Hospitalerne kommer i front i styringen af digitalisering og SP

Hvis de sundhedsfaglige medarbejdere i Østdanmark skal blive mere tilfredse med deres elektroniske patientjournal, end SP- brugerundersøgelsen tidligere på måneden viste, så er det først og fremmest hospitalerne, der skal stå for prioriteringen og træffe beslutningerne. Det er baggrunden for den nye struktur for udviklingen af Sundhedsplatformen og digitalisering af sundhedsvæsnet, som koncerndirektionen har lanceret.
Vent...

​På baggrund af Ekspertrådets anbefalinger er beslutningsgangene blevet forsimplet. Men nok så vigtigt er det, at kapaciteter fra hospitalerne som hospitalsdirektør Martin Lund, hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv, centerdirektør Jannick Brennum og vicedirektør Bodil Ørkild kommer til at sidde i Digital Styregruppe (DS) og Digital Sundhed, Øst (DSØ). 

Digital Styregruppe skal på overordnet niveau prioritere og beslutte digitale tiltag i Region Hovedstaden, mens Digital Sundhed, Øst går på tværs af Region Hovedstaden og Region Sjælland – og i første omgang fokuserer på Sundhedsplatformen. I de to fora sidder også centerdirektør i Center for IT, Medico og Telefoni, Torben Dalgaard, lige som koncerndirektionen er repræsenteret:

"Ekspertrådet har peget på, at der er brug for en slankere og mere entydig beslutningsvej omkring Sundhedsplatformen, og at der er behov for et større fokus på organisatorisk implementering i klinisk praksis", fortæller koncerndirektør Jens Gordon Clausen, som selv har fået et større ansvar for det digitale område, herunder Sundhedsplatformen, end hidtil.


​Medlemmer af de to nye styregrupper

Digital Styregruppe (DS): 


Koncerndirektør, Jens Gordon Clausen
Direktør, Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund
Centerdirektør, Rigshospitalet, Jannick Brennum, 
Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital, Bodil Ørkild 
Direktør for CIMT, Torben Dalgaard


Digital Sundhed Øst (DSØ):

Koncerndirektør, Jens Gordon Clausen
Koncerndirektør, Svend Hartling
Direktør, Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund
Hospitalsdirektør, Amager  og Hvidovre Hospital, Birgitte Rav Degenkolv
Centerdirektør, Rigshospitalet, Jannick Brennum 
Vicedirektør, Herlev og Gentofte Hospital, Bodil Ørkild
Direktør for CIMT, Torben Dalgaard

Fra Region Sjælland: 
Koncerndirektør Leif Panduro Jensen
Sygehusdirektør Niels Reichstein Larsen (Næstved-Slagelse-Ringsted sygehuse)
Vicedirektør Søren Bredkjær (Region Sjællands psykiatri)
IT Direktør, Per Buchwaldt

Fokus på det, der gavner brugerne af Sundhedsplatformen

"Det uomtvistelige mål er, at klinikken og patienternes behov træder langt tydeligere frem, når vi prioriterer på det digitale område. Derfor er det en vigtig opgave i de nye styregrupper at optegne den samlede styringsmodel på det digitale område, så hospitalernes mangeartede behov og ønsker kondenseres på en overskuelig måde, så vi kan træffe kloge beslutninger på et oplyst grundlag," siger Jens Gordon Clausen

"Samtidig vil vores projekter og indsatser med at forbedre fx Sundhedsplatformen fremadrettet få et mere entydigt klinisk ejerskab og forankring – netop den måde vi har arbejdet med medicinprojektet. Vi vil i langt højere grad fokusere på ting, der reelt kommer til at gavne læger, sygeplejersker og de mange andre faggrupper, der dagligt arbejder med Sundhedsplatformen", forklarer han.

Prioriteringen af de fremadrettede indsatser vil blandt tage afsæt i de erfaringer, der er opnået med de seneste måneders lokale optimering på hospitalerne, resultatet af brugertilfredshedsundersøgelserne og de fire, politisk definerede mål for forbedring af Sundhedsplatformen.


4 mål for forbedringsarbejdet 

I samarbejde med politikerne er der vedtaget 4 fælles mål for forbedringsarbejdet på baggrund af Ekspertrådets anbefalinger og konklusioner: 

  • Klinikerne skal have mere tid til patienten
  • Højere kvalitet, færre fejl i systemet
  • Bedre adgang til data
  • Mere inddragelse af patienten


Ny struktur er bare en af anbefalingerne fra Ekspertrådet

Med oprettelsen af de to nye styregrupper for henholdsvis digitalisering og Sundhedsplatformen har Region Hovedstaden taget hul på arbejdet med en forenklet styringsmodel på området. Men det er kun et af de områder, som Ekspertrådet tilbage i august 2019 anbefalede, at regionen strammer op på:

"Vi skal være en kompetent digital organisation med fokus på digital ledelse og evne til at implementere. Det er et tema, der vil komme til at fylde meget, når vi fremadrettet mødes med hospitalsdirektionerne. Og sideløbende er CIMT i gang med en større omorganisering og professionalisering for bedre at kunne leve op til hospitalernes berettigede forventninger," slutter Jens Gordon Clausen. Ekspertrådets anbefalinger i fire hovedområder


Ekspertrådet har i den endelige rapport givet i alt 10 hovedanbefalinger og konklusioner. Anbefalingerne falder inden for fire hovedområder. 

De fire hovedområder er:
  1. Strategisk styring og governance
  2. Organisatorisk implementering af Sundhedsplatformen i klinisk praksis
  3. Medicineringsproces
  4. Organisationen Center for IT, Medico og TelefoniRedaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor