​​​​​​

Det må vi, når der er valgkamp – og mens vi venter på, at valget bliver udskrevet

Det trækker op til folketingsvalg, og der er en øget interesse fra politiske kandidater i vores sundhedsvæsen. Regionsrådet har netop godkendt et opdateret sæt retningslinjer for, hvordan vi håndterer denne interesse, uden at det påvirker patienterne og driften, og så alle kandidater bliver behandlet ens.​
Vent...

Selvom statsministeren ikke har udskrevet valg (endnu), er der fuld gang i forberedelserne blandt partierne og folketingskandidaterne. Det kan vi mærke i regionen, da sundhedsvæsenet er et højaktuelt emne, som mange politikere har særligt fokus på. 

Derfor får både hospitaler og politiker- og pressebetjening i regionen henvendelser fra folketingskandidater, som ønsker informationer, vil besøge en afdeling, låne lokaler til et politisk møde, m.m. I Region Hovedstaden har vi en åbenhedspolitik, og vi behandler alle kandidater ens. Samtidig skal vi naturligvis være meget opmærksomme på, at en øget interesse for vores virke ikke står i vejen for driften og påvirker patienterne.   

Regionsrådet har netop godkendt et sæt opdaterede retningslinjer, som vejleder regionens hospitaler, virksomheder og koncerncentre i, hvad vi må og ikke må i forhold til politikere og deres ønsker, når der er udskrevet valg. 

​Læs ’Region Hovedstadens retningslinjer for dialog med kandidater i forbindelse med valg’ (pdf) her 

Det skal du gøre, hvis en politiker henvender sig

Først og fremmest skal du altid tage kontakt til Center for Politik og Kommunikation ved alle former for henvendelser fra kandidater på valg til folketing, regionsråd, byråd eller Europa Parlamentet. På den måde er vi sikre på, at alle regler bliver overholdt.  

Det er dog altid det enkelte hospital eller den enkelte virksomhed, som afgør, om der er overskud og luft i driften til fx at få en politiker på besøg.  

Det må ikke være en lukket fest

En vigtig forskel på reglerne, når der er valgkamp, handler om politiske arrangementer, som bliver afholdt på regionens matrikler. Når valgkampen er skudt i gang, er det et krav, at flere politiske partier skal være repræsenteret. Ikke nødvendigvis alle, men flere. Den regel gælder ikke til hverdag, hvor fx hospitaler gerne må leje lokaler ud til et politisk møde for et enkelt parti.  

Åbenhedspolitikken gælder også, selvom der er valgkamp

I Region Hovedstaden har vi en åbenhedspolitik, og åbenhed er også en af de fire værdier i vores målbillede. Det gælder også over for politikere, som ønsker faglig indsigt i vores arbejde. 

Men når der er udskrevet valg, må vi ikke udarbejde notater eller andet materiale specifikt på baggrund af en henvendelse fra en kandidat. Dog må vi gerne henvise til eller udlevere information og materiale, som allerede er produceret og fx ligger på hospitalets eller regionens hjemmeside. 

Center for Politik og Kommunikation betjener naturligvis stadig regionsrådets politikere og svarer på politikerspørgsmål, som drejer sig om regionsrådets arbejde. Også når der er valg til Folketinget. 

Har du en medarbejder, som stiller op til folketinget?

I Region Hovedstaden har vi også medarbejdere, som ønsker at stille sig til rådighed for demokratiet ved at stille op til Folketinget. Her gælder de samme regler, som for andre kandidater fx med hensyn til lån af lokaler til politiske møder eller uddeling af valgmateriale foran regionens hospitaler, som du kan læse mere om i retningslinjerne. 

En ekstra ting, som man skal være opmærksom på, er, at man ikke må optræde i medierne eller til valgmøder i uniform eller med sit navneskilt. Man må heller ikke bruge sin arbejdsmail i forbindelse med valgkampsaktiviteter. 

Læs mere i retningslinjerne, eller henvend dig til Center for Politik og Kommunikation, hvis der opstår spørgsmål.  ​​

Mens vi venter

Indtil valget er udskrevet, er det den sædvanlige protokol for Region Hovedstaden, som gælder. Her skal du være særligt opmærksom på følgende:

  1. ​Kontakt altid Center for Politik og Kommunikation ved henvendelser om besøg fra politikere.
  2. Selvom vi har en åbenhedspolitik i Region Hovedstaden, skal besøg altid ske under hensyn til driften og patienterne. Det er altid det enkelte hospital eller den enkelte virksomhed, som kommer med den vurdering.
  3. ​Ved offentlige besøg skal regionsrådsformanden altid have mulighed for deltage eller sende en repræsentant, som matcher den/de besøgendes politiske niveau.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor