Nye vinkler på rekruttering

Rekruttering er en ledelsesopgave, som er blevet en tiltagende udfordring på tværs af regionen og sundhedssektoren. Det kræver nye ideer og en anderledes tilgang. Her kan du få inspiration til nye vinkler på din rekruttering med eksempler fra en af Den Sociale Virksomheds behandlingsinstitutioner, der har kastet sig over video som hjælpemiddel til at nå potentielt nye medarbejdere.
Vent...

​”Du kan se to videoer med et par af vores medarbejdere, som sætter flere ord på, hvordan det er at arbejde som socialpædagog på Nødebogård Bagsværd”. 

Sådan står der i stillingsopslaget, der skal rekruttere socialpædagoger til Den Sociale Virksomheds behandlingsinstitution Nødebogård for svært psykisk sårbare unge. Så følger et link til de to videoer, hvor potentielle ansøgere kan møde Rasmus Holm Feldberg og Katja Gajhede Esmaili fra Nødebogårds Bagsværd-afdeling og høre dem fortælle om, hvad det kræver at arbejde på afdelingen. 

Formålet med videoerne er at optimere indsatsen for at tiltrække nye medarbejdere. En opgave som er blevet mere udfordrende for ledere på tværs af regionen og i sundhedssektoren generelt. Ifølge vicedirektør i Den Sociale Virksomhed Lise Jordahn har det mange - også strukturelle - årsager og kræver derfor også en bred vifte af tiltag:

”Det er rigtig vigtigt for mig at sige, at rekruttering jo også er koblet op på den helt store dagsorden – lønstruktur, dimensionering på grund- og efteruddannelser og anerkendelse af vores professionsfaglighed i samfundet. Men mens der bliver arbejdet på det, så må vi jo gøre noget, der virker lidt hurtigere. Og her er en rekrutteringsstrategi rigtig vigtig.”  

Brug ambassadører 

Med de to videoer gør Nødebogård sine medarbejdere til ambassadører for arbejdspladsen. Og det kan noget andet at høre om opgaver, udfordringer og arbejdsfællesskabet direkte fra dem, som kender det bedst:

”Annoncering som genre er jo tit sådan lidt klichéernes holdeplads: Noget med at have mange bolde i luften. Og at du skal være robust og kunne lide at arbejde med mennesker. Men når vi så hører Katja tale om det her med at være ’pisse stolt’ og sætte ord på det, som hun får igen fra de allermest sårbare unge. Så tror jeg i hvert fald virkelig på det,” siger Lise Jordahn og fortsætter:

”Jeg synes, at Katja fungerer rigtig godt som ambassadør. Det giver meget mere, end hvis det var én fra CHRU eller forstanderen, som man kunne ringe til. Det, at man som fagprofessionel selv er rollemodel og ambassadør for sin arbejdsplads, er et rigtig godt bidrag til rekrutteringsindsatsen.”

Og den betragtning er forstander på Nødebogård, Tine Theker Stryhn helt enig i:

”Medarbejderne er jo vores guld. Det er dem, der skal være ambassadører for os. Og det er derfor, vi har fået lavet de her små videoer. Fordi det er rigtig vigtigt, hvad DE siger om institutionen. Hvordan er det at arbejde her? Hvad får de ud af det? Fordi, man ved jo, at en stor del af motivationen for velfærdsprofessionelle er, om man lykkes med den kerneydelse, som man er en del af at levere.”

Inviter indenfor

Lise Jordahn mener også, at man skal være bedre til at give indblik i hverdagen. Men det kan være svært at skabe mere åbenhed omkring, hvad der foregår fx på botilbud eller andre steder, hvor sårbare borgere og patienter er i centrum.

”Når man har et botilbud, så er det jo skabt for at beskytte borgeren, men en bivirkning af det kan være, at vi bliver lidt lukkede for omverdenen. Det er faktisk svært at få øje på, hvad er det er, der sker inde på en døgninstitution,” siger Lise Jordahn og uddyber:

”Da jeg selv startede i Den Sociale Virksomhed med at søge en stilling som forstander ude på et af vores krisecentre, kunne jeg ikke komme ud og besøge dem. Jeg kan huske, at jeg cyklede frem og tilbage ude på den der villavej og kiggede ind. Og så ventede jeg lidt, og så kørte jeg forbi igen.”

Og selvom Lise Jordahn dengang løste det på sin egen måde, mener hun, at det kan gøres bedre: 

”Der kunne man i dag måske godt have en video, der fortalte: ’Ja vi kan jo ikke vise jer beboerne, men sådan her ser det ud’. Så man alligevel blev inviteret indenfor, og som potentiel ansøger kunne få en fornemmelse af, hvad det var for et sted.” 

Husk at gøde fremtidens medarbejdere 

Kendskab til Den Sociale Virksomhed og synlighed i samfundet er afgørende elementer for at kunne tiltrække nye medarbejdere til de forskellige institutioner. Derfor har Lise Jordahn også fokus på fremtidens medarbejdere som en del af rekrutteringsindsatsen. 

”Vi har jo et betydeligt optag af praktikanter og studerende. Og når de kommer, skal vi selvfølgelig sørge for, at de lander rigtig godt på deres praktiksteder. Men den dag de er færdige og skal søge deres første job, så er der en klokke, der skal ringe, hvor de tænker: Den Sociale Virksomhed - der kunne jeg godt tænke mig at komme hen igen. Der hvor jeg var i praktik eller et af de mange andre steder, jeg hørte om.” 

Tine Theker Stryhn er helt enig:

”Noget af det guld, som vi også skal samle op, er jo de studerende, som kommer herud. Vi skal være opmærksomme på, om vi har nogle potentielle medarbejdere i dem. Sådan så vi får ’gaflet’ dem, når de er færdige.”

Flere videoer og andre nye tiltag på vej

Tine Theker Stryhn fortæller, at hun allerede har læst en ansøgning, hvor der bliver refereret til videoerne, som der var linket til i jobopslaget. Derfor tænker hun også, at videoerne skal prøves af i flere opslag i den kommende tid:

”Og så vil vi jo spørge lidt ind til dem til samtalerne: Hvad tænkte du om det klip? Gav det dig noget? Gav det mening for dig? Så vi også får nogle tilbagemeldinger til den fremadrettede rekruttering.” 

Og de har flere nye tiltag på vej på Nødebogård.

”Derudover er vi faktisk i gang med at lave en podcast for at fortælle mere om institutionen. Vi bliver jo nødt til hele tiden at tænke på, hvordan vi når ud til folk. Hvilke medier kan vi bruge til at nå både de unge og også os andre – der er også mange af os, der hører podcasts,” siger Tine Theker Stryhn. 

Også Lise Jordahn har stor tiltro til brugen af video:

”Det er noget, der skal bredes ud til andre institutioner også. Og så skal det også gå hånd i hånd med vores indsats i forhold til studerende og praktikanter. Men det er jo ikke fordi, at vi skal helt væk fra tekstannoncerne. Dem skal vi også styrke. Vi skal hele vejen rundt. Både der, hvor vi skal brandslukke og virkelig gøre noget her og nu. Og også de steder, hvor vi måske med rette kan sige: Om nogle år vil det også ramme der. Og kan vi forebygge, så vil det jo være rigtig godt.”Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor