Regionsdirektør: Sådan arbejdes der med hjælp fra vinterpakkerne for at sikre kapaciteten

Der er udbredt travlhed på mange afdelinger på regionens hospitaler, og vinteren lægger i år et ekstra pres på. Midlerne fra de økonomiske vinterpakker fra både regionsrådet og finansloven er på vej ud i klinikken, men de vil ikke kunne løse alle de udfordringer, som vi står med.

Vent...
Både regionsrådet, forretningsudvalget, koncern- og hospitalsledelserne har fokus på, hvad der kan gøres for at afhjælpe det aktuelle pres på en række afdelinger på hospitalerne, som står over for endnu en vinter med et stigende antal patienter med COVID-19. Forskellen er, at hospitalerne denne vinter også har patienter med andre smitsomme sygdomme, lige som hospitalerne denne vinter gør, hvad de kan for at leve op til patientrettighederne, der sidste år var sat ud af kraft. Samtidig er mangel på personale en afgørende faktor. 

Regionsrådet har afsat en pulje på 30 mio. kroner til en såkaldt vinterpakke, der skal styrke fastholdelse og rekruttering af sundhedsfagligt personale her og nu, og der er afsat 1 mia. kroner på næste års finanslov til at hjælpe sundhedsvæsenet gennem vinteren. Godt 312 mio. kr. går til medarbejderne i Region Hovedstaden, og Regionsrådet tog i tirsdags stilling til den overordnede fordeling af midlerne. De skal prioriteres til de mest belastede og vagtbærende afdelinger herunder akutte afsnit med patient- og borgerkontakt, der har mange vakancer, højt sygefravær og høj personaleomsætning.

”Vi ved, at I kæmper på mange afdelinger, og mange medarbejdere er forståeligt nok ved at være godt trætte og synes, at situationen er virkelig svær. Det stiller store krav til de lokale hospitals- og afdelingsledelser, der skal være med til at foretage svære prioriteringer og motivere de nødvendige medarbejdere, ” siger regionsdirektør Jens Gordon Clausen og fortsætter: 

”Jeg er klar over, at situationen trækker store veksler på nogle af vores lokale ledelser, som skal have vagtplaner til at gå op. Men vi – regionspolitikerne, koncerndirektionen og hospitalsledelserne – gør alt, hvad vi kan for at finde midler og løsninger, så vores sundhedsfaglige personale kan koncentrere sig om behandling og pleje.” 

Vinterpakkerne skal tage toppen

Men selvom en økonomisk indsprøjtning til de pressede afdelinger i klinikken er kærkommen, er det vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er tale om varige midler eller løsninger. 

”Vi er rigtig glade for de ekstra midler, som vinterpakkerne giver os til at komme igennem, hvad der desværre tegner til at blive endnu en hård vinter for meget af vores frontpersonale. Og vi håber, at vinterpakkerne kan være med til at tage toppen af presset og til at motivere til at gøre en ekstra indsats. Men når det er sagt, så er der jo tale om engangsmidler, så de løser ikke alt. Vi har nogle langsigtede udfordringer med fastholdelse og rekruttering, som også handler om andet end penge. Dem skal vi også finde langsigtede løsninger på,” siger Jens Gordon Clausen. 

Regionsrådet har netop nedsat et nyt stående udvalg for fastholdelse og rekruttering, som får til opgave at arbejde med denne udfordring og finde løsninger. Politikerne vil arbejde fokuseret på at give lederne de bedst rammer for at fastholde og rekruttere det nødvendige personale for at kunne drive sundhedsvæsenet med særlig fokus på initiativer rettet mod sygeplejersker, jordemødre, læger, bioanalytikere og social- og sundhedsassistenter i hele regionen.  

Skaleringsplanen og vaccinerne skal bringe os igennem endnu en vinter med COVID-19

Den 25. november vedtog hospitalsdirektørkredsen en ny skaleringsplan, som er grundlaget for at det samlede regionale sundhedsvæsen har kapacitet til at håndtere et stigende antal indlagte COVID-patienter, og at der sker en hensigtsmæssig fordeling af patienterne på tværs af regionens hospitaler. Den nuværende situation med mangel på personale betyder, at et stigende antal indlagte COVID-patienter hurtigere end tidligere får betydning for hospitalernes muligheder for at behandle de øvrige patienter.  

Sundhedsstyrelsen har desuden bedt regionerne om at udarbejde en ekstra plan, så vi kan håndtere et endnu større antal intensivpatienter, hvis behovet skulle opstå. ​Skaleringsplanerne er et af de værktøjer, som regionen kan tage i brug, hvis presset på hospitalerne stiger i den kommende tid, men samtidig er forhåbningen, at det tredje stik vil medvirke til at presset ikke bliver så voldsomt:​

”Vi sætter vores lid til, at det tredje stik samt vaccination af de 5 til 11-årige vil få stor betydning og fjerne noget af presset fra hospitalerne. Lige nu gør ledere og medarbejdere i vores vaccine- og testorganisation en kæmpe indsat hjulpet af regionens apotek og koncerncentrene for at få løftet vaccinationskapaciteten, så vi kommer op på mindst 330.000 stik om ugen sammen med almen praksis, private vaccinatører og apotekerne,” siger Jens Gordon Clausen.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor