Budget 2023: Prioritering af kerneopgaver med et flerårigt perspektiv

Bred aftale om Region Hovedstadens budget i 2023 er landet torsdag aften. Hospitalerne friholdes fra generelle sparerunder, og der er 112 mio. ekstra til psykiatri, fødsler og børn, nedbringelse af ventelister og styrkelse af Akuttelefonen 1813.
Vent...

Det er et budget, der afspejler en prioritering af områder, som der er et politisk ønske om at styrke over en flerårig periode, fx psykiatrien og føde- og børneområdet, mener regionsdirektør Jens Gordon Clausen.
 
-Politikerne har prioriteret, at der skal gives ekstra penge til psykiatri, børn- og fødeområdet, rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og Akuttelefonen 1813. Fokus er fx på børne- og ungdomspsykiatrien, hvor 30 mio. kr. i 2023 og 35 mio. kr. hvert af de følgende år, skal være med til at sikre hurtigere hjælp til børn og unge i psykiatrien.  

Mangel på arbejdskraft er mere end rekruttering

Sundhedsvæsenet gennemlever lige nu en udfordrende tid på grund af manglende medarbejdere, som gør det vanskeligt at løfte vores kerneopgave for patienterne. Politikerne er enige om, at det er en svær situation, der kalder på mere end blot rekruttering af nye medarbejdere. Medarbejdere, der allerede har en arbejdshverdag på hospitalerne, skal der også fokuseres på.
 
-Det understreger den helt grundlæggende pointe om, at vi skal skabe arbejdspladser med høj trivsel, et godt arbejdsmiljø og udviklingsmuligheder, for det er essentielt for at vi kan behandle og drage omsorg for vores patienter, siger Jens Gordon Clausen.   

Medmenneskelig ledelse og omsorg

Politikerne har afsat samlet 10 mio. kr. om året i 2023 til og med 2025 til fastholdelse og rekruttering. Det er emner som medmenneskelig ledelse og omsorg, styrkelse af det tværgående arbejde med trivsel, uddannelse og kompetenceudvikling af kliniske vejledere, fokus på de erfarne medarbejdere, og teknologi til gavn for medarbejdere og patienter, der skal være med til at forbedre den nuværende arbejdskraftsituation. 

Snak om ledelse på arbejdspladsen

Hen over efteråret får alle ledere lejlighed til at sætte flere ord på hvilken slags ledelse og muligheder for nytænkning af arbejdstilrettelæggelse og patientforløb, som den nuværende situation kalder på. Og det bliver et emne, der vil blive flettet ind i mange diskussioner på alle niveauer, lover regionsdirektøren. 
 
Som ledere i sundhedsvæsenet i Region Hovedstaden bliver vi inviteret til forskellige arrangementer, hvor der er mulighed for at sparre og drøfte ledelsesopgaverne med kolleger på tværs, fx på den årlige ledelseskonference i november. 
 
- Og jeg er helt sikker på, at det allerede er et tema som fylder hos hospitalernes direktioner og afdelingsledelser, påpeger Jens Gordon Clausen. 

Efterslæbet for operationer og behandlinger skal indhentes

Politikerne har ekstraordinært afsat en pulje på 25 mio. kr. til engangsudgifter midt i 2022, der kan understøtte flere behandlinger og især operationer. I 2022 kompenseres regionen af staten for øget aktivitet som følge af det efterslæb, COVID-19 og sygeplejekonflikten har skabt. I 2023 er det mere usikkert, og politikerne er enige om, at den reserve på 100 mio. kr., som er afsat til uafviselige merudgifter i løbet af året, kan anvendes til øget kapacitet og afvikling af efterslæb, hvis økonomien udvikler sig, så behovet for reserven mindskes. 

Fortsat fokus på svartider og arbejdsmiljø hos Akuttelefonen 1813

Der er afsat midler til at få gjort noget ved svartiderne og til at styrke bemanding på Akuttelefonen 1813. 
 
-Det har været svært for Akutberedskabet at overholde regionens politiske mål for svartiderne, og Akutberedskabet har lige nu gang i mange forskellige tiltag – ikke mindst på rekrutterings- og fastholdelsessiden. Også her følger vi en plan med et langt sejt træk, der skal forbedre svartiderne og støtte op om en god arbejdsplads med meningsfulde opgaver. 

Politisk enighed er godt

-For fjerde år i træk friholdes hospitalerne fra generelle sparerunder, hvilket er værd at bemærke, siger regionsdirektør Jens Gordon Clausen, som glæder sig over den brede politiske enighed om retningen for det regionale sundhedsvæsen.
 
 
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor