Når patienten forlader matriklen, forlader vi ikke patienten

Af regionsdirektør Svend Særkjær

Vent...
Vi skal være bedre til at skabe nærhed og sammenhæng for patienterne. Det er ikke en ny opgave, men vi bliver mere end nogensinde før nødt til at sikre bedre sammenhæng mellem sektorerne og flytte sundhedstilbuddene tættere på den enkelte borgers hverdag. Presset kommer både fra politikerne på Christiansborg, fra vores egne politikere i regionsrådet, fra politikerne i kommunerne og ikke mindst fra patienterne selv.

I dette nummer af Lederen sætter vi fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og vi har derfor talt med nogle af de vigtigste aktører.

Karin Zimmer, formand for PLO-Hovedstaden, peger blandt andet på, at hospitalerne skal være bedre til ikke at sende patienten tilbage til egen læge, før de er blevet udredt. Kommunaldirektør i Herlev Kommune Jesper Zwisler vil have topledelserne i region, kommune og på hospital til at tage mere ansvar. Ledende overlæge Finn Rønholt mener, at vi skal have langt flere personlige relationer sektorerne imellem. Og så kan du også læse om patienten Kai, som har oplevet, hvordan hjemmebehandling gav ham mulighed for at opretholde en nogenlunde normal hverdag sammen med familien.

I Lederen kan man også se en oversigt over alle de indsatser, hospitalerne allerede har igangsat – og da sagen for nylig var i regionsrådet, var der stor ros og opbakning fra politikerne med ønske om at gøre endnu mere.

Ny sundhedsaftale på vej

Der er generelt et ønske i region, kommune og almen praksis om at løfte samarbejdet til et nyt strategisk niveau. Den udfordring skal vi tage op og sætte ambition om nye højder for samarbejdet i Region Hovedstaden.

Vi er også ved at indgå en ny Sundhedsaftale med kommunerne og almen praksis. Aftalen er blevet til gennem dialog – båret af en fælles ambition om at gå nye veje i det tværsektorielle samarbejde. 

Med aftalen har vi fastlagt en overordnet ramme for et mere fokuseret og dynamisk samarbejde, som kan rumme de kommende års udvikling på sundhedsområdet. Forretningsudvalget har godkendt aftalen, og regionsrådet forventes at godkende aftalen den 25. juni. Den nye Sundhedsaftale er gældende fra den 1. juli 2019.

Det starter med os selv: Hvordan kan vi bedre hjælpe kommuner og praktiserende læger?

Et bedre samarbejde starter med os selv, og hvad der er godt for patienten. Hvordan kan vi som den store aktør i samarbejdet sikre smidige patientforløb og gode overgange? Hvordan kan vi hjælpe patienterne med bedst muligt at håndtere sygdom i eget hjem? 

En del af svaret er, at vores ressourcer skal være mindre matrikelbundne og mere til stede der, hvor patienterne har brug for dem. Vores ansvar stopper ikke, når patienten udskrives og forlader hospitalet. Vi skal agere mere livline for kommune og almen praksis og være bagstopper og hjælpe dem, når de har brug for det.

Vi skal hjælpe med at gøre det nemmere for den praktiserende læge at få hurtig adgang til rådgivning og diagnostik og understøtte den kommunale sygeplejerske til at finde den rette behandling af den ældre borger, så en forværring af sygdommen ikke nødvendigvis medfører en indlæggelse. Og vi skal tage et tydeligt ansvar for patienterne også efter udskrivning, så patienterne ikke falder mellem to stole, og ikke skal starte helt forfra, hvis der fx. er brug for kontakt til hospital eller vores psykiatri.

Vi har en opgave i at hjælpe og understøtte de 29 forskellige kommuner og de praktiserende læger. Bl.a. derfor mødes jeg med kommunaldirektører fra alle kommuner i Region Hovedstaden og faglige organisationer som eksempelvis PLO og Lægeforeningen. 

Vi skal kende og bruge hinanden bedre

Hvis vi skal lykkes med bedre patientovergange, så kræver det, at vi i region, kommuner og praktiserende læger bruger hinanden bedre og kender hinandens hverdag og forudsætninger. Vi kan styrke vores fælles kendskab ved fx. at arrangere besøg hos hinanden, lave fælles rekruttering, praktik og ansættelser osv.

Vi skal samtidig se på en styrket faglig og ledelsesmæssig organisering omkring akuthospitalerne uanset, hvilke forslag en kommende regering må komme med. Vi skal skabe rammerne for et mere fagligt funderet og forpligtende samarbejde og fjerne nogle af de bureaukratiske processer, som tager tid væk fra patienterne. Vi går gerne i dialog, hvis der er processer eller projekter hos jer, der ikke gavner det daglige arbejde – og som heller ikke gavner patienterne.

Vi skal bruge det momentum, der er, og følge op på de gode signaler fra de fire aktører fra kommuner, klinikken, de praktiserende læger og patienten, så vi sammen kan skabe et bedre sundhedsvæsen til gavn for patienten.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor