Det er vigtigt at få lægernes feedback

”Udvikling af IT-løsninger og lægernes praktiske anvendelse af dem skal gå hånd i hånd. Hvis vi leverer noget, lægerne ikke er tilfredse med, skal det laves om.” Sådan lyder nogle af de første erfaringer med at forenkle lægernes brugergrænseflade i Sundhedsplatformen. Chief Medical Information Officer, Vibeke Parner fra Herlev og Gentofte Hospital har stået for et projekt, hvor de nye principper for styring er brugt til at etablere virtuelle konsultationer i de to østdanske regioner.
Vent...

Med Coronavirussen opstod et akut behov for at kunne afholde virtuelle konsultationer for at undgå risiko for smittefare. Herlev og Gentofte Hospital, som var ansvarlig for prioritering af ændringer i Sundhedsplatformen under COVID-19, tog en hurtig beslutning om at prioritere udvikling og anvendelse af virtuelle konsultationer. 


Chief Medical Information Officer, Vibeke Parner fra Herlev og Gentofte Hospital er ejer af området, hvor virtuelle konsultationer hører til. Hun er blandt de første, som har afprøvet de nye principper for styring i forbindelse med forbedringer i Sundhedsplatformen, hvor fokus er på patienternes og klinikernes behov for digitale løsninger.

Coronavirus satte turbo på brug af virtuelle konsultationer 

Det hastede med at få udviklet den virtuelle løsning til konsultationerne i Sundhedsplatformen. Samtidig skulle løsningen sikre, at lægerne fik en enkel brugergrænseflade, der er let at bruge. 

”På få uger fik vi udviklet en løsning som betød, at ca. 90 pct. af konsultationer med fremmøde blev erstattet med virtuelle konsultationer. Lægernes arbejdsgang blev med løsningen understøttet på samme måde som ved konsultationer med fremmøde på hospitalet, da vi satte det krav, at brugergrænsefladen og lægernes arbejdsgange skal være de samme uanset konsultationsform,” siger Vibeke Parner.

Klinikernes feedback er uundværlig

”Tilbagemeldingerne fra lægerne er enormt vigtige. For eksempel oplevede vi, at det for nogle var svært at forstå konceptet for virtuelle konsultationer. Vi havde ganske enkelt ikke været gode nok til at forklare: 
  • At de virtuelle konsultationer er fuldt ud ligeværdige med konsultationer med fremmøde på hospitalet 
  • At de er tidsfastsatte for at sikre ro omkring konsultationen
  • Og at patienten også her kan planlægge at have pårørende med 
Det er et godt eksempel på, at lægernes feedback er uundværlig, for det er helt nødvendigt, at vi er dygtige til at forklare, hvad det er for en IT-løsning, vi leverer,” siger Vibeke Parner. 

Det har også vist sig, at det er vigtigt at være fysisk til stede, når klinikerne skal tage en ny IT-løsning i brug. Undervisningen kan ikke bare ordnes via e-mail med guides og videoer. 

”For eksempel var vi en hel dag på afdelingen for kræftbehandling på Herlev og Gentofte Hospital for at hjælpe dem. Det var en kæmpe fordel, og vi kan se, at alle på afdelingen nu bruger de virtuelle konsultationer,” siger Vibeke Parner.

Skal give stor klinisk gevinst

”Efter nogle år med Sundhedsplatformen kender vi alle IT-systemet rigtig godt. Vi ved, hvad det kan og har derfor lettere ved sætte konkrete ord på vores ønsker til forbedringer,” siger Vibeke Parner.

”Men vi skal have fokus på at sikre, at de forbedringer, der udvikles til afdelingerne, er lige præcist det, som lægerne rent faktisk efterspørger. Vi skal ikke levere noget, som vi tror, de har brug for. Hvis vi leverer noget, lægerne ikke er tilfreds med, skal det laves om. Løsningerne skal give stor klinisk gevinst, og det kan lykkes, når udvikling af IT-løsninger og lægernes praktiske anvendelse af løsningerne går hånd i hånd,” siger Vibeke Parner.

Skal forstå hinandens fagsprog

I fokusområdet ’Forenkling af lægernes brugergrænseflade’ er der udover IT-folk samlet en overlægegruppe på 10 personer fra forskellige lægefaglige specialer. Arbejdet i fokusområdet er stort set kun lige begyndt - forsinket lidt af Coronavirussen - og deltagerne er i gang med at finde deres ben i det nye set-up.

”Det har vist sig, at lægerne på tværs af deres specialer i bund og grund har de samme ønsker til forbedringer. Men vi skal være dygtige til at afstemme, lave klare aftaler og helt konkret kunne forklare, hvad forbedringen kommer til at betyde for lægernes arbejdsgange. Fokusområdet består jo af forskellige typer specialister. Vi forstår problemer fra forskellige vinkler afhængig af vores udgangspunkt, og vi er i nye processer og samarbejdsformer, som vi skal udvikle og lære at indgå i. Derfor er det vigtigt, at vi sikrer, at vi forstår hinandens fagsprog og taler om det samme,” siger Vibeke Parner.

Målet er en enkel og intuitiv brugergrænseflade

Med fokusområderne og de nye principper for styring med de mere enkle og entydige beslutningsgange får hospitaler og afdelinger en betydelig rolle og også et ansvar i forhold til at prioritere forbedringsforslag og tage nye IT-løsninger i brug. 

”Det er uhyre vigtigt, at ledelserne tager ansvaret på sig, for at de nye løsninger tages i brug. Ellers kan vi udvikle IT-løsninger til Sundhedsplatformen herfra og til evigheden, uden at det gør nogen forskel for lægernes oplevelse af Sundhedsplatformen,” siger Vibeke Parner. 

Målet med projekterne i fokusområdet er, at klinikerne i fremtiden kommer til at opleve en mere enkel, genkendelig og intuitiv IT-løsning, der skaber overblik og understøtter arbejdsgange. 

”Klinikerne har brug for automatisk at blive ledt videre i IT-systemet og opleve, at deres håndtering af IT fylder mindre, og at de får mere tid til patienterne. Optimalt skal Sundhedsplatformen være intuitiv, lige som man for eksempel kan opleve det, når man bruger MobilePay. Processerne i hospitalsvæsnet er dog meget mere komplicerede, men vi kan komme et rigtig langt stykke af vejen,” siger Vibeke Parner.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor