​​​​

Fokuseret målbillede sætter retningen for det regionale sundhedsvæsen

​Regionsrådet har netop vedtaget et nyt målbillede, der viser hvad Region Hovedstaden som samlet sundhedsvæsen skal arbejde mod i de kommende fire år. Men fastholdelse og rekruttering af medarbejdere, afvikling af pukler og overholdelse af patientrettighederne er det, der lige nu fylder mest i hverdagen mange steder på hospitalerne.​

Vent...

Regionsdirektør Jens Gordon Clausen er meget opmærksom på, at mange dele af vores sundhedsvæsen har gennemlevet en svær tid de sidste par år med Corona, strejke og nu krig i Ukraine. Det sætter på forskellig vis sundhedsvæsenet under pres og har givet udfordringer i den daglige drift vi ikke før har set. Resultatet er et stort arbejde med at afvikle en pukkel af operationer og konsultationer, få hverdagen til at hænge sammen og skaffe leverancer til rette tid og til rette pris, fx byggematerialer og afbøde for afledte forsinkelser og fordyrelser af byggeprojekter. 

Han ved, at det, der fylder mest i hverdagen, er at fastholde medarbejdere og rekruttere nye.

”Vi skal få hverdagen til at hænge sammen igen, så vi kan være der for patienterne og tilbyder et godt sted at arbejde for vores mange medarbejdere, så operationskapaciteten igen kommer op, og afdelinger ikke skal drives med mange vakancer.”

Fokusområderne skal også give mening lokalt

Regionsdirektøren understreger, at opgaverne med overholdelse af patientrettigheder og nedbringelse af antallet af patienter der venter på behandling skal løses og der er stor politisk og ledelsesmæssig opmærksomhed på det. Derfor optræder “patientrettigheder” fortsat som et at de fem prioriterede områder, vi skal arbejde med. 

Samtidig har politikerne valgt at fastholde nogle af de strategiske prioriteringer, som vi har arbejdet med i en årrække - nemlig at udvikle et mere Nært og Sammenhængende sundhedsvæsen og Børnenes region. Det hænger tæt sammen med den nationale dagsorden som pt forhandles blandt Folketingets partier om en ny sundhedsreform. Og i forhold til Børnenes region arbejdes der bl.a. med en ny fødeplan, en ny føde- og børneafdeling på Bispebjerg og det kommende Mary Elizabeth hospital på Rigshospitalet.

Tilfredsheden skal op

”Men der er selvfølgelig også nogle områder, hvor vi ønsker at styrke fokus. Patienttilfredshed arbejder vi med allerede, men vi vil gerne have flere og mere tilfredse patienter. Vi mener jo, at vi har et godt sundhedsvæsen i Region Hovedstaden med nogle virkelig dedikerede og dygtige medarbejdere, så hvorfor er patienterne ikke mere tilfredse end de er? Det skal være en fælles ambition at løfte dette område de kommende år.”

Målbilledet er et resultat af et arbejde, der har en rød tråd fra sidste års politiske budgetaftale, samt konstitueringsaftalen mellem regionsrådets partier efter valget november 2021.

Enkel fokusering er kodeordet

”Målbilledet bliver vores sigtelinje de kommende fire år. Vi har stor opmærksomhed på, hvordan vi kan hjælpe og understøtte hospitalernes og virksomhedernes arbejde. Derfor ser vi også, at målbilledet lægger sig tæt op ad nationale fokuseringer. Vores politikere og  i direktionerne er vi også optaget af at have en enkel og relevant strategi, som giver mening og alle kan forstå”, siger regionsdirektør Jens Gordon Clausen, som nævner, at målbilledet og strategien blot fylder to sider.

Temaer er forudsætning for at lykkes

Ud over fokusområderne er der også nogle temaer (forudsætninger), der skal arbejdes med for at fremtidssikre regionen: Fastholdelse og rekruttering, Fremtidens hospital (byggeri og renovering), Digitalisering og Grønne og ansvarlige hospitaler og virksomheder.

Fastholdelse og rekruttering bliver et særligt vigtigt område de kommende år. Alle mærker, at det er blevet sværere at rekruttere. Og beholde de medarbejdere, der allerede er i sundhedsvæsnet. Senere i år lancerer et politisk udvalg under regionsrådet en decideret plan for fastholdelse og rekruttering.

Vi kommer løbende til at omtale målbilledet og indsatserne i LEDEREN.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor