”New Normal” giver et budgetår med usikkerheder

​Hospitalerne får dækket alle udgifter i forbindelse med corona-krisen, så det er ikke nogen skidt aftale, der er lavet mellem Danske Regioner og regeringen i år, lyder det fra koncerndirektionen. Men aftalen løser ikke alle problemer. 

Vent...
Udgifter til Covid-19 er dækket, men regionens udgifter til bl.a medicin stiger, så aftalen, som blev indgået sidste fredag, ser ikke umiddelbart ud til at dække alle vores udgifter.  
 
”På mange måder er årets økonomiaftale ikke dårlig, fordi vi får flere penge, men det, der gør det vanskeligt, er vores stigende udgifter generelt, som vi skal have fundet en løsning på”, siger koncerndirektør Jens Gordon Clausen. 

Konsekvenser endnu uvisse 

Regionens Center for Økonomi skal nu til at regne i detaljen på, hvilke konsekvenser det vil have for hospitaler og virksomheder, at økonomiaftalen faldt ud som den gjorde. 
 
”Meget er endnu usikkert, fordi vi har fået en ny udligningsreform, der også har betydning for os. Jeg hæfter mig ved, at vores politiske formand har sagt, at hun vil arbejde for at undgå regionale sparerunder i en situation, hvor der desværre ikke vil kunne sendes lige så mange penge til hospitalerne som sidste år”, siger han med henvisning til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersens udtalelse i forbindelse med aftalen. 

En hverdag med helt nye grundvilkår efter Covid-19 

Jens Gordon Clausen bemærker også, at corona-krisen har skabt forandringer i hverdagen, som helt sikkert vil sætte sine spor et godt stykke tid ud i fremtiden.  
 
”Covid-19 og den konstante underliggende smitterisiko har skabt et nyt grundvilkår i sundhedsvæsnet, som belaster vores drift mere end normalt. Det er f.eks udgifter til laboratorier og prøvetagning, isolering af patienter, flere værnemidler, mere rengøring, og så videre. Og selv om aftalen med regeringen dækker en lang række af disse udgifter, vil det også nødvendigt at kunne håndtere den nye hverdag med ændrede grundvilkår inden for den almindelige driftsøkonomi” siger koncerndirektøren. 

Overgangsår

Han forudser, at vi skal bruge resten af 2020 på at ”rette op”, have en sikker hånd ift at forberede genindførelse patientrettighederne, når de træder i kraft 1/1-2021, og så skal vi arbejde på også at være klar til at kunne håndtere fremtidige epidemier. 
 
”Det er et overgangsår, hvor vi skal fokusere på det vigtigste og fokusere vores indsats på de patientrettede indsatser, samtidig med at vi skal indhente det efterslæb, der er kommet i forbindelse med aflyste og udskudte behandlinger og operationer.” 
 
”Det kan vi godt, føler jeg mig overbevist om. Hvis vi formår at omsætte det vi lærte af Corona-krisen og gøre det vil vores nye hverdag, så er vi bedre forberedte næste gang.” 
 
Region Hovedstadens politikere skal frem til august drøfte deres prioriteringer, hvor de egentlige forhandlinger går i gang.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor