Nyt system skal planlægge arbejdstiden

Sidst i august begynder udrulningen af Optima, der er Region Hovedstadens nye system til vagtplanlægning. Her kan du se, hvad Optima kan, hvornår det kommer til dig, og hvad din rolle er.
Vent...
Byt vagter via smartphonen, registrér dine arbejdsdage og dit fravær og overfør vagtplanen til din private elektroniske kalender. Det er blot nogle af de muligheder, det nye system til vagtplanlægning, Optima, byder på.

Ud over fordelene til medarbejderne, får ledere og vagtplanlæggere også flere værktøjer og mere data til rådighed, så de bedre kan sikre, at den rette bemanding er til stede i alle vagtlag.

Hør enhedschef David Tobias Bøggild-Damkvist fra Center for HR og Uddannelse fortælle om Optima og din rolle som leder.

Varighed: 02:11

Se kort video om de forskellige funktioner, som Optima indeholder til medarbejderne.


Varighed: 00:58
Optima er en del af Sund planlægning, som du kunne læse om i forrige nummer af LEDEREN.
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor