​​​​​​​

Podcast skal gøre klimasnak til klimahandling på hospitaler

Tænker I over klimaet i hverdagen? Snakker I om det i afdelingen? Er det vigtigt?​
Vent...


​Grøn2030, som er regionens plan for den grønne omstilling, bliver nu gjort levende og relevant på en ny måde i en ny podcast ved at tale om, hvordan vi kan bidrage til en mere klimavenlig verden – og ikke mindst et grønnere hospital.

Grøn omstilling

I podcasten Den Grønne Cirkel bliver lytteren taget med bag kulissen hos de mennesker, der arbejder med drastisk at nedbringe Region Hovedstadens klimabelastning og føre Grøn2030 ud i livet. I udsendelserne interviewes medarbejdere, ledere og eksperter fra hospitalerne, der direkte er med til at påvirke den grønne omstilling.

Inspiration til at handle selv

Programmerne skal åbne for og inspirere til, at alle positive forandringer er tilladte, også uden tøven eller langvarige overvejelser: Man har lov til at tænke og handle selv – uanset hvor i hierarkiet, man er.

Meningen er, at muligheder og planer skal gøres til bevidsthed og virkelighed. Indsatsen for den enkelte – og for regionen som helhed, skal gøres til en naturlig ambition, arbejdsgang og sammenhæng i hverdagen. 

Ministeren er første gæst

I første afsnit er gæsten klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Birgitte Rav Degenkolv, hospitalsdirektør på Amager og Hvidovre Hospital, gæster afsnit to. I tredje afsnit lægger Jens Brøndberg, indkøbschef i Region Hovedstaden, vejen forbi podcaststudiet.  

Vi skal tale åbent om grøn omstilling

Vært og initiativtager er Heine Knudsen, Enhedschef for Energi og Miljø i Center for Ejendomme.

”Podcasten tager udgangspunkt i vores opgave med at gøre regionen grønnere, og her sætter vores Grøn2030-program nogle store og vigtige mål. Udsendelserne bliver et portræt af mennesker, deres ideer, indsatser og den gode energi, de lægger for at komme i mål."

Han tilføjer: "Den Grønne Cirkel er lavet for at inspirere. I udsendelserne søger vi svar på, hvad vi i dag kan gøre for at nå i mål med den grønne omstilling. Og hvis vi skal nå i mål og finde nye løsninger og initiativer, er vi nødt til at tale åbent om både muligheder, udfordringer og bekymringer. Det gør vi i podcasten."

​Om Grøn 2030

Grøn2030, også kaldet ‘Grønne og ansvarlige hospitaler’, er Region Hovedstadens store klima- og miljøprogram fra 2020. Programmet er en del af regionens ‘Handlingsplan for FN’s verdensmål’, og dækker over en række indsatsområder, herunder genanvendelse af affald, bæredygtig køkkendrift, energieffektivt og fossilfrit energiforbrug og bæredygtige indkøb. 

Programmet sætter en række ambitiøse mål, som Region Hovedstaden arbejder mod i 2030:

Madspild skal reduceres med 50%
50% af al affald i regionen skal genanvendes
Reducere CO2-udledningen fra energiforbrug med 70% allerede i 2025
Klimabelastningen fra indkøb skal nedbringes betydeligt. 


​​Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor