Status fra coronafronten: 'Dialog fylder virkelig meget'

For Malene Reinecke Høi, der er enhedschef for Rengøringsenheden på Herlev og Gentofte Hospital, har coronapandemien betydet et kæmpe fokus på trivsel og tryghed blandt medarbejderne. Det har været en anderledes ledelsesopgave for en driftsorganisation, men også et springbræt for udvikling i ledergruppen.
Vent...
”Vi har ekstremt travlt, fordi alt omkring corona jo er isolationsrengøring. Det er meget tidskrævende, fordi man skal skifte alting mellem hver patient. Og rent tidsmæssigt er vi pressede, for vi skal jo nå at rengøre det samme, som vi plejer,” forklarer Malene Reinecke Høi, om hvordan coronaen har gjort sit indtog i hverdagen for ledere og medarbejdere i Rengøringsenheden på Herlev og Gentofte Hospital. 

Som enhedschef havde Malene Reinecke Høi i starten blikket rettet mod det praktiske: Træning i brug af værnemidler, håndhygiejne, afstand og nye arbejdsgange, men hun indså hurtigt, at der var et stort behov blandt medarbejderne for andet og mere fra ledelsen:

”Det psykiske aspekt kan man ikke rigtig komme udenom i den her fortælling, for det fylder faktisk ret meget. Så vi måtte jo lige skifte fokus, da vi fandt ud af, at der var så megen utryghed blandt medarbejderne. Pludselig blev det hele ledergruppens første prioritet at skabe tryghed.”

Trivselsgrupper – bare snak uden referat

Et af de tiltag, som de har taget i brug i Rengøringsenheden for at skabe tryghed for medarbejderne, er indførelsen af trivselsgrupper.

”Vores arbejdsmiljøgruppe kom med et rigtig godt input om at holde nogle små trivselsgrupper: 4-5 medarbejdere, en arbejdsmiljørepræsentant og den daglige leder. Og så sidder man og taler om, hvad er det præcis man er bekymret for, hvad er det, der påvirker én, hvordan påvirker det én, og hvad kan vi gøre ved det,” fortæller Malene Reinecke Høi.

Trivselsgrupperne, som blev indført tilbage i maj, har gjort en kæmpe forskel i enheden. Og noget af det, som, Malene Reinecke Høi mener, har medvirket til succesen, er, at medarbejderne selv har sammensat grupperne:

”Vi valgte, at man skulle være sammen med nogen, som man havde det godt med. Så de sagde selv, hvem de gerne ville i små grupper med. Uden referat, men bare en snak om trivsel,” understreger hun og fortsætter:

”Det har skabt meget mere ro. Foruden at vi nu kan stå og forsikre dem om, at de gør det rigtige i forhold til arbejdsgangen og værnemidlerne – så har de også fået en helt anden tryghed. Det, at de deler deres bekymringer med andre, har virkelig haft stor betydning.”

Vaccineoplysning på tværs af kulturer

Med udrulningen af vaccinen mod COVID-19 har Malene Reinecke Høi og hendes ledere fået noget nyt at snakke med medarbejderne om. 

Hvor der blandt andre faggrupper i coronaindsatsen har været et stort ønske om at blive vaccineret hurtigst muligt, har der i Rengøringsenheden været flere forskellige holdninger.

”Mange af mine medarbejdere er jo kulturelt meget bredt funderet. Men det betyder også, at de får deres information mange forskellige steder fra. Også fra andre lande, som formidler nogle helt andre ting omkring COVID-vaccinen. Så vi havde rigtig mange, der ikke ville vaccineres. For de havde jo hørt, at den var farlig.”

Som leder vil man jo altid gerne beskytte sine medarbejdere og især sit frontpersonale. Derfor gik Malene Reinecke Høi og hendes ledere også i dialog med medarbejderne om deres bekymringer:

”Vi prøver at give dem nogle fakta. Det er ikke for at påvirke dem. Det er jo et frit valg, om man vil vaccineres. Bare de tager en beslutning på et oplyst grundlag,” understreger hun.

Blandt andet er det vigtigt for Malene Reinecke Høi at sikre sig, at medarbejderne forstår, at de også kan risikere at være raske smittebærere og bære smitte videre til andre, og den del af det oplever hun, at flere ikke havde fået med i første omgang.

”Det kræver mange snakke. For de skal jo stole på os mere end på den information, som de får fra deres bagland, og det er sørme svært nogle gange,” fortæller Malene Reinecke Høi og tilføjer:

”Det er lidt andre fokusområder, end vi er vant til, men jo også meget interessant, for det betyder også, at den enkelte leder kommer meget tættere på sit personale. Så det er faktisk rigtig fint.” 

Meget mere overblik sammen

Men oplevelsen har også lært Malene Reinecke Høi noget om hendes rolle som leder:

”Dialog fylder pludselig virkelig meget i en driftsorganisation, hvor planlægning og praktik ellers er det primære.”

Og den erkendelse er de fælles om i ledelsesgruppen i Rengøringsenheden, hvor de også har oplevet, at presset fra coronapandemien har givet dem sammenhold og nye fælles superkræfter.

”Det har virkelig været et år, der har trukket hårde veksler på ledergruppen. Men der sker jo det sjove, at så vokser vi lige pludselig. Når vi alle sammen i ledergruppen bliver pressede og tænker: ’Hvilken vej skal vi så? Så finder vi nye måder: Meget mere tavlemøder, meget mere overblik sammen, og vi udnytter hinandens ressourcer på en bedre måde,” forklarer Malene Reinecke Høi. 

Medarbejderne er fleksible og byder ind 

Desværre har Rengøringsenheden også skullet håndtere en hverdag, hvor rigtig mange medarbejdere ikke har kunnet møde på arbejde pga. smitte med eller mistanke om corona. Det påvirker hele driften. Så foruden deres egne opgaver har medarbejderne tit skullet hjælpe med at nå alt det andet også.

”Vi har heldigvis mange super fleksible medarbejdere,” siger en stolt Malene Reinecke Høi og fortsætter:

”Det skal de virkelig have! De er så søde til at lægge vagter om og byder sig til, når vi pludselig siger: ’Ej vi har virkelig brug for noget ekstra bemanding’. Så er der straks nogle stykker, der bare melder sig. Det er simpelthen så godt. Ellers havde vi heller ikke kunnet gøre det.”

Og trods lange arbejdsdage med værnemidler og nye og mere tidskrævende arbejdsgange, så er Malene Reinecke Høis medarbejdere ved godt mod:

”De er faktisk ved godt mod – utroligt nok. Det kunne jo lige så godt være fuldstændig modsat. At folk sagde: ’Jeg skal ikke have flere vagter’ og ’Du skal ikke kalde på mig’. Men det har vi ikke mødt. Det er virkelig super fint og det sætter vi stor pris på i ledergruppen.”   


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor