Distanceledelse for begyndere

Corona og restriktioner har gjort hjemmearbejde og distanceledelse til et nyt arbejdsvilkår for en del af regionens ledere og medarbejdere. Derfor har vi samlet nogle gode råd til, hvordan man som leder sikrer trivsel, det gode samarbejde og produktivitet på distancen.
Vent...

​For nogle af Region Hovedstadens ledere er distanceledelse en naturlig del af en hverdag med medarbejdere på forskellige matrikler eller på vagthold fordelt over hele døgnet. Andre ledere er derimod blevet kastet ud i disciplinen som en konsekvens af hjemsendelser pga. corona. 

Lars Pedersen fra konsulentfirmaet Pitstop Management, der afholder kurser og rådgiver ledere i distanceledelsens svære kunst, kommer her med nogle gode råd om, hvordan man bedst kommer igennem denne periode med hjemmearbejde.
 
”Som leder handler det i høj grad om at bygge broer mellem de hjemmearbejdende medarbejdere, så der sker noget samskabelse, og tværfagligheden kommer i spil. Ellers kan vi let skabe nogle siloer derhjemme,” forklarer Lars Pedersen. 

Derfor arbejder Lars Pedersen med en ledelsesplatform, som hviler på tre vigtige grundelementer: fællesskab, fælles grundlag og fælles strukturer.

Bevidst indsats for det uformelle

Det sociale fællesskab og de uformelle kontakter spiller en særlig rolle i arbejdsdagen, og på hjemmekontorerne sker det ikke af sig selv. Det kræver planlægning og lederskab.

”Man skal som leder være meget opmærksom på ikke kun at holde formelle, opgaveorienterede møder. Man skal også holde sociale møder for at understøtte fællesskabet. Gøre noget for den uformelle kommunikation, for det, ved vi jo godt, betyder meget for et arbejdsfællesskab, siger Lars Pedersen og fortsætter:

”Det, vi naturligt gør, når vi er fysisk sammen på en arbejdsplads, det skal vi også gøre, når vi er virtuelle. Vi skal sige godmorgen, falde i snak ved kaffemaskinen, give spontan feedback, og så videre. Det skal planlægges og prioriteres, for det sker ikke af sig selv- vi støder jo ikke spontant ind i hinanden online.” 

Fokus på forventningsafstemning

Noget af det vigtigste, du som leder skal fokusere på, når du skal lede medarbejdere på distancen, er at forventningsafstemme. Det gælder også hvilke kommunikationsværktøjer, man skal bruge. 

”Hvis den enkelte medarbejder selv skal navigere og prøve sig frem – skal jeg ringe, skal jeg skrive en mail, skal vi tage det op på vores næste møde på Teams – så bruger han eller hun rigtig mange kræfter på det,” forklarer Lars Pedersen.

Det er også vigtigt, at man som leder genbesøger de planer og aftaler, som blev lavet, da vi troede, at man kunne være helt eller delvist fysisk sammen. 

”Det er vigtigt, at man ’leder til medarbejder’, men også ’leder til team’ får afstemt: Hvad er kerneopgaven, som vi er sammen om? Det skal gøres dynamisk i øjeblikket, for det kan godt være, at vi havde plan i et årshjul, men er den plan realiserbar fra hjemmekontorerne, hvor der også er hjemmeskole?”, udfordrer Lars Pedersen.

Husk mellemtiderne

Når du ikke ser dine medarbejdere arbejde, men kun modtager resultatet af deres indsats, er det vigtigt at huske, at der ligger en proces bag, som du ikke har set. 

”Jeg kan jo se, hvis vi går sammen hver dag, hvor hårdt folk arbejder. Nogle kommer tidligt. Andre går sent og springer frokosten over, fordi vi har en deadline på fredag. Hvis vi så ikke når i mål med alt det, vi ville og skulle, så ved jeg, at det ikke er fordi, der ikke er blevet knoklet. Det kan jeg ikke se på distancen,” forklarer Lars Pedersen og fortsætter:

”Og så kan jeg nemt komme til at skrive tilbage: ’Tak for den tilsendte rapport, men jeg kan ikke se, at du har gjort det og det, som vi aftalte’. Som leder på distancen er jeg nødt til at være nysgerrig, undrende, spørgende, for jeg er der ikke – derhjemme - hvor du arbejder midt i et familieliv.”    

Slides og excelark kan sendes på mail 

Når man så endelig er samlet på Teams, så råder Lars Pedersen til, at man bruger tiden konstruktivt.

”Mange virtuelle møder skulle bare have været en mail. Som leder skal du jo ikke sidde der på Teams og gennemgå slides og status. Nej, det skal du sende på forhånd. Og så skal I sammen tolke og diskutere det, så I virkelig mærker, at I er et team og udnytter jeres fagligheder.”  

Det er ikke, fordi Lars Pedersen mener, at onlinemøder ikke har værdi. Men værdien ligger i fællesskabet:

”Man skal tænke, at hver gang vi holder teammøde online, så er det faktisk teambuilding. Det er ikke, fordi man skal lave sjove øvelser, men som leder skal du, hver gang du har holdt et onlinemøde med dit team, tænke – blev vi stærkere som team af den tid, vi tilbragte sammen online? Det er det, der er det vigtige.”


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor