Patientguiden lever op til sit navn

Patientguiden kan være et nødvendigt redskab i forhold til at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen, fastslår regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Brugerne er glade for et bedre forløbsoverblik og større kendskab til mulighederne i sundhedsvæsenet.
Vent...

-Patientguiden har samlet al relevant information og vejledning for patienter og pårørende ét sted. Guiden er noget af det, som vores patienter har brug for - fx de redskaber, den rummer. Det kan lette samtalerne, hvad enten det er med ens egen læge, kommunen eller hospitalet, lyder det fra Sophie Hæstorp Andersen.

-Det er uvurderligt, og derfor skal vi udbrede kendskabet til Patientguiden så meget som muligt, understreger hun.  

Med 35.000 besøgende om måneden, har Patientguiden langt overgået forventningerne.

Da Region Hovedstaden lancerede sin nye digitale Patientguide på regionens og hospitalernes hjemmesider, var målet en 25 procent stigning i antallet af besøgende. 

Men her på Patientguidens 1-års fødselsdag, har virkeligheden for længst overgået fantasien, siger guidens redaktør, Mette-Marie Davidsen:

-Der er i øjeblikket omkring 35.000 besøgende hver måned. I forhold til trafikken på de oprindelige sider, er det en stigning på næsten 50 procent, siger hun og peger på, at de besøgende i høj grad føler, de får noget ud af guiden.

Lever op til sit navn

Således viste en tilfredshedsundersøgelse i juni 2020, at tre fjerdedele finder Patientguiden god eller meget god, og at den hjælper dem med at finde ny viden, og i det hele taget med at finde rundt i sundhedsvæsenet.

Den vurdering deler borger, Palle Lundstrøm:

-Jeg synes i høj grad, Patientguiden lever op til sit navn. Den guider mig hen til det, jeg har brug for at vide, siger han og peger på den indbyggede søgefunktion som udelukkende søger i Patientguiden:

-Der er rigtig meget information, og med søgefunktionen er det let at finde frem til det mest relevante, siger han.

Overblik og muligheder

Det erklærede mål med Patientguiden var da også at give patienter og pårørende et bedre overblik over et almindeligt behandlingsforløb og samtidigt øge deres kendskab til rettigheder og muligheder i sundhedsvæsenet. 

Endelig skulle guiden inkludere de blødere - eller mere følelsesmæssige udfordringer - ved det at være syg.

-På den måde er Patientguiden et forsøg på at dække alle de udfordringer, man som patient og pårørende kan komme ud for. Derfor har vi også inkluderet pårørende som en selvstændig målgruppe, siger Mette-Marie Davidsen.

Og netop det fokus er Anne Diemer, der selv er pårørende, særdeles glad for: 

-Patientguiden er en stor hjælp og støtte, når man som pårørende er den, der er tovholder på et sygdomsforløb. Og så er den skrevet i et rigtig godt sprog, og på et niveau, så man når ud til rigtig mange, siger hun.

Bred vifte af besøgende

Af de tilgængelige besøgsdata kan Mette-Marie Davidsen og de omkring 60 faglige godkendere, der har været involveret i udarbejdelsen af guiden, se, at de fleste besøgende kommer via søgninger på Google. 

Den næststørste gruppe kommer derimod via de links, som indsættes i f.eks. indkaldelsesbreve.

Studerer man data nærmere fremgår det også, at der næsten er lige mange mænd og kvinder blandt de besøgende, og at mange af dem er oppe i årene. 
Det overraskede lidt, erkender redaktøren:

-Vi havde nok en lidt fordomsfuld forventning om, at der ville være langt flest kvinder og mange midaldrende. Men det virker faktisk som om, guiden har godt fat i alle aldersgrupper og begge køn, siger hun.

Sammensat sårbar gruppe

Men de mange besøg er nu heller ikke kommet helt af sig selv. 
Forud ligger et solidt stykke udviklingsarbejde, der har skullet gøre Patientguiden tilgængelig for alle:

-En undersøgelse af patientkommunikation til sårbare patienter viste, at det er svært at tale om én homogen gruppe. Det er ikke kun ældre og patienter med dårlige læse- eller danskkundskaber, siger Mette-Marie Davidsen og fortsætter:

-De patienter, der er sårbare i kommunikationsøjemed, kan i lige så høj grad være dem, der sjældent har kontakt med sundhedsvæsenet og dermed ikke er synderligt systemvante, lyder det.

Lavt lix og flere indgange

Undersøgelsen anviste flere veje, der kunne gøre digital patientkommunikation lettere tilgængelig for sårbare personer. Én af dem var et lavt lixtal, som faktisk endte med at være 12 procent lavere, end på regionens øvrige sider. 

Derudover har man delt indholdet op i niveauer - eller indgange, om man vil:
-Det betyder, at den overordnede information er samlet i et ”hurtigt overblik”, mens de vigtigste sider har tre indgange til stoffet: en video med de vigtigste budskaber, en lille printbar folder – og endelig den fulde tekst.

Det ”hurtige overblik” har Palle Lundstrøm også haft stor gavn af, fortæller han:

-Jeg synes, det er rigtig godt med et afsnit, der indeholder det allervigtigste, og som kan printes. Det kan læses igen og igen, og det er vigtigt for mig, siger han.

Et levende værk

Men selvom Patientguiden er kommet godt fra start, og nu har fejret sin 1-års fødselsdag, er arbejdet langt fra overstået. Guiden er nemlig i høj grad et levende dokument, der løbende skal opdateres og udbygges, fortæller Mette-Marie Davidsen:

-Vi har netop tilføjet et afsnit om palliation, og man kan sagtens forestille sig, at der også vil komme afsnit, der f.eks. er målrettet børn og kronikere. 

-Dertil kommer, at vi er i dialog med Psykiatrien, som eventuelt skal have deres helt eget opslagsværk. Som det er nu, er de nemlig ikke omfattet af Patientguiden, siger hun.

Hvad med de sundhedsfaglige?

Så holdet bag Patientguiden kan både glæde sig over høje besøgstal og en fin tilfredshedsundersøgelse fra både patienter og pårørende.

Men hvad med de sundhedsfaglige – er der også noget til dem?

-Ja, svarer Lui Näslund Koch, der er læge på hjertemedicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital:

-Patientguiden er et opslagsværk, der kan hjælpe mig med at give patienten den bedst mulige behandling. Hvis patienten f.eks. har mange praktiske spørgsmål, kan jeg henvise til guiden og desuden opfordre vedkommende til at bruge huskelisterne ved vores samtaler. På den måde er den med til at sikre, at vi kommer igennem alt det, som patienten ønsker at berøre.

Den pointe er Palle Lundstrøm også enig i:

-Huskelisterne er en rigtig god idé. Jeg har masser af gange siddet i venteværelset og forberedt mig – og så alligevel gået fra samtalen med spørgsmål, jeg ikke fik svar på. 

For Mette-Marie Davidsen og det øvrige hold er det et rigtig godt eksempel på, hvordan Patientguiden kan anvendes af både patienter og fagfolk:

-For de sundhedsfaglige er Patientguiden først og fremmest et redskab, der kan være med til at lette informationsforpligtelsen, siger hun og fortsætter:

-Der er som bekendt rigtig meget information, der tager tid, og som kan være svært at forklare. Med guiden kan man nu henvise til et sted, som understøtter den opgave, lyder det.

Udbred kendskabet!

Med Patientguidens 1-års fødselsdag veloverstået og de indledende børnesygdomme ryddet af vejen, handler det nu om at øge kendskabsgraden til det nye værktøj, siger Mette-Marie Davidsen:

-Vi håber meget, at man i klinikken i endnu højere grad vil tage guiden op og f.eks. præsentere den på afdelingsmøder, så flest muligt kan få gavn af den. Til det formål findes ’Patientguiden - for klinikere’, hvor man bl.a. kan hente information og materialer om Patientguiden, og se eksempler på hvordan den kan bruges i kommunikationen med patienter og pårørende.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor