Highlights fra Lederkonferencen 2019

Regionens ledere, ledere fra kommunernes sundhedsforvaltninger, og repræsentanter fra almen praksis var samlet 20. november til årets lederkonference. Den gamle fabrikshal, The Plant, dannede rammen om livlige snakke og erfaringsudvekslinger om, hvordan vi på tværs af faggrænser og sektorer kan styrke sammenhængen og samarbejdet til gavn for patienterne. 
Vent...

Politikerne siger det, regionens ledere siger det, interesseorganisationerne siger det. Hvis vi skal lykkes med et nært og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for patienterne, så skal vi styrke samarbejdet på tværs.

"Det handler blandt andet om, hvordan vi systematisk får delt viden om de patienter, som vi er fælles om. Hvordan vi får sendt ordentlig information med hjem til dem, der har behov for hjælp og støtte efter et hospitalsophold," sagde Sophie Hæstorp Andersen under sit oplæg.

Hun henviser til PLO-aftalen, der betyder, at vi nu kan tilbyde flere sygebesøg til vores ældre patienter. Aftalen giver mulighed for, at de dygtige sygeplejersker i de kommunale akutfunktioner kan yde pleje og behandling til borgerne i samarbejde med en læge – fra hospitalerne, 1813 eller almen praksis.

Det var noget særligt i år, at arrangørerne bag konferencen havde valg at invitere ledere fra kommunerne til at deltage på konferencen sammen med regionens egne ledere. En af de ledere, der deltog fra kommunerne, var sundhedschef Malene Størup fra Frederikssunds kommune.


Malene Størup, der blandt andet er chef på sundhedsområdet i Frederikssunds Kommune, kommenterer temaet for årets Lederkonference, "sunde makkerskaber" (varighed 0:56)


Sammenhæng på tværs af faggrænser og sektorer er et tema, der vil blive fulgt tæt af regionens topledelse. Hør regionsdirektør Svend Særkjær fortælle om, hvorfor han mener, at det er en vigtig prioritering.


Regionsdirektør, Svend Særkjær, følger op på temaet for årets Lederkonference, Sunde makkerskaber (varighed 0:53)


Budskabet blev vel modtaget af Morten Breindahl, der er klinikchef på Neonatal klinikken under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet, der også er optaget af at styrke samarbejdet internt og med de øvrige hospitaler i landet. 


Morten Breindahl, der er klinikchef på Neonatal klinikken under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet, kommenterer på årets tema, Sunde makkerskaber (varighed 0:51)

Se flere taler, debatter og oplæg fra Lederkonferencen 2019:


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor