Klar til efterårets udfordringer

Koncerndirektionen: Nu står vi over for efteråret, og det spørgsmål, som melder sig naturligt er: Er vi klar til næste runde?
Vent...
Siden forårets udbrud af corona har det danske sundhedsvæsen gennemlevet en kæmpe udvikling. Det er sket via en fantastisk indsats af vores ledere og medarbejdere i regionen. Nu står vi over for efteråret, og spørgsmålet melder sig naturligt: Er vi klar til næste runde? 

P.t. er antallet af indlagte smittet med COVID-19 pænt under 10 mod 150, da det toppede ultimo marts. Det er i højere grad unge, der bliver smittet, men smittetrykket er generelt lavt, og Hovedstaden er p.t. ikke mere belastet end resten af landet. Det kan naturligvis hurtigt ændre sig, og enkelte vestegnskommuner har været i rødt, og der ses et stigende smittetryk i Københavns kommune. 

Udviklingen gør, at vi på den ene side ikke skal overdramatisere situationen og puste til utrygheden. På den anden side skal vi være klar til at rykke hurtigt, når smitteudbrud skal nedkæmpes, og uforudsete situationer opstår. Det er en hårfin balance, og vi bliver nødt til at prioritere vores ressourcer og ledelseskræfter, da der formentlig bliver tale om en lang periode med smitten i vores samfund. Det skal vi forberede os mentalt og ressourcemæssigt på. 

Vi står over for et efterår, hvor corona vil være en del af hverdagen med test, smitteopsporing af patienter, isolation, øget brug af mundbind og værnemidler. Samtidig skal vi indhente de udskudte behandlinger. Puklen skal væk, og patienter skal have den behandling, der måske har været sat på hold under coronakrisen. 

Vi er heldigvis på mange måder bedre rustet end i begyndelsen af marts.  Vi har lært virus bedre at kende, vi er godt dækket ind i forhold til værnemidler, testning, og vi arbejder intensivt med forskning, der kan gøre os endnu klogere. Vi skal gøre klar til et langt, sejt træk, der formentlig først stopper med udvikling af en vaccine.
  
De tre områder er:
 
Værnemidler: Lagrene bugner, så ingen behøver at være nervøse for forsyningerne. Vores dygtige indkøbs- og logistikfolk har arbejdet benhårdt for at skaffe og fordele de nødvendige værnemidler og andre produkter på et verdensmarked, der reelt var brudt sammen. Og vi skal bruge værnemidlerne rigtigt, fornuftigt og med omtanke. Det understreges af det såkaldte Cobra-studie, hvor personalets brug af værnemidler bliver undersøgt. Det er vigtigt at have det fokus lokalt, så vi bedst muligt beskytter vores medarbejdere. Det er en del af et godt arbejdsmiljø. 

Bemærk, artiklen er kun tilgængelig med adgang til intranettet.

Fokus på forskning: COVID-19 har også sat turbo på forskningen og dygtige og dedikerede forskere - hjulpet af hurtige godkendelser - bidrager til, at vi hele tiden bliver klogere på, hvordan vi bedst bekæmper virus. Et område med særligt fokus den kommende tid er senfølger i forbindelse med COVID-19. Omfanget af senfølger har overrasket mange, og det er et vigtigt fokus, så vi kan sikre smittede den bedst mulige behandling, opfølgning og livskvalitet.
 
Systematisk testning: Testapparatet er kørt i stilling, og der arbejdes på højtryk med såkaldt robustgørelse af testkapaciteten med rekruttering og oplæring af medarbejdere og øget automatisering af arbejdsgange. Målet er at skærme hospitalerne af for det, der ikke er decideret sundhedsmæssigt begrundet. Vi arbejder også på, at der kommer systematisk testning af medarbejderne. Det bliver et frivilligt tilbud, og det er vigtigt at sige, at sundhedspersonale altid kan blive testet, hvis der er ønske om det. 

Det bliver et travlt efterår. Der bliver brug for god og nærværende ledelse. Vi skal bruge kræfterne fornuftigt, hjælpe og passe godt på hinanden. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor