'Ingen generelle besparelser' er det første, der springer dem i øjnene

Budgetaftalen har for andet år i træk ingen krav om besparelser til Region Hovedstadens hospitaler og virksomheder. Det skal give arbejdsro til det kliniske personale. Det er også det første, som både hospitalsdirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Anne Jastrup og Direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund har bemærket ved budgetaftalen.
Vent...

​Selvom den nye budgetaftale 2021 ser ind i fremtiden for driften af Region Hovedstaden, så fylder forårets coronakrise og de fortsatte udfordringer med pandemien både i budgettet og hos hospitalsdirektør Anne Jastrup:

"Selvfølgelig er det første, som jeg bemærker, den anerkendelse, der bliver givet til hospitalerne for det helt ekstraordinære og mærkelige år, som vi har haft, hvor jeg synes, at der har været en kæmpe stor omstillingsparathed. Og jeg tror, at det betyder utrolig meget både for os som ledere, men ikke mindst for medarbejderne, at der er den anerkendelse, og at vores politikere virkelig ser os og de udfordringer, som vi knokler med."

Også direktør for Region Hovedstadens Psykiatri, Martin Lund har især bidt mærke i fraværet af generelle besparelser. Samtidig er han i år ganske særligt tilfreds, da midler tildelt psykiatrien på finansloven nu er blevet udmøntet:

"Det er jo altid rart at få penge. Det betyder jo, at der er en lang række ting, som vi nu kan arbejde med, der er vigtige for vores patienter."

Arbejdsro forpligter

Den økonomiske ro, som regionen giver hospitalerne ved ikke at pålægge dem nogen generelle besparelser, skal blandt andet bruges på at indhente det forsømte:

"Politikerne husker os også på, at der er rigtig mange patienter, som har fået udskudt operationer. Det skal vi huske også at have fokus på. Jeg synes, at det er et fint politisk signal, at selvom man har ydet rigtig meget i foråret, så skal vi huske, at det ikke kun er os, som har lidt under den coronatid, som vi har været i," bemærker Anne Jastrup.

Men hun mener også, at politikerne – med rette – forventer, at den arbejdsro bliver brugt til at drive hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden fremad:

"Det giver også en særlig forpligtelse, når politikerne sikrer arbejdsro og også sikrer det overskud, som vi skal have til hele tiden at omstille og udvikle vores hospitalsvæsen. Men det er jeg sikker på, at det tager vi gerne på os. Hospitalsvæsenet er jo dybt optaget af at udvikle både vores faglighed og vores organisation, så vi møder patienterne bedst muligt." 

Flere hænder i psykiatrien

Et af de områder, hvor patienterne i særlig høj grad vil kunne mærke den nye budgetaftale, er i psykiatrien. Her er 141 mio. kr. fra finansloven blevet øremærket Region Hovedstadens Psykiatri:

"De penge, som vi har fået, kommer jo primært til at gå til løn. Det betyder, at vi bliver flere medarbejdere. I den sammenhæng er det også vigtigt at fremhæve, at vi får penge til at opnormere vores intensive sengeafsnit," forklarer en tilfreds Martin Lund.

Han uddyber:

"Det kommer jo til at betyde, at når patienterne er indlagt på de intensive sengeafsnit, kommer de til at opleve, at der er mere personale omkring dem. Det er jo alt andet lige et gode."

Fortsat fokus på sammenhæng for patienterne

For Anne Jastrup er det også positivt, at der i den nye budgetaftale fortsat er fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen:

"Jeg tror, at det, at der fortsat bliver givet midler til samordningsudvalgenes fællesprioritering, måske lige præcis er det, der gør, at vi får noget i gang, der forhåbentlig kan give et afkast. Og når jeg siger 'afkast', så mener jeg, at man kan lave en investering, der gør, at vi kan tilrettelægge samarbejdet med kommuner og almen praksis på en måde, så vi i virkeligheden alle sammen sparer tid og ressourcer."

Den form for effektivisering, mener Anne Jastrup også, vil komme patienterne til gode:

"Men det allervigtigste er, at vi får tilrettelagt et samarbejde, hvor vi får sat patienten i centrum for vores fælles anstrengelser. Og vi får tilbudt patienterne forløb, hvor de oplever det sømløse og samarbejdende sundhedsvæsen."

Derfor sender Anne Jastrup også ros tilbage til regionsrådet:

"Engang imellem er det bare sådan, at der skal lige lidt hjælp til for at få de rigtig gode ting i gang. Og det, synes jeg, har været super godt, at regionsrådet har haft blik for både sidste år og i år."


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor