedes redegøre for, hvor mange patienter, der årligt behandles på Indvandrermedicinsk klinik?
Læs svar fra administrationen

​177
​Anne Ehrenreich (V)
​25/9-2017
​Da Regionen hjemtog opgaverne med respiratorisk overvågning fra Kinnerup Care (og lagde dem i RHR), var det blandt andet for at sikre Brugerne dækning og fjerne den usikkerhed, der efter sigende var hos Brugerne. Derfor vil vi gerne følge op på udviklingen og har i den forbindelse en række spørgsmål:....
Læs svar fra administrationen 

​176
​Anne Ehrenreich (V)
​25/9-2017
​Hvad betyder den nye politiske aftale om patienterstatning for Regionens administrative ressourcer på området? Jeg husker, at vi for et par år siden skulle øge den juridiske ekspertise på området, fordi vi øgede vores indsats på at anke sagerne? https://www.danskepatienter.dk/politik/nyhedsarkiv/god-aftale-om-patienterstatning-men-finansieringen-halter
Artikel fra www.danskepatienter.dk 
Læs svar fra administrationen

​175
​Martin Geertsen (V)
​25/9-2017
​Vil administrationen redegøre for, om Børne- og Ungdomspsykiatrisk center (BUC) følger Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab kliniske retningslinjer vedr. udredning og behandling af autismespektrumforstyrrelser/gennemgribende udviklingsforstyrrelser?....
Læs svar fra administrationen

​174
​Marianne Frederik (Ø)
​22/9-2017
​Har sygehusapotekerne produceret kontraststoffet Ga-68 Dotatoc til CT-scanninger af kræftpatienter? Hvorvidt er det rigtigt, at sygehusapotekerne ikke længere må producere det? Hvad er årsagen? Hvilke ekstraudgifter vil det medføre for regionen?
Læs svar fra administrationen

​173
​Henrik Thorup (O)
​22/9-2017
​Jeg skal bede oplyst hvad årsagen har været til, at RegionH har været 1 ½ måned om at svare på en henvendelse fra Patienterstatningen om eventuelle fejl i nogle af de data der lå i Sundhedsplatformen?
Fejl i sådanne data kunne betyde fejlbehandling i sager der lå til behandling i Patienterstatningen. 
Læs svar fra administrationen

​172 
​Randi Mondorf (V)
​19/9-2017
​Af sagsfremstilingen til Regionsrådsmødet 19. Sept. 2017 fremgår det, at mængden af registreringer i LPR, der havner i fejlregistret er langt større end normalt. (Pt. 70.140) Det forklares ved, "at det har vist sig vanskeligere at "oversætte" måden at registrere på i SP til det regelsæt, der gælder i danske registre". Administrationen bedes redegøre for i hvilket omfang, eller hvorfor de danske krav til registreringer ikke har været en del af kravspecifikationen for SP ?
Læs svar fra administrationen

​171
​Torben Kjær (Ø)
​19/9-2017
​Politikerspørgsmål - Fysioterapi og sygesikring
Som opfølgning på at regionen er ved at ændre rammeaftalen for fysioterapi med den konsekvens, at patienterne kan opleve mere brugerbetaling eller længere ventetider, vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
1. Er det korrekt, at vilkårene fremover vil være, at når en fysioterapeut har opbrugt sin ramme for sygesikringsdækning, opkræves patienten det fulde beløb eller må vente med behandlingen, indtil nyt år begynder?....
Læs svar fra administrationen

​170
​Anne Ehrenreich (V)
​18/9-2017
​Tilbyder Region Hovedstaden sine medarbejdere gratis influenzavaccination, og hvis ikke, hvad koster det os, at vi ikke gør det ift smitte, sygedage, aflyste operationer mv. ? Hvad ville udgiften til gratis vaccination til personalet være smh udgifterne til sygedage, aflyste operationer mv. Hvis det er en win win, så kan man vel bare indføre det med et samme?
Læs svar fra administrationen

​169
​Anne Ehrenreich (V)
​18/9-2017
​I opfølgning af svaret på regionsspørgsmål 155-17 om udlændinges brug af hospitaler i Danmark, vil jeg gerne vide, om vi har fået refusion af de ca. 30 % af udgifterne, som er refusionsberettigede? Jeg vil også gerne vide, hvad akutområdet (ydelserne) totalt set udgør i RegionH - for at vurdere udlændige/turisters træk på området. For mig virker det til, at relativt mange udlændinge som kommer galt afsted i Danmark. Er det korrekt, og hvad er det for hændelser, som er årsag til det store træk på vores sundhedsvæsen? Kan det også skyldes personer, som bor  og opholder sig ulovligt i Danmark? 
Læs svar fra administrationen

​168
​Anne Ehrenreich (V)
​18/9-2017
​Jeg forstår, at der er kommet en række generiske KOL produkter på markedet, som er langt billigere end de patenterede versioner. Hvis de praktiserende lægger målrettet, udskrev dem, ville vi alene i Region Hovedstaden spare 9 mio. kr. og patienterne ville også selv spare penge. Der er tilsvarende besparelsesmuligheder på astma-området. I lyset af at de praktiserende læger er ved at overtage ansvaret for flere kronikerforløb, vil jeg høre, om muligheden for, at vi kan pålægge de praktiserende læger at ordinere de billigste produkter...
Læs svar fra administrationen

​167
​Martin Geertsen (V)
​14/9-2017
​Administrationen bedes redegøre for, hvor mange patienter i alderen 18-30 år (gennemsnitligt), som enten er indlagt på eller ambulant tilknyttet voksen-psykiatrien?.....
Læs svar fra administrationen

​166
​Marianne Frederik (Ø)
​14/9-2017
​Hvorvidt er det rigtigt, at Region Hovedstaden ikke har købt den fulde udgave af EPICs it-model til Sundhedsplatformen, hvilket medfører, at lægerne skal bruge længere tid ved computeren. Således som det fremgår af teksten nedenfor. .....
Læs svar fra administrationen

​165
​Lise Müller (F)
​13/9-2017
​Jeg vil gerne spørge til Læbeganespalte-afdelingen på Rigshospitalet.
Hvor mange kirurger og sygeplejersker mangler at blive ansat?
Hvor lang er ventetiden for undersøgelse og behandling?
Hvad er årsagen til de lange ventetider?
Hvor mange operationer aflyses pr uge?
Hvad er udsigterne og tiltagene for at få ansat personale og hvornår forventer man at ha´nedbragt ventetiderne igen?
Læs svar fra administrationen

​164
​Erik Sejersten (V)
​6/9-2017
​IBS – irritabel tyktarm – er ikke farligt, men kan være svært forstyrrende i hverdagen. Det kan være så grelt for nogle, at de ikke kan varetage et arbejde. 
På denne baggrund og da op imod 74% med IBS. ikke behandlet rigtig på vore sygehuse, fordi de ikke bliver tilbudt behandling med Low Fodmap i det offentlige sundhedssystem vil jeg gerne stille følgende politiker spørgsmål 
1.       På hvor mange enheder/steder i Regionen behandler man IBS
2.       På hvor mange af de ovennævnte steder/enheder tilbydes behandling med Low Fodmap.
Læs svar fra administrationen 

​163
​Martin Geertsen (V)
​28/8-2017
​Administrationen bedes oplyse gennemsnitslønnen for en specialuddannet sygeplejerske i Region Hovedstaden inkl feriepenge, pensionsbidrag m.v?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​162​Torben Kjær (Ø)​25/8-2017​Af flere henvendelser fra kvinder, der benytter kørestol, er jeg blevet gjort opmærksom på, at de har oplevet store gener og smerter af mammografiscreening, fordi apparaturet har skarpe kanter og er for ufleksibelt i forhold til kvinder, der anvender kørestol. Dertil besluttede regionsrådet på sit møde den 16. maj 2017 sag om udskiftning af linære acceleratorer (strålekanoner), og på møde den 13. juni 2017 sag om innovative indkøb og forslag til OPI-projekter inden for det medicotekniske område. På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​161
​Per Roswall (V)
​22/8-2017
​Tillægs spørgsmål til 124-17.
Siger instruks af juni 2017, at man ikke må bruge penge fra reservepuljen, som vi har lagt i puljen ud over den procentdel der fra projektets start?
Jeg vil bede, at ministeriet spørges direkte om dette.
Jeg bad om en juridisk vurdering , hvem har lavet den vurdering ?
Vi sparede på senge og ambulatorier. På sidste oplæg er der kommet et ambulatorie tilbage. Hvor er de penge kommet fra?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​160
​Tormod Olsen (Ø)
​15/8-2017
​Jeg vil gerne spørge til muligheden for frit låne optag og fritagelse fra anlægsloftet ved energirenoveringer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​159
​Anne Ehrenreich (V)
​15/8-2017
​Jeg vil gerne vide, hvilke instruktioner Region Hovedstadens hospitaler har modtaget om gennemførelsen af den patientansvarlige læge, hvem der har godkendt instruktionerne, og på hvilken måde hospitalerne har været involveret i, hvorledes ordningen gennemføres på hospitalerne? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​158
​Lise Müller (F)
​14/8-2017
​En læge har fortalt mig, at kommunen - uden patientens samtykke - har indhentet oplysninger om konsultationer ved egen læge - i form af "træk" via sundhedskortet. Der er ikke tale om detaljerede oplysninger, udelukkende de oplysninger man nu engang får ift konsultationstyper.
Det undrer mig alligevel, at en kommune sådan uden videre kan få adgang til dette. Derfor vil jeg spørge med hvilken hjemmel, der udleveres denne type oplysning til andre myndigheder og hvad regionens procedure er for dette?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​157
​Henrik Thorup (O)
​9/8-2017
​1) Hvad betales der generelt i telefonabonnement for det enkelte Regionsrådsmedlem? ......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​156​Marianne Frederik (Ø)​7/8-2017​Politikerspørgsmål om høreapparater
- Har de enkelte ørelæger en kvote for gratis høreapparater?
- Hvad er baggrunden og reglerne for en evt. kvotefordeling?
 Læs svar fra administrationen (pdfl-fil, åbner i nyt vindue)

​155​Anne Ehrenreich (V)​3/8-2017

​Jeg har i dag fulgt en facebookdebat om betaling for private ydelser i det offentlige sundhedsvæsen og vil derfor gerne kende Region Hovedstadens regler og praksis på området. Hvilke udlændinge/turister betaler for hospitalsbehandling i Danmark og hvilke ikke? ...
Læs svar fra administrationen

​154
​Torben Kjær (Ø)
​24/7-2017
​Politikerspørgsmål - Standardbehandling af diabetes
 Regionen har svaret Quit Diabetes, at man fastholder at følge de nationale retningslinier (standardbehandling), der anbefaler behandling af diabetes med et højt kulhydratindtag, hvilket må forventes at medføre større medicinbehov herunder for insulin....
Læs svar fra administrationen

​153
​Torben Kjær (Ø)
​24/7-2017
​Politikerspørgsmål - Private sundhedsforsikringer
Den 24. juli 2017
Det er blevet mig fortalt, at når borgere benytter deres sundhedsforsikring til fysioterapeutisk behandling, kræver forsikringsselskaberne en lægehenvisning til fysioterapeut, således at den offentlige sygesikring dækker en del af udgiften. På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:
1. Kan ovennævnte bekræftes, og er det en omgåelse af den offentlige sygesikring?....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​152
​Anne Ehrenreich (V)
​24/7-2017
​I lyset af oplysningerne i Politiken i dag om, at der ikke er styr på ventetiderne på akutmodtagelserne som følge af Sundhedsplatformen vil jeg høre, hvornår Regionsrådet får en redegørelse for situationen og perspektiverne for at få løst problemerne? Jeg vil også gerne vide, hvorfor problemerne ikke blev særligt fremhævet og drøftet ifm seminaret for regionsrådet om Sundhedsplatformen på Rigshospitalet den 22. juni 2017.....
Læs avisartiklen fra Politikken 21. juli 2017 (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​151
​Anne Ehrenreich (V)
​17/7-2017
​I lyset af det igangværende sporarbejde på Kystbanen er jeg blevet spurgt af flere borgere, hvorfor Kystbanen ikke ligesom Lokalbanen hører ind under Regionsrådet for Hovedstaden? Det ville give en større nærhed til kunderne og måske derfor også en bedre service, end den ordning vi har nu?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​150
​Karin Friis Bach (B)
​17/7-2017
​Jeg har følgende spørgsmål vedr. brugen af patienthotellet til førstegangsfødende på Rigshospitalet
  1.  Hvad er det, førstegangsfødende får mindre af nu, end da der var et barselshotel?.....

Læs svaret fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​149
​Anne Ehrenreich (V)
​17/7-2017
​I lyset af historien i TV2 Lorry om problemerne for Hovedstadsregionen med langsomt internet vil jeg høre, hvad Region Hovedstaden konkret gør for at hjælpe borgere og virksomheder i Hovedstadsregionen med at få hurtigere net samt hvilke handlemuligheder, vi har. Der ligger fibernet i store dele af regionen, som i sin tid er lagt af DONG men senere overtaget af TDC/Yousee. Dette net er svært tilgængeligt for borgere og virksomheder, selv om de bor tæt på det, da Yousee ikke selv gør meget opmærksom på det samt tager meget høje priser for at give adgang til det. Kunne vi gøre noget for at fremme ibrugtagningen af dette net, som mange steder i vores region hurtigt ville kunne afhjælpe problemerne? 
https://www.tv2lorry.dk/nyheder/26-06-2017/2227/langsomt-internet-koster-arbejdspladser?autoplay=1#player
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​148
​Anne Ehrenreich (V)
​14/7-2017
​DR har afdækket, at Region Hovedstaden har fået flere straks påbud fra Arbejdstilsynet vedr. forholdene i psykiatrien. Som medlem af Psykiatriudvalget undrer jeg mig over, at vi ikke er blevet orienteret om det i udvalget. Jeg skal høre, hvad baggrunden er for beslutningen om ikke at informere os.  

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/tilsyn-finder-fortsat-problemer-med-sikkerheden-paa
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​147
​Anne Ehrenreich (V)
​13/7-2017
​Flere borgere har gjort mig opmærksom på en uklar praksis i brugen af e-boks og brevpost fra Region Hovedstadens side. Jeg vil høre, hvad vores praksis er for henholdsvis brug af e-boks, og brevpost, og hvorfor der fortsat bruges brevpost, som vel er dyrere end e-boks? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​146
​Karin Friis Bach (B)
​11/7-2017
​Jeg vil gerne høre, om det er korrekt, at der ikke har været indregnet en midlertidig produktionsnedgang på hospitalerne i den business case, der lå til grund for indførelsen af Sundhedsplatformen?
I givet fald: hvad er forklaringen på dette?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​145
​Anne Ehrenreich (V)
​10/7-2017
​Er det korrekt, som det fremgår af vedlagte artikel, at autister ikke kan forvente genoplivning? Eller beror anbefalingen på en konkret vurdering? 
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-07-09-laeger-vil-ikke-genoplive-27-aarig-det-er-saa-absurd-som-det-kan-blive-siger
 Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​144
​Per Tærsbøl (C)
​7/7-2017
​1. hvorledes har der været dialog med MED-udvalgene i forbindelse med den markant reducerede åbningstid i akutklinikken på Frederikssund hospital.
2. Hvordan kan man administrativt vælge at reducere servicen for borgerne så markant som man har gjort ved den reducerede åbningstid på akutklinikken i frederikssund,uden at dette har været politisk behandlet. Hvor går grænsen?
3. Hvilke konkvenser har ændringerne for patienterne og deres pårørende på Frederikssund hospital?
4. Hvilke konsekvenser har ændringen haft for medarbejdergruppen ifht. Opsigelser og hvordan håndteres disse? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​143
​Anne Ehrenreich (V)
​7/7-2017
​Jeg har læst en meget ulykkelig kronik i Politiken den 6. juli 2017 om en ung mand, som døde grundet ringe misbrugsbehandling.  Jeg kan se, at Region Hovedstaden har været involveret i sagen og undrer mig over, at vi blot slipper en sådan patient og ikke forsøger at give en hjælp, der virker? Hvorfor svigter vi den unge mand? Hvad skal der til for at vi kunne have givet den nødvendige hjælp? Forløbet virker til at være præget af, at ingen sundhedspersoner tager ansvar for at sikre den unge mand den nødvendige hjælp? Hvordan kan vi følge op for at undgå gentagelser? (Læsning af link kræver abonnement til Politiken.dk)

http://politiken.dk/debat/kroniken/art6023219/Besparelser-i-sundhedssektoren-kostede-min-s%C3%B8n-livet.-Han-blev-26-%C3%A5r.-Hvad-er-det-for-et-land-vi-har-skabt
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​142
​Per Seerup Knudsen (A)
​6/7-2017
​På det seneste regionsrådsmøde blev det antydet, at Hospitalet i Frederikssund skulle være på vej til en lukning! Trods henvisning til den gældende, politisk vedtagne Hospitalsplan om at Frederikssund ikke skal lukke før et Nyt Hospital Nordsjælland står færdigt, lever antydningerne stadig. Tilsyneladende i tilknytning til ændringer i akutmodtagelsen!  
Socialdemokratiet har ikke udtrykt noget ønske om at fravige den vedtagne plan. Og mig bekendt har andre partier heller ikke fortrudt sin medvirken til den vedtagne plan.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​141
​Marianne Frederik (Ø)
​4/7-2017
​- Hvordan er formuleringen i henvendelsen til hospitalerne mht. flertallets beslutning i Forretningsudvalget, ”at forretningsudvalget bemyndiger administrationen til at indhente forslag til realisering af gevinster som følge af implementeringen af Sundhedsplatformen for 102 mio. kr.” for 2018?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​140
​Torben Kjær (Ø)
​4/7-2017
​Spørgsmål:
Med henvisning til svar på spørgsmål 120-17 om investeringer, vil jeg høre, om investeringer i fx Bombardier Inc, der producerer fly, kan betragtes som investering i fossile brændstoffer?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​139
​Lise Müller (F)
​4/7-2017
​Der er problemer med fejl-registreringer i SP. Lægerne klager over at de bruger meget tid på opgaver som andre kunne løse bedre og der er også problemer med at opfylde kræftpakkerne.  
I den forbindelse vil jeg bede administrationen indhente information om hvordan og hvem der foretager registringer i andre lande med EPIC og hvad de har gjort for at komme i mål (korrekte registringer, der ikke tager unødigt meget tid)....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​138
​Anne Ehrenreich (V)
​3/7-2017
​Det forlyder, at en del sygeplejersker har opsagt deres stillinger op på Hillerød hospital efter at det er besluttet at lukke akutafdelingen på Frederikssund, kl. 16, og ikke længere holde aften åben med virkning fra 1/6-2017. Samtidig blev det besluttet at flytte ca 7 sygeplejersker til Hillerød for at afhjælpe situationen der. Dette skete uden at informere personalet af akutklinikken Frederikssund, så vidt jeg er orienteret. Dette skulle efterfølgende have medført, at flere sygeplejersker ansat på akutområdet har sagt deres stillinger op. Jeg antager, at dette også hænger sammen med, at et par læger i foråret har opsagt deres stillinger også på akutafdelingen?....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​137
​Karin Friis Bach (B)
​3/7-2017
​Overskridelse af max ventetid for kræftbehandling
Det er for nyligt kommet frem, at der i maj måned har været 26 tilfælde af overskridelser af den maximale ventetid på udredning og behandling af kræft i regionen. Dette tal er væsentlig højere end for tidligere måneder, hvor overskridelserne igennem flere år kun har været højst 1 per måned.
1) Jeg vil gerne høre, hvad årsagen er til denne pludselige ændring? Og hvad der gøres for at sikre, at vi kommer tilbage til et acceptabelt niveau?.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​136
​Lise Müller (F)
​3/7-2017
​Jeg vil gerne høre om hvad der foregår på Frederikssund Hospital i akutklinikken i relation til åbningstider og personalesituationen.
Er set korrekt at man besluttede i Maj med 1 uge til den 1/6 at akutklinikken Frsund skulle  lukke kl 16 for modtagelse af patienter?  Med hvilken begrundelse? Hvad med 1813-vurderings og behandlerspor?...... 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​135​Torben Kjær (Ø)​28/6-2017​Af drejebogen for samarbejdet mellem regionen og Novo Nordisk Fonden punkt 6.4 Bestyrelsen fremgår, at det er bestyrelsen, der ansætter og afskediger SDCC's direktør. Da bestyrelsen ikke var nedsat, da den nuværende direktør blev ansat vil jeg bede oplyst, hvem der indstillede og ansatte den nuværende direktør?Jeg vil også bede oplyst, hvilke ændringer og udfordringer i forhold til sædvanlig praksis regionen ser i, at ansættelseskompetencen er flyttet fra regionen til en bestyrelse med andre aktører udefra som Københavns Universitet og kommunerne, og hvor i regionen denne kompetenceflytning er besluttet/indstillet, om denne bestyrelseskompetence var et krav fra fonden?
(Jeg er opmærksom på, at et flertal i regionsrådet efterfølgende har vedtaget grundlaget herunder drejebogen)
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​134​Niels Høiby (I)​28/6-2017

​Jeg er blevet gjort bekendt med vedhæftede ‘Åbne brev’ fra professorsammenslutningen på Herlev-Gentofte Hospital vedrørende store problemer og forsinkelser omkring dataanmeldelser pga. urimelige sagsbehandlingstider, der varetages lokalt på hospitalerne. I betragtning af Region Hovedstadens officielt store satsning på forskningen forkommer det kontraproduktivt og stærkt demotiverende både for forskningsledere og yngre forskere, som søges rekrutteret til forskningsprojekter...
Læs svar fra administrationen incl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​133​Anne Ehrenreich (V)​26/6-2017​Beslutningen om at sammenlægge den elektive ortopædkirurgi blev truffet i forbindelse med 2012 revisionen af hospitalsplan HOPP2020 og var da genstand for politiske drøftelser i Regionsrådet i flere omgange.
Jeg har følgende spørgsmål til beslutningen: 
1) Hvad er den faglige og kapacitetsmæssige begrundelse for at ændre 2012 beslutningen?...
Læs svar fra administrationen incl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 

​132​Lise Müller (F)​26/6-2017​I Dagens Medicin fremgår det at man Region Syddanmark nu beder hospitalerne selv finansiere lægers konferencer/kongresser for at undgå habilitetsproblemer. Jeg vil gerne bede om en vurdering af omfang og konsekvenser hvis regionen vælger den samme model som Region Syd. Herudover vil jeg gerne vide hvor mange kursusdage/konferencer eller lign. lægerne er berrettiget til via overenskomst eller andre aftaler, om dette overholdes/opfyldes pt og om det primært sker via eksterne eller interne midler.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​131​Torben Kjær (Ø)​23/6-2017​Af artikler i Berlingske den 16. juni 2017 og 20. juni 2017 kunne læses om mulige habilitetsproblemer for <diabetesudvalgets medlemmer, der kan have betydning for steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). På den baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​130​Torben Kjær (Ø)​22/6-2017​Tak for svar på spørgsmål 084-17 samt 111-17 om udbygning af Rønnegården, som dog afføder følgende supplerende spørgsmål:
1. Hvilke kriterier er lagt til grund for udvælgelse af arkitekt/rådgiver, og hvor mange arkitekt-/rådgiverfirmaer har haft mulighed for at byde på og har budt på opgaven? 2. Hvilke kriterier er lagt til grund for udvælgelse af entreprenør, og hvilke entreprenører har haft mulighed for at byde på og har budt på opgaven? 3. Er henholdsvis arkitekt/rådgiveropgaven og entreprenøropgaven blevet offentliggjort i lovpligtige skrevne og elektroniske medier?
4. Lever licitation og udbud af arkitekt/rådgiveropgaven samt entreprenøropgaven op til alle regler på det tidspunkt, hvor henholdsvis arkitekt/rådgiver og entreprenør blev valgt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​129​Niels Høiby (I)​21/6-2017

​Ved Sundhedsudvalgets møde i går 20-6-17 blev der under pkt. 4 givet en redegørelse for udsættelse af hjerteoperationer på Rigshospitalet. Udsættelsen af operationerne har i hvertfald stået på i 3 år uden at Sundhedsudvalget eller Regionsrådet har fået oplysninger herom og det var først da en artikel i Berlingske Tidende  afslørede problemet, at en redegørelse blev lavet. Det er...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​128​Marianne Frederik (Ø)​21/6-2017​I forbindelse med Rigshospitalets samarbejde med IBM om kunstig intelligens (Watson) bedes forvaltningen oplyse følgende:
1. Hvilke patientdata udveksles med IBM?
2. Hvilken samarbejdsaftale er der indgået med IBM omkring patientdata og datasikkerhed?
3. Hvorledes er det sikret at samarbejdet overholder 'Safe Harbour dommen' fra EU-domstolen fra 2015? ....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​127​Anne Ehrenreich (V)​19/6-2017​I opfølgning af folkemødet vil jeg høre, om det er muligt at bruge e- boks til at informere borgere om tilbud om vaccination, bl.a. om gratininfluenzavaccination, mfr og hpv? Hvad vil det koste og kunne det evt. øge vaccinationsdækningen?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​126​Martin Geertsen (V)​19/6-2017​Administrationen bedes på baggrund af formodet sag om bedrageri redegøre for de praktiske foranstaltninger i forbindelse med medarbejderes adgang til overførsel af penge samt brug af kreditkort, herunder om der forefindes en intern praksis for bilags- og overførselsgodkendelse, dobbelt underskrift m.v.?

Administrationen bedes på baggrund af formodet sag om bedrageri redegøre for i hvor mange og hvor store portioner de angiveligt uretmæssige udbetalinger er foretaget samt over hvilken periode, overførslerne er foretaget?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​125​Niels Høiby (I)​16/6-2017​Ved regionsrådsmødet 13-6-2017 under pkt. 1 på dagsordenen, bilag 10 (pdf-fil, åbner i nyt vindue) (sundhed)  vistes en tabel, hvor antibiotikaforbrug var angivet.  Ambitionsniveauet er, at antibiotikaforbruget/100 sengedage skal reduceres med 10% over 3 år. Udviklingen er gået stik modsat, så antibiotikaforbruget er steget. Endvidere er ambitionsniveauet, at anvendelse af penicilliner skal udgøre mindst 70% af det samlede forbrug. Udviklingen er gået stik modsat. Jeg kommentrerede det mundtligt i et indlæg ved regionsrådsmødet. Følgende spørgsmål har en faglig baggrund, som er vanskelig at forstå for ikke-spcialister, men de har stor betydning for den enkelte patient og for driften af hospitalerne, så derfor er de vigtige.

Jeg vil på den baggrund spørge om:....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​124​Per Roswall (V)​16/6-2017​Jeg har et par spørgsmål efter debatten på regionsrådsmødet i går.
Som nok kræver en juridisk vurdering.
Hvorfor kan politikerne ikke disponere over de midler, som er i puljen til uforudsete udgifter, hvor vi selv har tilført midler fra kunstpuljen og besparelser?...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​123​Anne Ehrenreich (V)​14/6-2017

​I opfølgningen af behandlingen af sagen om Rønnebækgaard på mødet i forretningsudvalget den 6. juni 2017 har Venstre følgende supplerende spørgsmål til sagen og beslutningen:
1. Hvorledes vil et bedre hegn sikre naboerne, og kan dette forhindre beboerne i at opsøge disse?
2. Hvornår vil hegnet indtil naboerne blive sat op? ....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​122​Bodil Kornbek (A)​9/6-2017​På baggrund af artikel i Politiken den 5.6. "Hvert femte indlagte barn tvinges til blodprøver eller at spise piller mod deres vilje" har jeg følgende politikerspørgsmål: Hvad gør regionen i dag for at imødekomme børnenes behov og undgå de eksempler, som der peges på? Hvilke erfaringer forefindes på børneområdet, som kan udbredes såsom smertesygeplejerske, børneansvarlige på afdelinger eller særligt uddannede SOSUer?
Læs svar fra administrationen inkl. artikel (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​121​Per Roswall (V)7/6-2017​​Når nu regeringen og Danske Regioner er enige om økonomien for 2018 og der er afsat syv milliarder til sundhedvæsenet, som skal bruges til byggeriet af supersygehuse. Vil det så betyde, at vi i Region Hovedstaden kan bruge penge på et produktionskøkken på det Nye Hospital Nordsjælland fra den pulje?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​120​Torben Kjær (Ø)​7/6-2017​Jeg vil gerne bede om en status for overholdelse af de etiske retningslinier af eventuelle investeringer siden regionsrådets beslutning 14. juni 2016 om mulighed for 15% erhvervsobligationer samt om investeringer i de anførte etiske forhold - tobak, våben, alkohol, porno, spil og fossile brændstofer.

Dertil vil jeg bede oplyst, om regionen siden beslutningen direkte og/eller gennem kapitalforvaltere har investeret i nogen form for Novo Nordisk aktiviteter direkte eller indirekte.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​119​Per Roswall (V)​6/6-2017​Hvad sker der med Esbønderup Sygehus efter Rødekors har forlade det? Vil der være vagt på området?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​118​Anne Ehrenreich (V)​6/6-2017​Region Hovedstaden har den 1/12/2016 hjemtaget leveringen af respiration til borgere, som har brug for denne hjælp. Ydelsen blev indtil dette tidspunkt leveret af Kinnerup Care. Jeg har i den forbindelse en række spørgsmål, om den hjælp borgerne kan forvente/har krav på:
1. Så vidt jeg læser vejledningen for respiration, så har borgerne fortsat ret til frit valg af leverandør på respirationsområdet? Har patienterne mulighed for at vælge en anden leverandør til opgaven end RHR?...
Læs svar fra administrationen incl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​117​Anne Ehrenreich (V)​6/6-2017​Jeg vil høre, hvorfor den ambulante ortopædkirurgi på Herlev og Gentofte hospital er så forskelligt organiseret? På Herlev hospital modtages patienterne på afdelingen og får tildelt en seng inden operation, mens patienterne på Gentofte aldrig får tildelt en seng, men klæder om i modtagelsen og får udleveret en indkøbskurv, hvor deres ejendele anbringes. Dem medbringer de på turen rundt. Efter operationen sker omskiftning til eget tøj på Gentofte i opvågningen og derefter kan man sætte sig i et afslapningsområde, hvor man selv kan hente kaffe og te, mens man på Herlev betjenes i sengen og modtager mad på en egentlig sengestue. Proceduren på Gentofte virker mere moderne og tidssvarende end på Herlev og også billigere?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​116​Carsten Scheibye (V)​6/6-2017​Jeg er blevet præsenteret for tilfælde, hvor patienter modtager kommunikationen fra Region Hovedstadens enheder på forskellig måde. En patient har eksempelvis oplevet undervejs i sit behandlingsforløb hvor vedkommende er i kontakt med forskellige enheder i Region Hovedstaden, at nogle enheder sender til vedkommendes eboks, nogle sender til postkasse med langsom postforsendelse (fysisk brev) og det er også...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​115​Anne Ehrenreich (V)​1/6-2017​I lyset af en artikel i Altinget den 1. juni 2017 om ventetiderne på høreområdet, vil jeg gerne vide, hvor lange ventetiderne i Region Hovedstaden på høreområdet er, og hvad vi konkret gør for at nedbringe dem. Kan vi gøre mere? http://www.altinget.dk/sundhed/artikel/dansk-folkeparti-ventetiderne-paa-hoereomraadet-er-helt-uacceptable#.WS-dRO8Vbro.facebook
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​114​Lise Müller (F)​31/5-2017J​eg vil gerne bede administrationen redegøre for om der er en beredskabsplan såfremt der skulle ske en terroraktion eller større ulykker og i givet fald hvordan de forskellige hospitaler er forberedte. Jeg vil også gerne bede om en vurdering af behovet for at træne scenarier, ift triagering, udstyr og håndtering.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​113​Randi Mondorf (V)​30/5-2017​Aflyste operationer på hospitaler i Region Hovedstaden . Af Berlingske søndag fremgår det, at et ganske højt antal hjerteoperationer på Rigshospitalet aflyses hver måned., med deraf følgende risiko og gener for borgerne. Jeg ønsker derfor at kende omfanget af aflysninger generelt på regionens hospitaler, også for andre operationer. Administrationen bedes oplyse..
Læs svar fra administrationen inkl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​112​Karsten skawbo-Jensen (C)​30/5-2017​Giver vi patienter med brækket lårben den mest optimale behandling i Region Hovedstaden? DR-tv’s netside bragte den 24. maj 2017 en artikel med overskriften ”Ny forskning: Halvdelen af danskere med brækket lårben får forkert behandling.” Næsten 7.000 mennesker falder og brækker lårbenet hvert år. Men kun halvdelen får den rigtige behandling, og det koster liv. Det viser angiveligt et nyt aarhusiansk forskningsprojekt, som sygeplejerske Pia Kjær Kristensen fra Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens står bag.
Kort fortalt finder forskningsprojektet belæg for at anbefale, at..
Læs svar fra administrationen inkl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​111
​Torben Kjær (Ø)
​24/5-2017
​Politikerspørgsmål - Rønnegården og licitation
I notat fra den sociale virksomhed til formanden af 17. maj 2017 fremgår det, at udbygningen af Rønnegården i øjeblikket er i licitation. Af oplysninger fra anden side fremgår det, at entreprenør rykker for, hvornår man kan komme i gang med byggeriet. På den baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​110
​Lise Müller (F)
​24/5-2017
​Hvilke hændelser udløser en kerneårsagsanalyse? Er der bestemte procedurer for det? Og desuden: hvis en afdeling overfor en patient/pårørende erkender en fejl, har det så nogen betydning ift sanktioner ift de involverede fagpersoner? Med andre ord: Er der incitamentet er til at undlade at erkende fejl?
Har vi noget formaliseret undervisning/uddannelse og/eller procedurer ift gennemførelse af dialogsamtale?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​109
​Marianne Frederik (Ø)
​22/5-2017
​1. Hvor kan praktikpladsansøgere og UU-vejledere søge om praktikplads til regionens virksomheder? 
2. Findes der et centralt sted, altså én indgang til ansøgerne, på en hjemmeside, et telefonnummer eller andet? Hvis ikke, hvad er så begrundelsen?.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​108
​Sophie Hæstorp Andersen (A)
​22/5-2017
​"Hvad er procedurerne i Region Hovedstaden for, hvornår man på afdelinger eller hospitaler iværksætter en kerneårsagsanalyse ved en utilsigtet hændelse, der har ført til dødsfald eller alvorlig skade for patienten?
I hvilke tilfælde vurderes det som værende tilstrækkeligt, at der iværksættes en hændelsesanalyse eller andre typer af patientsikkerhedsanalyser?....

​107


​Nr. ej benyttet.
​106
​Hanne Andersen (A)
​18/5-2017
​Hvor mange midler bruger Region Hovedstaden på tolkebistand incl udstyr.
På hospitalerne incl psykiatrien.
Hos special- og praksissektoren
For at afgrænse ønsket: hvad har forbruget været i 2016, i kr. ?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​105
​Torben Kjær (Ø)
​18/5-2017
​Politikerspørgsmål - 1813 og meningitis
Der har tidligere været tilfælde, hvor unge mænd af akuttelefonen 1813 er fejlvisiteret, selv om de havde tydelige symptomer på meningitis, og som har medført døden. Efterfølgende beskrivelser viser, at akuttelefonen ikke har reageret fagligt korrekt på de oplyste symptomer med høj feber og udslet med petekkier.  Det fremgår af Dagens Medicin 13. maj 2017, at akuttelefonen 1813 afviste mor med under 2-årigt barn med høj feber og tegn på petekkier. Familiens praktiserende læge sendte dagen efter barnet akut på hospital, hvor der oplyst blev iværksat behandling mod meningitis. På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​104
​Tormod Olsen (Ø)
​17/5-2017
​Spørgsmål til råstofplanen. Vi vil gerne vide hvilke mængder der er et anslået behov for, og hvor stor en procent del af behovet planen dækker henholdsvis med og uden de omdiskuterede graveområder.
Vi vil også gerne vide om loven indeholder nogle sanktionsmekanismer i forhold til at opfyldelse/ikke opfyldelse af kravene.
Endelig vil vi gerne om områderne overhoved er tænkt udgravet af ejerne, og om der er erfaring for i hvor høj grad udpegede områder anvendes.

​103
​Charlotte Fischer (B)
​16/5-2017
​Jeg har modtaget nedenstående mailtekst fra en IT-kyndig, der oplyser om mulighederne for at måle et IT-systems brugseffektivitet. På den baggrund ønsker jeg at vide, hvad Region H pt ved om sundhedsplatformens brugseffektivitet. Jeg vil gerne have fremlagt denne viden - og hvilke metoder den er frembragt på.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​102
​Anne Ehrenreich (V)
​16/5-2017
​Jeg vil gerne have oplyst det beløb Region Hovedstaden har brugt i 2016 på renovering og vedligeholdelse  af vores samlede bygningsmasse. Jeg vil også gerne kende forslaget til budget i 2017 samt vide, hvad Dansk Byggeris anbefaling er om renovering af en så stor bygningsmasse som vores for at undgå, at bygningerne forfalder. Jeg søger et gennemsnitstal for renovering og vedligeholdelsesudgifter/m2 af bygninger - for at undgå forfald.
Læs svar fra administrationen inkl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​101
​Charlotte Fischer (B)
​15/5-2017
​Jeg ønsker at vide, i hvor høj grad regionens IT-systemer er sikret mod hackerangreb. Det gælder både på hospitalerne og i praksissektoren. Jeg vil gerne vide, hvad regionen konkret har gjort for at sikre systemerne, og omadministrationen mener, at det seneste globale hackerangreb, der bl.a. ramte det britiske sundhedsvæsen, giver anledning til ekstra initiativer til sikring af vores egne systemer, inkl praksissektorens. I den forbindelse vil jeg gerne vide, om vi indhenter eksterne sikkerhedsvurderinger på vores systemer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​100
​Anne Ehrenreich (V)
​15/5-2017
​I lyset af artikel i Dagens Medicin den 13. maj 2017 om behandlingen af patienter på Herlev med knoglemarvskræft, vil jeg gerne kende baggrunden for, at vi i Region Hovedstaden ikke tilbyder samme behandling som i Region Syd. Jeg vil også gerne vide, hvem der har godkendt, at vi ikke tilbyder patienterne samme behandling som i Region Syd.
Læs svar fra administrationen inkl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​099
​Anne Ehrenreich (V)
​15/5-2017
​Jeg vil gerne have svar på følgende spørgsmål i relation til Råstofplan 2016 vedr. Ledøje Vest 
1) Af Hvidbog for miljøscreeningerne fremgår det, at der ved eventuelt ansøgning om indvinding inden for graveområdet skal foretages en VVM-screening. Det bedes oplyst, hvilke forhold i en VVM-screening der vil udløse en egentlig VVM vurdering. Er der desuden allerede kendte forhold for området, som vil udløse en VVM-pligt? ....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​098
​Charlotte Fischer (B)
​15/5-2017
​Jeg ønsker oplyst, hvor mange udgifter Region H har haft til Kammeradvokaten hvert af de seneste tre år - opgjort både i kroner og ører og som andel af samlede advokatudgifter. Jeg ønsker samtidig administrationens begrundelse for at vælge Kammeradvokaten, når vi har brug for advokatbistand - samt begrundelse for ikke med regelmæssige mellemrum at sende advokatopgaven i udbud. Endelig ønsker jeg administrationens kommentarer til fremover at sende advokatopgaven i udbud (til afløsning for Kammeradvokaten) eller i det hele taget at vælge at benytte et bredere antal advokater.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​097
​Per Seerup Knudsen (A)
​11/5-2017
​Jeg har fået oplyst, at Erhvervsstyrelsen, Region Hovedstaden og Grøn omstillingsfond har støttet udviklingen af et produkt, der betyder, at tryksager og emballage er 100% giftfrie og 100% biologisk nedbrydelige. Produktet kaldes Pure Print. Lejre, Gladsaxe, Hvidovre, Rødovre og Københavns kommuner har indgået samarbejde med trykkerifirmaet KLS i forbindelse med bæredygtig tryk af materiale til mindre udbud, magasiner, foldere m.v. Trykkerifirmaet, der ligger i Region H, er angiveligt det eneste danske firma, der leverer produktet.Med baggrund i regionens miljøbevidste linie har jeg følgende spørgsmål:....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​096
​Randi Mondorf (V)
​11/5-2017
​Når vi som Region bygger, udvider, ændrer drift, ændrer klienter, udvinder råstoffer, eller bare overvejer at gøre det, - så har vi naboer. Som politikere får vi ofte reaktionerne, når der er forandringer tæt på borgerne. Det ønskes oplyst, hvorvidt der findes en fast proces/politik for naboinvolvering. I givet fald hvem er ansvarlig for, at den praktiseres. ?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​095
​Randi Mondorf (V)
​11/5-2017
​I forbindelse med behandling af diverse byggesager i Region Hovedstaden, herunder frigivelse af anlægsbevillinger, ser vi ofte som politikere ganske betragtelige poster til projekterings- og rådgiveromkostninger.
Ikke mindst i disse år er Region Hovedstaden en meget stor bygherre med omfattende projekter. Jeg har derfor forgæves søgt efter et overblik over hvor store beløb, vi bruger på rådgivere mm. Jeg har ikke kunnet finde det i regnskabet for 2016. Jeg ønsker derfor oplyst de samlede omkostninger til rådgivere og projektering (2015, 2016). Det kan godt være opdelt på byggeprojekter og/eller forskellige underopdelinger, så længe der er en total.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​094
​Marianne Frederik (Ø)
​10/5- 2017
​Spørgsmål vedr. Sundhedsplatformen, stillet af Marianne Frederik, Enhedslisten
 1. Gevinstrealiseringer ved Sundhedsplatformen
Ifølge det materiale, jeg kan finde, hedder det, at der vil være gevinstrealiseringer ved Sundhedsplatformen allerede for 2017, og mere fremefter. Er gevinstrealiseringerne gennemført, hvor meget og hvordan er de gennemført, hvor har man sparet? Er der planer herom? Eller er det for vanskeligt at gennemføre lige nu? 
2. Midler til at forbedre Sundhedsplatformen....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​093
​Morten Dreyer (O)
​8/5-2017
​Spørgsmål vedr ansættelseskrav i akutafdelinger
Er der special forhold ved ansættelser i akutafdelinger i Region H i forhold til muslimsk personale?
Ortodoks troende på koranen har den grundholdning, at når hjertet er stoppet, så er patienten død. Og al genoplivning reelt er blasfemi....

​092
​Bodil Kornbek (A)
​8/5-2017
​Spørgsmål fra regionsrådsmedlem Bodil Kornbek (S) vedr. Råstofplan 2016:
Regionsrådet har sendt udkast til Råstofplan 2016 i offentlig høring med svarfrist den 5. maj 2017. I den forbindelse anmodes administrationen besvare nedenstående spørgsmål i relation til udpegningen af det nye graveområde i Vridsløsemagle:.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​091
​Lars Gaardhøj (A)
​8/5-2017
​Emne: Kontrol med regionens byggeprojekter
Et bredt flertal i Regionsrådet indførte i 2014 på socialdemokratisk initiativ kædeansvar på regionens byggeprojekter, hvor vi jo ved samme lejlighed opstrammede vores sanktionsmuligheder over for leverandører, der ikke lever op til det aftalte. Jeg vil derfor bede om en redegørelse for, hvordan regionen konkret arbejder med at kontrollere, at entreprenører lever op til de stillede krav? Herunder også hvilke konkrete skridt der tages fra administrationens side, hvis der rejses mistanke om, at der foregår løndumping på en regionens byggepladser?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​090
​Lars Gaardhøj (A)
​8/5-2017
​Emne: elever i egen organisation
Med budget 2017 vedtog et bredt flertal på socialdemokratisk foranledning, at Region Hovedstaden skal arbejde for at optage flere elever i egen organisation. Jeg vil derfor gerne bede om en status på arbejdet med at oprette flere elevpladser i regionen, konkret fra 261 til 300 pladser. Jeg vil gerne bede om, at svaret indeholder en beskrivelse af arbejdet til nu, aktuel status for arbejdet med praktikpladser i egen organisation og tidsperspektivet for en opsamling på budgetbeslutningen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​089
​Susanne Due Kristensen (A)
​5/5-2017
​Administrationen har tidligere svaret mig på spørgsmål om de udgifter, man kan anslå ved at skulle bygge køkkenet på Herlev Sygehus ud og udgifter til transport, hvis der ikke kommer et køkken på det kommende Nordsjællands Hospital. I tillæg til disse svar vil jeg gerne spørge: 
Hvor mange lastbiler skal der anskaffes eller leases for at sikre daglig transport af madvarer til NSH, hvis maden skal leveres fra Herlev? Og hvad bliver de årlige omkostninger hertil? Bilernes pris, brug, vedligehold, udskiftning mm)?......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​088
​Anne Ehrenreich (V)
​5/5-2017
​I forlængelse af svaret på Regionsspørgsmål 80/2017 om praksis for chefløn i Region Hovedstaden vil jeg bede om et overslag på de merudgifter Region Hovedstaden har som følge af overenskomstens bestemmelser om øget pensionsbetaling samt længere opsigelsesvarsel for chefer.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​087
​Lars Gaardhøj (A)
​4/5-2017
​Der har i årevis manglet organdonorer og det er derfor interessant, at flere medier tidligere på året har skrevet om at Odense Universitetshospital skulle være særligt gode til at sikre, at patienter, der desværre ikke står til at redde kan bruges som organdonorer, og dermed være med til at redde livet for andre.
 1) Jeg vil derfor gerne bede om en kort redegørelse for hvad det er Odense Universitetshospital gør så godt? er det ændrede procedurer? er personalet blevet oplært til at varetage opgaven bedre? eller hvad er det, de har gjort?...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​086
​Lars Gaardhøj (A)
​4/5-2017
​1) hvor mange fødsler vi har haft på regionens fødesteder de sidste 5 år, altså i perioden 2012-16 og fordelt på fødeafdelinger.
2) hvor mange overflytninger af fødende kvinder har vi haft i samme periode? Jeg kan se der var 179 i 2014 stigende til 243 i 2015, og jeg vil derfor bede om at få tallene for alle år i perioden 2012-16 og igen fordelt på fødeafdelingerne.

​085
​Lise Müller (F)
​3/5-2017
​Spørgsmål trukket tilbage.

​084
​Torben Kjær (Ø)
​3/5-2017
​Politikerspørgsmål - Udbygning af Rønnegården
På baggrund af brev fra naboer til Rønnegården i Gørløse om forhold i forbindelse med udbygning af bostedet, vil jeg bede følgende spørgsmål besvaret umiddelbart:
1. Er det korrekt, at Rønnegårdens udbygning ikke lever op til lokalplan 385 og i bekræftende fald hvorfor?.....
Læs svar fra administrationen incl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​083
​Per Tærsbøl (C) 
​2/5-2017
Spørgsmål 1: Kan det be-eller afkræftes at en af grundene til overbelægning på Nordsjælland.hospital's akutafdelingen er manglende læger i 1813 akutafdelingen,og at man derfor har for mange unødvendige henvendelser med henblik på vurdering og evt. Indlæggelse
Spørgsmål 2: Vedr. Overbelægning på Nordsjælland hospital:
Skyldes det at vi fortsat modtager patienter fra Kbhvn's området på grund af indførelsen af sundhedsplatformen.
​082
​Anne Ehrenreich (V)
​2/5-2017
​Vi har fået en henvendelse fra  naboer til  institutionen Rønnegård ved Gørløse, som skal udvides.

Vi vil gerne vide, på hvilken måde Psykiatriudvalget og Regionsrådet har været involveret i beslutningen om udvidelsen samt hvilken høring, der er foretaget af naboerne, og hvorvidt byggeriet lever op til lokalplan 385 fra 2014..... 
Læs svar fra administrationen incl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​081​Martin Geertsen (V)​28/4-2017

​Administrationen bedes redegøre for Sundhedsøkonom Jes Søgaards vurdering af, at den af administrationen udarbejdede business-case for Sundhedsplatformen tilsyneladende er udokumenteret?
Kilde: Artikel fra Version2.dk - Sundhedsøkonom Intet bevis for påstået milliardbesparelse med Sundhedsplatformen.pdf (pdf-fil, åbner i nyt vindue) 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​080
​Anne Ehrenreich (V)
​27/4-2017
​Jeg skal bede administrationen af- eller bekræfte de oplysninger, som Jørgen Krogh Larsen kommer med i Frederiksborg Amtsavis den 27.4 .2017 om praksis for chefløn i Region Hovedstaden.["Flere millionudgifter til cheflønninger i Region Hovedstaden, Frederiksborg Amts Avis, 27. april 2017, Jørgen Krogh Larsen] Navnlig om det er korrekt, at regionens chefer får en højere pensionsindbetaling end øvrige medarbejdergrupper, og om de har et længere opsigelsesvarsel end efter Funktionærlovens regler. I givet fald vil jeg også gerne kende baggrunden for det, udgifterne hertil samt vide, om det hviler på en politisk beslutning.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​079
​Niels Høiby (I)
​26/4-2017
​På baggrund af et par artikler i Jyllands-Posten 16-4-2017, Erhverv-Arbejdsmiljø-sektionen side 10-14 om de omfattende problemer med mobning på arbejdspladsen og konsekvenserne heraf, samt vigtigheden af, at virksomheder laver en handlingsplan mod mobning, vil jeg gerne stille følgende politikerspørgsmål:.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​078​Torben Kjær (Ø)​21/4-2017

​Af MetroXpress og BT er det fremgået af flere artikler i denne uge, at 93.760 opkald mellem AMK-vagtcentralen og ambulancer ikke er blevet optaget pga. forkert opkobling på en pult. På denne baggrund vil jeg bede om besvarelse af følgende spørgsmål:....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nye vindue)

​077​Morten Dreyer (O) ​21/4-2017

​I forlængelse af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 21. februar 2017, hvor den tidligere formand for Fonden Wonderful Copenhagen, Michael Metz Mørch er erstatningsansvarlig og skal betale en erstatning på 21 mio kr. til Fonden Wonderful Copenhagen, bedes Region Hovedstaden oplyse, om...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​076
​Charlotte Fischer (B)
​19/4-2017
​Jeg har modtaget en henvendelse fra en borger, der har været indlagt i vores psykiatri i Ballerup. Borgeren fortæller om kronisk overbelægning med patientsenge i motionsrum og på gangene - uden afskærmning. På enkeltmandsstuer ligger to ad gangen. 
Jeg vil på den baggrund gerne vide:...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​075
​Torben Kjær (Ø)
​18/4-2017
​​Politikerspørgsmål - respirationsbrugere
Af budgetopfølgningen 1. kvartal 2017 fremgår det: "For hjemmeboende respiratorpatienter er der mindreudgifter på 40 mio. kr., da der de senere måneder har været en væsentlig nettoafgang af patienter." På denne baggrund vil jeg bede om svar på følgende spørgsmål: Hvor det er muligt, ønskes svarene opgjort som egentlig respirationsbehandling, NIV, CPAP og personer med tracheostomi uden respirator samt opgjort for personer under og over 18 år.....
Læs svar incl. bilag fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​074
​Lise Müller (F)
​18/4-2017
​Trukket tilbage.

​073
​Martin Geertsen (V)
​12/4-2017
​Administrationen bedes – gerne detaljeret på produktsegmentniveau – oplyse, hvordan Regionen/Rigshospitalet vil udmønte den del af den samlede investeringsramme til etablering af Nordfløj på Rigshospitalet, som (i 2017) er afsat til IT, medico, teknologi og inventar?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​072
​Martin Geertsen (V)
​12/4-2017
​​Administrationen bedes oplyse status på samt tidsangive eventuelle udviklingsplaner for de fysiske rammer på Frederikssund Hospital, herunder dialog med kommune, private investorer e.lign.? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​071
​Martin Geertsen (V)
​12/4-2017
​Administrationen bedes oplyse, hvor mange patienter, som på Reumatologisk afdeling på Herlev-Gentofte, har skiftet fra orginalprodukterne ”Enbrel” og ”Remicade” til biosimilærerne ”infliximab” og ”etanercept” i 2015-16 samt, hvor mange nye gigtpatienter, som er opstartet på føromtalte biosimilærer henholdsvis orginale produkter?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​070
​Torben Kjær (Ø)
​11/4-2017
​På baggrund af åbent brev til regionsrådsformanden fra Dansk blindesamfund, Dansk Blindesamfunds Ungdom samt Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede om øjenklinikken Kennedy-Centret, vil jeg venligst bede om besvarelse af følgende spørgsmål...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


​069

​Martin Geertsen (V)
​6/4-2017
​Administrationen bedes redegøre for baggrunden for, at der i Movias bestyrelse angiveligt er truffet en beslutning om, at der ikke være reklamer på den nye buslinie 5C?.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​068​Lise Müller (F)​5/4-2017​Jeg vil gerne høre om hvordan hospitalsafdelinger og ledelser arbejder med UTH. Flere medarbejdere melder at de aldrig hører noget om de UTH'er de indberetter og/eller at UTH diskuteres på deres respektive afdelinger.
Derfor vil jeg bede om eksempler på hvordan der arbejdes med det på en "optimal" måde samt en vurdering af i hvor høj grad der mangler involvering af medarbejderne i læringsprocessen.
Læs svar fra administrationen incl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​067​Jens Mandrup (F)​3/4-2017​Set i lyset af den store bod, den tidligere bestyrelsesformand for WoCo er blevet pålagt af Erhvervsstyrelsen, vil jeg bede om en redegørelse for, hvilke muligheder Region Hovedstaden har for at få tilbagebetalt nogle af de 42 mio. der blev givet til WoCo som følge af budgetunderskuddet efter Eurovision, samt om Region Hovedstaden retsligt har nogen mulighed for at forfølge dette?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​066​Jens Mandrup (F)​3/4-2017

​Jeg vil gerne bede om en oversigt over ventetid for udredning hos Enheden for gentagne graviditetstab og hvad der kan gøres for at nedbringe denne og om der er en ventetidsgaranti på dette område.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​065​Niels Høiby (I)​28/3-2017​Jeg vil gerne have oplysninger om, hvordan regionens personalepolitik er overfor + 70 år ældre ansatte, som er fuldt funktionsdygtige.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​064​Martin Geertsen (V)​27/3-2017

​Administrationen bedes redegøre for sammenhængen mellem svar på budgetspørgsmål 140, hvoraf det fremgår, at der skal lukkes 44 medicinske senge og svar på politikerspørgsmål 019-17, hvoraf det fremgår, at der er lukket 35(38) sengepladser?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​063​Martin Geertsen (V)​27/3-2017

​Administrationen bedes be- eller afkræfte, om det er kræftmedicin/ immunterapi, som især har været årsagen til det opståede underskud på 45 mio. kr. på Herlev Hospital?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​062
​Martin Geertsen (V)
​27/3-2017
​Jeg tænker, der kunne være behov for en redegørelse for de i medierne omtalte medicinudgifter, der angiveligt er løbet løbsk på Herlev Hospital. Herunder vil jeg personligt gerne have belyst følgende:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​061
​Karin Friis Bach (B)
​27/3-2017
​Administrationen har d 9. marts 2017 udsendt et notat med supplerende oplysninger om regionens anke af afgørelser fra Patienterstatningen. Jeg har følgende spørgsmål til de oplysninger, der er angivet i notatet:...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​060
​Anne Ehrenreich (V)
​27/3-2017
​Jeg vil høre, hvad det vil koste  at udbygge køkkenet på Herlev Hospital for at dække behovene på Supersygehuset i Hillerød, hvis dette hospital ikke får eget produktionskøkken? Har vi afsat penge til det i byggebudgetterne på Herlev? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​059
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​24/3-2017
​Status over regionens behandling af stofskiftepatienter
Jeg har talt med mange mennesker med stofskiftesygdom, som på ingen måde føler sig velbehandlede, og sidste år var repræsentanter for stofskiftepatienter i foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg i et forsøg på at råbe politikerne op (se venligst link nederst i spørgsmålet).....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
 
​058
​Randi Mondorf (V)
​23/3-2017
​Ventetid på privatpraktiserende speciallæger. Jeg støder ofte på oplevelser af, at der kan være lang ventetid på at komme til en  privatpraktiserende speciallæge. Eks. har jeg hørt det om øjenlæger, neurologer, gynækologer og dermatologer.  Jeg ønsker derfor oplyst den gns. ventetid, gerne med angivelse af mindste og længste ventetid pr. speciale. Det må gerne suppleres med et par geografiske yderpunkter, - hvor er der længst hhv. kortest ventetid i regionen. 
 Skulle informationen være tilgængelig et eller andet sted, vil jeg gerne vide det, ligesom I gerne må vende tilbage såfremt informationerne rapporteres på en anden måde. 

​057
​Ole Stark (V)
​22/3-2017
​Politikerspørgsmål vedr. ombygning af Hillerød Station
Jeg vil gerne have belyst om det er korrekt at alle rejsende til S togene enten skal op over eller under Skinnerne hvis der bliver gennemgående tog fra Gilleleje og Helsingør mod Frederiksværk og hvilken mulighed er der for at gøre dette handicapvenligt?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​056
​Morten Dreyer (O)
​20/3-2017
​Klage over 112, lørdag 11/3-17 kl 13:42 og en time frem
Hvordan er det med denne klage ?
Asger Larsen har klaget over en langvarig reaktion fra 112s side lørdag den 11/3-17 fra kl 13:42 og en time frem til at ambulancen endelig kom frem til en ældre mand med en blodprop.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​055
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​17/3-2017
​Det ønskes oplyst, hvor mange kommunikations- og pressemedarbejdere (årsværk) der er ansat i Region Hovedstaden, samt fordelingen af disse på de respektive hospitaler/virksomheder samt regionsgården. 
Det ønskes ligeledes oplyst, hvilken lønudgift der er forbundet til disse – opgørelse af dette ønskes ligeledes lavet for de enkelte hospitaler/virksomheder og regionsgården.Kommunikations- og pressemedarbejdernes arbejdsopgaver bedes beskrevet. 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​054
​Martin Geertsen (V)
​16/3-2017
​Administrationen bedes – og gerne så detaljeret som muligt, hospital for hospital – oplyse, hvordan regionen konkret arbejder med den nye udbudslov, der giver mulighed for, at regionen i udbudsfasen kan have en tættere dialog med mulige leverandører, før man lægger sig fast på kravsspecifikationen for et produkt eller en ydelse?....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​053
​Annie Hagel (Ø)
​14/3-2017
​I forbindelse med en debat i regionsrådet om fødeklinikker, blev det nævnt, at mange familier i Region Hovedstaden vælger at bruge en privat fødeklinik i region Sjælland.Jeg vil derfor gerne vide:
Hvor mange kvinder fra Region Hovedstaden har inden for de seneste to år valgt at føde på en privat fødeklinik i Region Sjælland? Er det flere end årene før?
Hvor mange har i samme periode født på et af regionens egne fødeafdelinger og hvor mange har født hjemme?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​052
​Karin Friis Bach (B)
​13/3-2017
​På baggrund af omtalen af demensudredningstider på op til 50 uger, vil jeg gerne spørge, om der ikke er mulighed for at lægge denne opgave ud til private udbydere under den rammeaftale (DUF-aftale) om demensudredning, der er indgået mellem Danske Regioner og Sundhed Danmark? Hvis ja – hvornår kan dette arbejdes igangsættes for at nedbringe ventetiderne?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​051
​Anne Ehrenreich (V)
​13/3-2017
​Jeg er bekendt med en del borgere, som grundet sundhedsplatformens indførelse er blevet henvist til behandling uden for Region Hovedstaden på Sjælland, Fyn og Jylland. Får disse borgere deres ekstraordinære transportudgifter refunderet? Og hvor mange borgere taler vi om? 
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​050
​Tormod Olsen (Ø)
​8/3-2017
​I forbindelse med mødet i Miljø- og trafikudvalget d. 18.06.2014 var der et orienteringspunkt om Copenhagen Wheel. Jeg stillede et spørgsmål i udvalget om indkøbet af kun 7 forsøgshjul til en pris af 10.500  pr. stk sat i forhold til en samlet projektpris på 470.000 kr. Jeg har endnu ikke fået svar på mit spørgsmål. I sagen står der også at forsøget evalueres i 2016. Jeg mener ikke at evaluering er fremlagt for for MTU. Jeg ønsker derfor en orientering om projektets status.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​049
​Martin Geertsen (V)
​6/3-2017
​Administrationen bedes redegøre for de økonomiske konsekvenser af at have installeret en sengevaskemaskine på Hvidovre Hospital, herunder drifts- og personaleomkostninger til madrasvask før og efter installeringen, produktivitet m.v.?  
Læs svar fra administrationen

​048
​Susanne Due Kristensen (A) 
​6/3-2017
​Sundhedsplatformen går live om d.18. marts på Nordsjællands og Amager/Hvidovre hospitaler og Bornholms Hospital. Samtidig rapporteres der om fortsat massiv overbelægning på Nordsjællands hospital. Amager/Hvidovre har været, og er også fortsat, belastet af overbelægning. Jeg er oplyst, at under 50% af sygeplejerskerne er certificerede til sundhedsplatformen på nuværende tidspunkt på  Nordsjællands hospital, men vil også gerne have en status for Amager/Hvidovre hospitaler....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​047
​Karsten Skawbo-Jensen (C)
​6/3-2017
​Spørgsmål vedrørende deltagelse af (tidligere) patient/patientrepræsentant ved ansættelsessamtaler på hospitalerne....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​046
​Lars Gaardhøj (A)
​3/3-2017
​Liberalisering af forsyningssektoren
Der foregår lige nu en drøftelse i regeringen af liberalisering og privatisering af forsyningssektoren indenfor affald og vandforsyning med udgangspunkt i en rapport fra McKinsey af den samlede forsyningssektor i Danmark. En liberalisering, der kan betyde at lån for ca. 55 mia. kr. i KommuneKredit skal omlægges til lån på det private lånemarked....

​045
​Marianne Frederik (Ø)
​2/3-2017
​Hvorvidt er der samme krav til økologi på hospitalernes cafeer/kiosker til besøgende som der er til hospitalernes patientmad?....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​044
​Marianne Frederik (Ø)
​2/3-2017
​Hvad er tidsplanen for forundersøgelsen af en østlig ringforbindelse (havnetunnel) i København, der blev bevilliget penge til på Regionsrådsmødet 13.december 2016?...
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​043
​Martin Geetsen (V)
​2/3-2017
​Administrationen bedes redegøre for udviklingen af belægningsprocenter i forhold til de psykiatriske sengepladser over for eksempel de seneste 5 år?
Administrationen bedes redegøre for udviklingen i de samlede udgifter/budget på det psykiatriske områder, herunder både regionale og statslige bevillinger, over for eksempel de seneste 5 år? Administrationen bedes redegøre for, om der er personalerekrutteringsudfordringer i psykiatrien i Hovedstaden, herunder antallet af eventuelle vakante stillinger?  
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​042
​Lise Müller (F)
​1/3-2017
​På Frederiksberg er et kommunalt rehabiliterings afsnit flyttet ind på Frederiksberg hospitals matriklen. Der er lavet en aftale mellem hospitalet og Frederiksberg kommune, at borgerne passes af medicinsk mellemvagt om natten hvis nogle skulle blive syge. Dvs. de skal ikke som normalt ringe 1813/112 men til medicinsk mellemvagt. Det startede 1. januar og de kaldes jævnligt ”hjertestop” og andre opkald i langt højere grad end det var meldt ud.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​041
​Marianne Frederik (Ø)
​27/2-2017
​Hvorfor har Region Hovedstaden så relativt mange administrative chefer i forhold til de andre regioner ?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​040
​Niels Høiby (I)
​24/2-2017
​Det fremgår idag af TV avisen på DR1 kl. 21.30, at den tragiske sag om den unge mand, som døde af meningitis, blev betjent af en jordemoder i 1813 regi. Jeg ønsker derfor at få oplyst, om det er korrekt og med hvilken faglig begrundelse, at en jordemoder betjener telefonen i 1813 regi? Jeg ønsker også at få at vide, hvor mange praktiserende læger, andre speciellæger - og med hvilket speciale - og sygeplejersker og jordemødre, der betjente 1813 det pågældende pågældende døgn fordelt på døgnets timer. Jeg ønsker også en faglig begrundelse for  fordelingen af de pågældende personalegrupper på 1813.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​039
​Flemming Pless (A)
​21/2-2017
​Netavisen Avisen bragte den 21/2 en nyhed, at 3F har foranstaltet en nyhed, hvor de konstatere, at der er (mindst) 16 hospitaler i Danmark, hvor rengøringspersonalet er så presset i arbejdet, at de ikke kan gøre deres arbejde ordentligt. Jeg skal derfor spørge om, der er tilfælde på Region Hovedstanden hospitaler, hvor det samme gør sig gældende.
Læs svar fra administrationen incl. bilag (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​038
​Charlotte Fischer (B)
​21/2-2017
​Jeg har læst nedenstående artikel om Region Midtjylland, hvor de har sammenlignet engangs- og flergangshospitalsudstyr, når det gælder økonomi og miljø. Konklusionen er, at flergangsudstyr langt bedre kan betale sig. 
Jeg vil gerne høre administrationens kommentar til de midtjyske beregninger - og om de giver anledning til at justere Region Hovedstadens anvendelse af engangsudstyr. Jeg vil og gerne bede om fakta på vores aktuelle anvendelse af engangsudstyr.

​037
​Anne Ehrenreich (V)
​20/2-2017
​Af svaret på regionsspørgsmål nr. 3/2017 kan jeg udlede, at man har begrænset indsatsen over for de rygsmarvsskadede patienter de senere år og erstattet den af flere holdprægede aktiviteter, selv om patienterne er blevet mere komplekse. Jeg vil derfor høre, om regionen ikke forventer, at patienterne med den begrænsede indsats til forebyggelse og rehabilitering skubbes over til kommunerne, som kommer til at samle patienterne op, hvis ikke de får den nødvendige behandling i hospitalsvæsenet. ......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​036
​Torben Kjær (Ø)
​13/2-2017
​Politikerspørgsmål - Lægelig delegation
 Som opfølgning på spørgsmål 166-16, 193-16 og 004-17 om akutberedskabet ved 3-årig drengs død, vil jeg venligst bede om besvarelse af følgende spørgsmål: 
1. Blev der i den konkrete situation givet rådgivning fra AMK-læge fra 112 AMK-vagtcentralen henholdsvis til første og anden ambulance og hvilken?....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​035
​Anne Ehrenreich (V)
​13/2-2017
​I forbindelse med høringen om regionens åbenhedspolitik, kan jeg se på regionens hjemmeside se, at det er et krav for at deltage i debatten, at man opretter en profil hos Region Hovedstaden og lader sig registrere. Er det virkelig nødvendigt og åbent?  
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​034
​Per Seerup Knudsen (A)
​13/2-2017
​Regionernes udbud af fremmedsprogstolkning er afsluttet, således at der for Region Hovedstadens vedkommende har været kontraktstart den 1. oktober 2016 med driftsstart den 1. februar 2017.
Region Syddanmark havde samme dato for driftsstart, men allerede i indkøringsperioden oplevede flere sygehuse og praktiserende læger store problemer med at få tolkeaftaler på plads, og i flere tilfælde er tolke ikke dukket op på aftalt tid og sted. Denne region har derfor valgt at afbryde samarbejdet med øjeblikkelig virkning.....

​033
​Henrik Thorup (O)
​13/2-2017
​Forefindes der en mere præcis beskrivelse af, hvordan det tænkes udført at omdanne/brug af søvand til elektricitet på Bornholm Hospital?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​032
​Lise Müller (F)
​10/2-2017
​Region Hovedstaden står som partner i udviklingen af App´en Relabee. App´en giver mulighed for at pårørende til fx demente kan aktivere et netværk til hjælp og aflastning af den pårørende til en patient med Alzheimer. Så langt, så godt..
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​031
​Anne Ehrenreich (V)
​10/2-2017
​Trukket tilbage.

​030
​Lise Müller (F)
​10/2-2017
​En borger har spurgt til Sundhedsplatformen og sundhedsprofessionelles uretmæssige adgang til journaloplysninger. Angiveligt skulle en patient have modtaget et brev fra Region H i sin e-boks, som var autogenereret af Sundhedsplatformen, med oplysninger om at en navngiven læge havde læst i hans journal og med det fulgte en klagevejledning......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​029
​Ole Stark (V)
​8/2-2017
​Jeg vil gerne have et svar vedr.matr.nr. 13 Skævinge By
Ejeren af matriklen oplyser at der foregår råstof indvinding og deponering af byggematerialer på matriklen. Er det Regionh. der skal sørge for at dette ulovlige forhold stopper ? Hvis ikke hvor skal ejer så henvende sig?
Jeg har fået oplyst at Regionen har arvet sagen fra Hillerød Kommune.

​028​Karin Friis Bach (B)
​8/2-2017

​Via fritvalgsordningen er det muligt for kvinder i Region Hovedstaden at vælge at føde på private fødeklinikker, som Region Sjælland har indgået aftaler med. Jeg kunne bl.a. godt tænke mig at følge op på, i hvor høj grad denne ordning efterspørges, og vil derfor bede om svar på følgende:
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​027


​Lars Gaardhøj (A)
​8/2-2017

I relation til svar på spørgsmål 192-16 vil jeg gerne vide, hvordan vi kontrollerer vores leverandører centralt og ude i virksomhederne? Af svaret til spørgsmål nr. 192-16 fremgår det, at skriftlige bekræftelser fra leverandører om, at en underleverandør lever op til kontraktvilkårene er normal procedure. Men hvad gør vi såfremt der er mistanke til at leverandører eller underleverandører ikke lever op til kontraktvilkår? Har vi en kontrol med leverandører?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​026
​Karsten Skawbo-Jensen (C) 
​2/2-2017
​Spørgsmål om praksis i Region H for penicillin til fødende
Jeg har med interesse læst nedenstående artikel(, 2.2.2017) om en ny metode på Kolding Sygehus, der angiveligt sikrer, at penicillin til fødende kvinder kun bliver givet, hvor det er relevant, og at mange kvinder derfor nu kan slippe for - unødigt - at skulle have store doser penicillin i forbindelse med fødsel....

​025
​Karsten Skawbo-Jensen (C) 
​31/1-2017
​Spørgsmål vedrørende udgifter pr. unik patient i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i Region Hovedstaden....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​024
​Lise Müller (F)
​30/1-2017
​Det forlyder at situationen er presset på Nordsjællands Hospital. Det er kommet mig for øre at medarbejderne er bange for at ytre sig om den konkrete situation, de står i til daglig. Hvad gør direktionen for at sikre at medarbejderne kan ytre sig ift bekendtgørelsen om offentligt ansattes ytringsfrihed?

​023
​Lise Müller (F)
​30/1-2017
​I forlængelse af sagen om det forsvundne opkald vedr. D. 3-årige dreng på Bornholm vil jeg gerne vide om:
- det "bord", der tog imod opkaldene kun tog imod opkald fra ambulancer eller også fra 1813 og 112?.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​022
​Lise Müller (F)
​30/1-2017
​Jeg vil bede om tal for hhv antallet af personale, fordelt på personalegrupper og omregnet til årsværk, der har opsagt deres stilling på hhv endokrinlogisk, nefrologisk, cardiologisk og akutmodtagelsen for 2014-2016 på Nordsjællands Hospital..... 
​021
​Marianne Frederik (Ø)
​30/1-2017
​Politikerspørgsmål om manglende 300 mio. kr.
Hvorvidt kan de manglende eller ikke korrekte indberetninger til Landspatientregistret, som følge af fejl i Sundhedsplatformen, genskabes og dermed minimere eller fjerne ’underskuddet’......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​020
​Martin Geertsen (V)
​26/1-2017
​Administrationen bedes redegøre for, om der udover de konkrete råstofområder i Ledøje Vest jf. forslag til råstofplan også er foretaget en miljøundersøgelse/screening af interesseområderne, herunder redegøre for, om administrationen har ageret inden for rammerne af miljøvurderingsloven?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​019
​Martin Geertsen (V)
​26/1-2017
​Administrationen bedes redegøre for, om regionens hospitaler har iværksat lukningen af de medicinske sengepladser, som blev aftalt i forbindelse med budgettet for 2017, herunder hvor langt man er i den proces?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​018
​Per Roswall (V)
​23/1-2017
​Kan det oplyses hvor mange opkald 1813 modtager fra Gribskov Kommune?
Hvor mange der skal have akut hjælp?
Hvor mange bliver henvist til skadestue?
Hvor mange der bliver tilset af lægevagten? 
Hvor mange der bliver bedt om, at kontakte egen læge? 

​017
​Henrik Thorup (O)
​23/1-2017
​Til regionsrådsformanden
Hvordan stiller administrationen sig til den kritik der i ugens løb rettes imod problemer p.g.a. Sundhedsreformen af tre gynækologer fra Rungsted Bytorv i Dagens Medicin for denne uge?....

​016
​Charlotte Fischer (B)
​23/1-2017
​Jeg vil på baggrund af dagens artikel i Politiken gerne vide, hvor meget antibiotika 1813 udskriver sammenholdt m forrige år og gerne også andre regioner.
​015
​Henrik Thorup (O)
​23/1-2017
​Da der er gået over et år siden Regionsrådet nedsatte et Kommissorium til at analysere området dermatologi-venerologi og allergologi.
Arbejdet blev forventet afsluttet i august 2016.
Jeg skal i den anledning spørge: 
1. Har kommissoriet været nedsat og sammensat som noteret i februar? 
2. Hvem har deltaget?
3. Er man kommet frem til et resultat?
4. Hvilket resultat er opnået?
5. Hvis der foreligger et resultat, hvorfor er regionsrådet så ikke blevet orienteret endnu?

​014
​Susanne Due Kristensen (A)
​23/1-2017
​Til administrationen, 
Jeg er i den seneste tid blevet kontaktet af både personale og tidl. Patienter, som har oplevet massiv overbelægning på især de medicinske afdelinger på Nordsjællands hospital både i Frederikssund og Hillerød.......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​013
​Karin Friis Bach (B)
​18/1-2017
​1) Folk omkring Søsum har det indtryk, at ejeren af jorden ved Vindekilde selv har søgt om, at området bliver udlagt til graveområde. Og i den forbindelse selv har medsendt prøver, som viser indholdet af råstof i jorden. Kan det være korrekt?......
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​012
​Martin Geertsen (V)
​18/1-2017
​Administrationen bedes redegøre for, om der eksisterer en regional plan og/eller indsats for forebyggelse af diabetes eller andre regionale initiativer, som knytter an til den stigende udfordring på området?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​011
​Martin Geertsen (V)
​18/1-2017
​Administrationen bedes redegøre for, om det er muligt inden for den eksisterende lovgivning at lade regionale hospitaler overgå til selvejende institutioner?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)
​010
​Marianne Frederik (Ø)
​18/1-2017
​Politikerspørgsmål vedr. kiosk på hospitalerne
 1. Hvad er i korthed retningslinjerne for etableringen af kiosk og café på hospitalerne i regionen?
 2. Hvor lange er aftalerne og hvor lange er opsigelsesfristerne? Hvad kan være begrundelsen for en opsigelse af aftalen? Har kioskejeren ikke altid ret til en begrundelse og klagemulighed?
 3. Har regionen eller hospitalerne besluttet, at der skal være det samme tilbud på alle hospitaler? Og er man endt med 7-eleven?

​009​Marianne Frederik (Ø)​17/1-2017​Spørgsmål:
1. Hvilke krav stiller regionen til de busser, der betales for, vedr. partikelforurening? 2. Hvilke målinger foretager Movia for at dokumentere og begrænse skadelig partikelforurening? 3. Hvorvidt er der andre, der måler på de skadelige ultrafine partikler? 

​008​Karin Friis Bach (B) og Flemming Pless (A)​16/1-2017

​Vi, Flemming Pless og Karin Friis Bach, har erfaret, at der er forskel på, hvorvidt de forskellige afdelinger på Regionens hospitaler anvender e-post eller almindeligt brev, når der skal indkaldes patienter. Helt konkret drejer det sig om indkaldelser til røntgenundersøgelser og mammografiscreening, som tilsyneladende udsendes med almindelig post, mens visse andre afdelinger indkalder via e-post.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​007​Annie Hagel (Ø)​13/1-2017

​Jeg møder ofte påstanden, at mange fødsler på regionens fødesteder sættes i gang af hensyn til planlægningen af arbejdet.
Har det noget på sig?
Kan jeg få oplyst, hvor mange af fødslerne i regionen der er sat i gang fx inden for det seneste halve år og hvorfor?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​006​Annie Hagel (Ø)​13/1-2017

​På et spørgsmål fra sundhedsudvalget i april 2014 om anvendelsen af medicinsk cannabis i smertebehandlingen fik vi det svar, at Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet var i gang med at planlægge et randomiseret kontrolleret forsøg af Marinols effekt på smertebehandling. Hvordan er det gået med forsøget? Kom det i gang og hvis ja med hvilke resultater? Vil Tværfagligt Smertecenter på Rigshospitalet eller Herlev Hospital overveje at igangsætte forskning med brug af cannabis, hvis det lykkes regionen at få midler fra satspuljen til forskning i brug af cannabis?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​005​Annie Hagel (Ø)

​13/1-2017

https://www.foa.dk/afdelinger/pmf-afd-4/nyheder/nyheder?newsid=9EE16E39-D44C-4256-A061-59B16A3530C5

I 2013 lancerede centralkøkkenet på Glostrup Hospital med en bevilling fra Region Hovedstaden en hjemmeside med gode råd om ergonomi til ansatte i storkøkkener. Formålet var at hjælpe de ansatte med at forebygge nedslidning og dårlig ryg. Se linket til artikel. Nu synes hjemmesiden ikke at findes mere. Den dukker i alt fald ikke op, når man søger den. Jeg vil gerne vide, hvem der har besluttet at lukke den og hvorfor, og om der er planer om at aktivere den igen.
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​004​Torben Kjær (Ø)​9/1- 2017​På baggrund af regionens redegørelse for akutberedskabet i forbindelse med den 3-årig Htaws død på Bornholm samt faglige erfaringer omtalt i medierne vil jeg venligst bede om besvarelse af følgende spørgsmål: 
1. Kan regionen bekræfte, at for en person med hjertestop forårsaget af luftvejsproblemer kan det gøre en væsentlig forskel for personens overlevelseschancer, hvis akutlægebil bemandet med læge eller anæstesisygeplejerske kan intubere efter 15 minutter+, frem for først efter 35-40 minutter på hospitalet, der vil være tilfældet, hvis akutlægebilen alene er bemandet med paramedicinere (der regnes her med 15 minutter for akutlægebilen + 20 minutter for returkørsel til hospitalet + op til 5 minutter)....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​003​Anne Ehrenreich (V) ​8/1-2017​I opfølgning af svaret på regionsspørgsmål 183/16 om rygsmarvsskadede vil jeg høre, om det er muligt at få nogle eksempler på behandlingsplaner for 5 og 10 år siden for at vurdere, hvordan udviklingen har været? Kan der siges noget om, hvor megen individuel træning/samtale en gennemsnitlig patient får hos hhv. fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver og psykolog i dag kontra for 5 og 10 år siden? Og i tilfælde af nedsat individuel tid, hvad er denne så blevet erstattet af? Har patienternes helbredssituation ændret sig i perioden?
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)

​002​Anne Ehrenreich (V)​4/1- 2017​Jeg er blevet spurgt af en borger, hvorfor man ikke på esundhed.dk kan finde oplysninger om ventetider på grå stær operationer i Region Hovedstaden? Jeg vil også gerne vide, om vi i Region Hovedstaden sørger for at holde oplysninger om ventetider opdateret, så det er et reelt værktøj for borgerne, som de kan bruge i deres forsøg på at få hurtig hjælp? 

001​Leila Lindén (A) ​4/1-2017​Nu har akutbilen på Bornholm igen været i drift i to måneder, og jeg vil gerne udbede mig nærmere oplysninger om bemandingen af bilen i de to måneder (fra 1/11-16 til og med 1/1- 17): 
1. Hvor mange af de i alt 62 døgn har der været en anæstesilæge/akutlæge på vagt på Bornholm til akutbilsfunktionen?.....
Læs svar fra administrationen (pdf-fil, åbner i nyt vindue)


Redaktør