Det skal du vide om sygeplejerskernes opsagte FEA-aftale

De seneste uger har man i medierne kunne læse, at DSR har opsagt aftalen om frivilligt ekstra arbejde med Region Hovedstaden. Det betyder dog ikke, at du som leder ikke har mulighed for at udbyde vagter som frivilligt ekstraarbejde.
Vent...


​​Dansk sygeplejeråd har opsagt den regionale aftale, der regulerer vilkår og honorering af frivilligt ekstraarbejde for sygeplejersker og radiografer i Region Hovedstaden. Aftalen er opsagt til ophør per. 31. januar 2022. Altså kan du fortsat benytte aftalen frem til den dato. 

Frivilligt ekstraarbejde uden en regional FEA-aftale

Opsigelsen af aftalen betyder ikke, at frivilligt ekstraarbejde ikke kan anvendes efter 31. januar 2022. Det betyder, at sygeplejersker og radiografer ikke kan opnå honorering efter den regionale aftale fra 1. februar 2022.
 
Hospitalerne kan lokalt forhandle aftaler for frivilligt ekstraarbejde fra 1. februar 2022. Der er regionalt fastsat principper for forhandling af disse aftaler, og den lokale HR afdeling skal derfor inddrages. 

Hvis hospitalerne ikke kan blive enige med DSR om en aftale, vil overenskomstens honorering træde i kraft - (den såkaldte tilbagefaldshonorering). Det er således muligt at udbyde frivilligt ekstraarbejde uden hverken regional eller lokal aftale. Overenskomstens honorering er dog væsentligt lavere end det, som sygeplejersker og radiografer tidligere har fået​ ved den regionale aftale.

​Regionen har FEA-aftaler med andre faggrupper 

Regionen har gældende regionale FEA-aftaler med følgende faglige organisationer:
  • Jordemoderforeningen
  • FOA
  • HK
  • Danske Bioanalytikere
  • Danske Fysioterapeuter
  • Ergoterapeuter
  • 3F
 
Aftalerne er tidsubegrænsede og enslydende med den aftale, som Danske Sygeplejeråd nu har opsagt for sygeplejersker og radiografer. 

Ingen tilbagefaldshonorering for lægerne

Regionen har ikke regionale FEA-aftaler med Foreningen af Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger, da disse udløb den 31. august 2021. 

Lægernes overenskomster indeholder ikke honorering for frivilligt ekstraarbejde (tilbagefaldshonorering), og derfor kan frivilligt ekstraarbejde ikke anvendes for lægerne uden en aftale mellem de lokale parter.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor